Aggregator

ஆமைக்கறி, உடும்புக்கறி சாப்பிட்டேன்... உங்களுக்கு என்ன பிரச்சினை? - செந்தமிழன் சீமான்

5 hours 30 minutes ago
அக்கருத்து இத்திரியின் போக்கு குறித்த பொதுவான கருத்தேயன்றி உங்களை குறிப்பிட்டு எழுதப்படவில்லை. ஈழத் தமிழரின் போராட்டம் தோற்றதிலும் இனப்படுகொலையிலும் இந்திய மததிய அரசின் துரோகங்கள் திராவிடக் கட்சிகளின் துரோகஙகளின் எதிரவினை தான் நாம தமிழர் என்ற தமிழ் தேசீய எழுசசி. பின்னர் அரசியல் அதிகாரம் அவசியம் என்ற அடிப்படையில் அரசியல் கட்சியாக வளர்கின்றது. ஈழப்போரின் முடிவின் நீட்சிதான் இந்த இனத் தேசீய எழுச்சி. ஒரு விடுதலைப்போராட்டம் எபபொழுதும் முற்று முழுதாக முடிவதிலலை. ஈழ விடுதலைப் போராட்டம் புலிகள் தலைவர் ஈழத்தமிழர்கள் அவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட படுகொலைகளும் தான் இந்த எழுச்சியின் அடிப்படை - பின்னர் அது தமிழகத்தின் பல்வேறு தள அரசியல் சமூக பிரச்சனைகளோடு விரிவடைகின்றது. இந்தக் காலத்தில் சீமான் ஈழத்தமிழரின் போராட்ட அடயாளங்களை தக்கவைக்கின்றார், பின்னர் வேறுரொவர் தககவைக்கலாம். புலம்பெயர் தமிழர்களாகிய நாம் போராட்டம் தியாகஙகள் இனப்படுகொலை நிகழ்வுகளை உயிரப்புடன் வைத்திருக்க தவறுகின்றோம்.. அதற்கு பதிலாக சீமானை தூற்ற முற்படுகின்றோம்? இந்த தலைமுறைக்கும் அடுத்த தலைறைக்கும் உள்ள கால இடைவெளியில் ஈழ விடுதலைபபோரும் இனப்படுகொலையும் உயிர்புடன் இருக்கவேண்டும்.. உயிர்புடன் இல்லாத பட்சத்தில் எதிர்காலத் தலமுறை புதிதாக உணர்வுபெற்று எழுச்சி பெற வாய்ப்பில்லை. உயிர்புடன் வைத்திருக்கும் நாம் தமிழர் கட்சியின் பணியை ஈழத்தமிழராகிய நாம் எதிர்க்க தேவையில்லை. புலம் பெயர்ந்தவர்கள் தங்களாலனவரை மாவீரர் தினங்கள் இனப்படுகொலை தினைங்களை எழுச்சியுடனும் உணர்வுடனும் தொடரவேணும். அதை விடுத்து நாம தமிழர் கட்சியை எதிர்ப்பதும் ஈழவிடுதலைப்போர் இனப்படுகொலை பற்றி பேசக் கூடாது என்பதால் என்ன நன்மை நிகழப்போகின்றது. ? இவைகள் தவிர்க்க முடியாதவை. நாயக்கர் கால ஆட்சியின் பின்னர் தமிழராக அடயாளப்படுத்துகின்றவர்கள் கைகளில் தான் தமிழக அரசியலின் பொரும்பான்மை அதிகாரம் உள்ளது . சிறு வணிகங்கள பெரு வணிகங்கள் அரசு துறை பணிகள் , சினிமாத் துறை , தலை நகர் சென்னையின் வர்த்தகம் என இந்த அதிகாரம் விரிவடைந்துள்ளது. இவைகள் பற்றி பேசாமல் தமிழ்த் தேசீய எழுச்சி சாத்தியமில்லை. திராவிடமா தமிழ்த்தேசீயமா என்று வரும்போது பெரும்பாலான திராவிட கொள்கை ஈர்பாளர்கள் திராவிடத்தின் பக்கமே செல்கினறார்கள். இதன் அரசியல் தள விழைவு ஸ்டாலினையோ அவரின் மகன் உதயநிதியையோ அவரின் மகனையோ தமிழகத்தின் அரசியல் அதிகாரத்தில் அமர்த்துவது என்பது தெரிந்தும் அதை செய்கின்றார்கள், இதற்கு சுபவி வைககோ மதி மாறன் என பலரை எடுத்துக்காட்டலாம். ஆனால் மஞ்சள் பையுடன் ரெயிலுக்கு ஐம்பது பைசா இல்லாமல் அரசியல் தொடங்கிய கருணாநிதியின் ஊளல்கள் சொத்துக் குவிப்புகள் குடும்ப அரசியல் தொடக்கம் காங்கிரஸ் பிஜேபி கூட்டணிகள் இறுதியாக திரும்ப ஆட்சியை பிடிப்பதற்கு பிரசாந் கிஷே◌ார் என்கிற பார்பனரின் கார்பரேட் கம்பனியுடன் 350 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் செய்து வேலை செய்வது தெரிந்தும் தமிழ்த்தேசீயத்தை விட திராவிடத்தின் பக்கம் நிற்கின்றனர்.. பெரியார் கொள்கைகளின் பற்றாளர் சுபவி ஸ்டாலினை தளபதி என்று துதிபாடுகின்றார், ஈழப்போராட்டம் முடிந்துபோன கதை என்கின்றார். வைகோ தமிழ்த்தேசீயம் என்று கிழம்பியிருக்கிறாங்கள் அவங்களை நம்பக் கூடாது என்று நாம் தமிழரை சாடி ஸ்டாலினுக்கு துதிபாடுகின்றார் ஸ்டாலின் பிரசாந் கிஸோர் என்கிற பர்பனர் ஆலோசனையில் நடக்கின்றார். இங்கே திராவிடக் கொள்கைகள் அரசியல் அதிகாரம் பார்பானியம் கார்பரேட் என அனைத்தும் கைகோர்த்து நிற்கின்றது. திராவிடக் கட்சித் தலமைகளின் பூர்வீகம் தமிழராக அடயாளப்படுத்துபவர்களிடமே உள்ளது. கடந்த ஐம்பதாண்டுகால தமிழகத்தின் அரசியல் அதிகாரம் திராவிடக் கட்சிகளிடமே உள்ளது. பிரிவினை அரசியல் இந்த அதிகர குவிப்பின் சிதைவுக்கு அவசியமாகின்றது.

ஆமைக்கறி, உடும்புக்கறி சாப்பிட்டேன்... உங்களுக்கு என்ன பிரச்சினை? - செந்தமிழன் சீமான்

5 hours 30 minutes ago
அக்கருத்து இத்திரியின் போக்கு குறித்த பொதுவான கருத்தேயன்றி உங்களை குறிப்பிட்டு எழுதப்படவில்லை. ஈழத் தமிழரின் போராட்டம் தோற்றதிலும் இனப்படுகொலையிலும் இந்திய மததிய அரசின் துரோகங்கள் திராவிடக் கட்சிகளின் துரோகஙகளின் எதிரவினை தான் நாம தமிழர் என்ற தமிழ் தேசீய எழுசசி. பின்னர் அரசியல் அதிகாரம் அவசியம் என்ற அடிப்படையில் அரசியல் கட்சியாக வளர்கின்றது. ஈழப்போரின் முடிவின் நீட்சிதான் இந்த இனத் தேசீய எழுச்சி. ஒரு விடுதலைப்போராட்டம் எபபொழுதும் முற்று முழுதாக முடிவதிலலை. ஈழ விடுதலைப் போராட்டம் புலிகள் தலைவர் ஈழத்தமிழர்கள் அவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட படுகொலைகளும் தான் இந்த எழுச்சியின் அடிப்படை - பின்னர் அது தமிழகத்தின் பல்வேறு தள அரசியல் சமூக பிரச்சனைகளோடு விரிவடைகின்றது. இந்தக் காலத்தில் சீமான் ஈழத்தமிழரின் போராட்ட அடயாளங்களை தக்கவைக்கின்றார், பின்னர் வேறுரொவர் தககவைக்கலாம். புலம்பெயர் தமிழர்களாகிய நாம் போராட்டம் தியாகஙகள் இனப்படுகொலை நிகழ்வுகளை உயிரப்புடன் வைத்திருக்க தவறுகின்றோம்.. அதற்கு பதிலாக சீமானை தூற்ற முற்படுகின்றோம்? இந்த தலைமுறைக்கும் அடுத்த தலைறைக்கும் உள்ள கால இடைவெளியில் ஈழ விடுதலைபபோரும் இனப்படுகொலையும் உயிர்புடன் இருக்கவேண்டும்.. உயிர்புடன் இல்லாத பட்சத்தில் எதிர்காலத் தலமுறை புதிதாக உணர்வுபெற்று எழுச்சி பெற வாய்ப்பில்லை. உயிர்புடன் வைத்திருக்கும் நாம் தமிழர் கட்சியின் பணியை ஈழத்தமிழராகிய நாம் எதிர்க்க தேவையில்லை. புலம் பெயர்ந்தவர்கள் தங்களாலனவரை மாவீரர் தினங்கள் இனப்படுகொலை தினைங்களை எழுச்சியுடனும் உணர்வுடனும் தொடரவேணும். அதை விடுத்து நாம தமிழர் கட்சியை எதிர்ப்பதும் ஈழவிடுதலைப்போர் இனப்படுகொலை பற்றி பேசக் கூடாது என்பதால் என்ன நன்மை நிகழப்போகின்றது. ? இவைகள் தவிர்க்க முடியாதவை. நாயக்கர் கால ஆட்சியின் பின்னர் தமிழராக அடயாளப்படுத்துகின்றவர்கள் கைகளில் தான் தமிழக அரசியலின் பொரும்பான்மை அதிகாரம் உள்ளது . சிறு வணிகங்கள பெரு வணிகங்கள் அரசு துறை பணிகள் , சினிமாத் துறை , தலை நகர் சென்னையின் வர்த்தகம் என இந்த அதிகாரம் விரிவடைந்துள்ளது. இவைகள் பற்றி பேசாமல் தமிழ்த் தேசீய எழுச்சி சாத்தியமில்லை. திராவிடமா தமிழ்த்தேசீயமா என்று வரும்போது பெரும்பாலான திராவிட கொள்கை ஈர்பாளர்கள் திராவிடத்தின் பக்கமே செல்கினறார்கள். இதன் அரசியல் தள விழைவு ஸ்டாலினையோ அவரின் மகன் உதயநிதியையோ அவரின் மகனையோ தமிழகத்தின் அரசியல் அதிகாரத்தில் அமர்த்துவது என்பது தெரிந்தும் அதை செய்கின்றார்கள், இதற்கு சுபவி வைககோ மதி மாறன் என பலரை எடுத்துக்காட்டலாம். ஆனால் மஞ்சள் பையுடன் ரெயிலுக்கு ஐம்பது பைசா இல்லாமல் அரசியல் தொடங்கிய கருணாநிதியின் ஊளல்கள் சொத்துக் குவிப்புகள் குடும்ப அரசியல் தொடக்கம் காங்கிரஸ் பிஜேபி கூட்டணிகள் இறுதியாக திரும்ப ஆட்சியை பிடிப்பதற்கு பிரசாந் கிஷே◌ார் என்கிற பார்பனரின் கார்பரேட் கம்பனியுடன் 350 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் செய்து வேலை செய்வது தெரிந்தும் தமிழ்த்தேசீயத்தை விட திராவிடத்தின் பக்கம் நிற்கின்றனர்.. பெரியார் கொள்கைகளின் பற்றாளர் சுபவி ஸ்டாலினை தளபதி என்று துதிபாடுகின்றார், ஈழப்போராட்டம் முடிந்துபோன கதை என்கின்றார். வைகோ தமிழ்த்தேசீயம் என்று கிழம்பியிருக்கிறாங்கள் அவங்களை நம்பக் கூடாது என்று நாம் தமிழரை சாடி ஸ்டாலினுக்கு துதிபாடுகின்றார் ஸ்டாலின் பிரசாந் கிஸோர் என்கிற பர்பனர் ஆலோசனையில் நடக்கின்றார். இங்கே திராவிடக் கொள்கைகள் அரசியல் அதிகாரம் பார்பானியம் கார்பரேட் என அனைத்தும் கைகோர்த்து நிற்கின்றது. திராவிடக் கட்சித் தலமைகளின் பூர்வீகம் தமிழராக அடயாளப்படுத்துபவர்களிடமே உள்ளது. கடந்த ஐம்பதாண்டுகால தமிழகத்தின் அரசியல் அதிகாரம் திராவிடக் கட்சிகளிடமே உள்ளது. பிரிவினை அரசியல் இந்த அதிகர குவிப்பின் சிதைவுக்கு அவசியமாகின்றது.

மகிந்த ராஜபக்ஸ மக்களின் நாயகன்; ஒரு மக்கள் சக்தி: சம்பந்தன் புகழ் மாலை

6 hours 5 minutes ago
உங்கட கதையப் பாத்தா த்ட்டுத் தவறியேனும் அடகு வைக்காம விடச் சின்ன ஒரு சாண்ஸ் ஒண்டு இன்னமும் இருக்கிறதா உங்களுக்கு சின்ன நம்பிக்கை ஒண்டு ஓரத்தால தட்டுப்படுகிற மாதிரித் தெரியுது. அது பிழையல்லோ ☹️ உண்மையில் சீமான் சாப்பிட்டது ஆமை இறைச்சியா இல்லையா என்பது போன்ற பிடுங்குப்பாடுகளைத் தவிர்த்து நீங்கள் கூறியதுபோன்று பயனுள்ள திரிகளை திறந்தால் நிச்சயம் நன்மை பயக்கும். 👍

மகிந்த ராஜபக்ஸ மக்களின் நாயகன்; ஒரு மக்கள் சக்தி: சம்பந்தன் புகழ் மாலை

6 hours 5 minutes ago
உங்கட கதையப் பாத்தா த்ட்டுத் தவறியேனும் அடகு வைக்காம விடச் சின்ன ஒரு சாண்ஸ் ஒண்டு இன்னமும் இருக்கிறதா உங்களுக்கு சின்ன நம்பிக்கை ஒண்டு ஓரத்தால தட்டுப்படுகிற மாதிரித் தெரியுது. அது பிழையல்லோ ☹️ உண்மையில் சீமான் சாப்பிட்டது ஆமை இறைச்சியா இல்லையா என்பது போன்ற பிடுங்குப்பாடுகளைத் தவிர்த்து நீங்கள் கூறியதுபோன்று பயனுள்ள திரிகளை திறந்தால் நிச்சயம் நன்மை பயக்கும். 👍

கருணா அம்மான் என்று அழைக்கப்படும் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரனிற்கு ஆதரவாக 35 அடி விளம்பர பதாதைகள் .!

6 hours 8 minutes ago
ஏமாறுவதற்க்கென்றே ஒரு கூட்டம் எப்போதும் இருக்கும். இவர்களை நம்பித்தான், ஏமாற்றுவோரின் நலனே உள்ளது.

கருணா அம்மான் என்று அழைக்கப்படும் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரனிற்கு ஆதரவாக 35 அடி விளம்பர பதாதைகள் .!

6 hours 8 minutes ago
ஏமாறுவதற்க்கென்றே ஒரு கூட்டம் எப்போதும் இருக்கும். இவர்களை நம்பித்தான், ஏமாற்றுவோரின் நலனே உள்ளது.

மகிந்த ராஜபக்ஸ மக்களின் நாயகன்; ஒரு மக்கள் சக்தி: சம்பந்தன் புகழ் மாலை

6 hours 47 minutes ago
இதைத்தான் நானும் சொல்ல வந்தேன். எல்லாத் தந்திரத்தையும் சொல்லிக்கொடுத்து, முண்டு கொடுத்து வளர்த்துவிட்டு, இப்போ புகழ்ந்து என்ன பிரயோசனம்? இவரைப் பார்த்து, "நான் ஒன்றும் பனங்காட்டு நரியில்லை, உந்தச் சலசலப்புக்கெல்லாம் எடுபட்டு ஓட." என்று ஒரு நமட்டுச் சிரிப்பு சிரிக்கும் சிங்களம். அதுமட்டுமல்ல, தனது கொள்கைகளை தமிழரே ஏற்றுக்கொண்டு, வாழ்த்துகின்றனர். என்று பிரச்சாரமும் செய்யும்.

மகிந்த ராஜபக்ஸ மக்களின் நாயகன்; ஒரு மக்கள் சக்தி: சம்பந்தன் புகழ் மாலை

6 hours 47 minutes ago
இதைத்தான் நானும் சொல்ல வந்தேன். எல்லாத் தந்திரத்தையும் சொல்லிக்கொடுத்து, முண்டு கொடுத்து வளர்த்துவிட்டு, இப்போ புகழ்ந்து என்ன பிரயோசனம்? இவரைப் பார்த்து, "நான் ஒன்றும் பனங்காட்டு நரியில்லை, உந்தச் சலசலப்புக்கெல்லாம் எடுபட்டு ஓட." என்று ஒரு நமட்டுச் சிரிப்பு சிரிக்கும் சிங்களம். அதுமட்டுமல்ல, தனது கொள்கைகளை தமிழரே ஏற்றுக்கொண்டு, வாழ்த்துகின்றனர். என்று பிரச்சாரமும் செய்யும்.

கோட்டாபயவின் படுமோசமான செயல்களை கண்டித்து விரைவில் காட்டமான அறிக்கை

7 hours 20 minutes ago
அந்தக் குதிரைகளை நம்பித்தான் சிங்களம் சர்வதேசத்துடன் சொக்கட்டான் ஆடுது. ஒன்றா? இரண்டா? ஒன்று படுத்தாலும், மற்றது இழுத்து காப்பாற்றும் என்கிற துணிவு, அனுபவம்.

கோட்டாபயவின் படுமோசமான செயல்களை கண்டித்து விரைவில் காட்டமான அறிக்கை

7 hours 20 minutes ago
அந்தக் குதிரைகளை நம்பித்தான் சிங்களம் சர்வதேசத்துடன் சொக்கட்டான் ஆடுது. ஒன்றா? இரண்டா? ஒன்று படுத்தாலும், மற்றது இழுத்து காப்பாற்றும் என்கிற துணிவு, அனுபவம்.

யுத்தத்தை முடிக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் இந்தியா இருந்தது : புலிகளுடனான போராட்டம் குறித்து பொன்சேகா கருத்து

7 hours 46 minutes ago
20லட்சம் தமிழ்மக்களின் ஆசை இதில் நானும் ஒருத்தன்.....இந்தியா உடைந்தால் இந்த பிராந்தியத்தில் இருவர் ஆட்சி செய்வார்கள் ,அட்டகாசம் செய்வார்கள் பாகிஸ்தானும் சீனாவும் இருவர்களுக்கும் மதம் கை கொடுக்கும் ...சீனா சிறிலங்கா பெளத்தர்களுடன் சேர்ந்து வியாபாரம் செய்வார்கள் பாகிஸ்தான் இந்தியா முஸ்லீம்களுடன் இ லங்கை முஸ்லீம்களுடனும் சேர்ந்து பல இந்து/கிறிஸ்தவ்ர்களை மதம்மாற்றி அகன்ட இஸ்லாமிய தேசத்தை உருவாக்குவார்கள்......பிரித்தானியா படை எடுக்காவிடின் எம்மில் பலர் இஸ்லாமியராக இருந்திருப்போம் ......இன்று அரபு நாடுகளும் பணத்தின் மூலம் இஸ்லாத்தை உலகம் பூராவும் பரப்ப முழுமூச்சாக இயங்குகின்றனர்... தேசிய இனங்களை தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் தேசியம் அமைக்க பிரித்தானிய முன் வரவில்லை ஏன் என தெரியவில்லை .. ஐரோப்பாவில் அப்படி இல்லை ... இதற்கு பிறகு பதில போடுகிறேன்....

யுத்தத்தை முடிக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் இந்தியா இருந்தது : புலிகளுடனான போராட்டம் குறித்து பொன்சேகா கருத்து

7 hours 46 minutes ago
20லட்சம் தமிழ்மக்களின் ஆசை இதில் நானும் ஒருத்தன்.....இந்தியா உடைந்தால் இந்த பிராந்தியத்தில் இருவர் ஆட்சி செய்வார்கள் ,அட்டகாசம் செய்வார்கள் பாகிஸ்தானும் சீனாவும் இருவர்களுக்கும் மதம் கை கொடுக்கும் ...சீனா சிறிலங்கா பெளத்தர்களுடன் சேர்ந்து வியாபாரம் செய்வார்கள் பாகிஸ்தான் இந்தியா முஸ்லீம்களுடன் இ லங்கை முஸ்லீம்களுடனும் சேர்ந்து பல இந்து/கிறிஸ்தவ்ர்களை மதம்மாற்றி அகன்ட இஸ்லாமிய தேசத்தை உருவாக்குவார்கள்......பிரித்தானியா படை எடுக்காவிடின் எம்மில் பலர் இஸ்லாமியராக இருந்திருப்போம் ......இன்று அரபு நாடுகளும் பணத்தின் மூலம் இஸ்லாத்தை உலகம் பூராவும் பரப்ப முழுமூச்சாக இயங்குகின்றனர்... தேசிய இனங்களை தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் தேசியம் அமைக்க பிரித்தானிய முன் வரவில்லை ஏன் என தெரியவில்லை .. ஐரோப்பாவில் அப்படி இல்லை ... இதற்கு பிறகு பதில போடுகிறேன்....

மகிந்த ராஜபக்ஸ மக்களின் நாயகன்; ஒரு மக்கள் சக்தி: சம்பந்தன் புகழ் மாலை

7 hours 54 minutes ago
ராஜதந்திரத்தை பற்றியும் அதற்கான சிறந்த உதாரணங்கள் பற்றியும் நாம் கலந்துரையாடுவது குறைவு. எமது மக்களின் தலைவர்களுக்கு மிகவும் தேவையான அறிவு ராஜதந்திரம் பற்றிய அறிவு. சிறந்த உதாரணங்களாக, துங்கு ரஃமானிடம் இருந்து சிங்கப்பூர் பிரிந்தபோது அதை லீ குவான் யூ கையாண்ட விதம், சோமாலிலாண்ட் இன்றுவரை அங்கிகரிக்கப்படாத தனிநாடாக இயங்குவதற்கு பயன்படுத்தும் இராஜதந்திரம், எரித்ரியா எதியோப்பியாவின் ஆதரவுடன் பிரிந்ததற்கு பயன்படுத்திய இராஜதந்திரம், யூதர்களை வெறுக்கும் கிறீஸ்தவர்களால் நிரம்பி இருந்த அமெரிக்காவின் ஆதரவை தன்பக்கம் திருப்பி, அமெரிக்க யூத காங்கிரஸ் இஸ்ரேலை பிரித்தெடுக்க பயன்படுத்திய ராஜதந்திரம் ஆகியவற்றை குறிப்பிடலாம். இவை பற்றிய இணைப்புகளை அறிந்தவர்கள் தந்து அவை பற்றி கலந்துரையாடுவது பயனுள்ளதாக இருக்கும். Alzheimer's Disease என ஆங்கிலத்தில் அறியப்படுவதே தமிழில் அறளை பெயர்தல் எனப்படுகிறது. இது குறுகியகால மறதி நோய். 5 நிமிடத்துக்கு முதல் செய்தது நினைவிருக்காது. 10 வருடங்களுக்கு முந்திய விடயங்கள் நல்ல நினைவில் இருக்கும்.

மகிந்த ராஜபக்ஸ மக்களின் நாயகன்; ஒரு மக்கள் சக்தி: சம்பந்தன் புகழ் மாலை

7 hours 54 minutes ago
ராஜதந்திரத்தை பற்றியும் அதற்கான சிறந்த உதாரணங்கள் பற்றியும் நாம் கலந்துரையாடுவது குறைவு. எமது மக்களின் தலைவர்களுக்கு மிகவும் தேவையான அறிவு ராஜதந்திரம் பற்றிய அறிவு. சிறந்த உதாரணங்களாக, துங்கு ரஃமானிடம் இருந்து சிங்கப்பூர் பிரிந்தபோது அதை லீ குவான் யூ கையாண்ட விதம், சோமாலிலாண்ட் இன்றுவரை அங்கிகரிக்கப்படாத தனிநாடாக இயங்குவதற்கு பயன்படுத்தும் இராஜதந்திரம், எரித்ரியா எதியோப்பியாவின் ஆதரவுடன் பிரிந்ததற்கு பயன்படுத்திய இராஜதந்திரம், யூதர்களை வெறுக்கும் கிறீஸ்தவர்களால் நிரம்பி இருந்த அமெரிக்காவின் ஆதரவை தன்பக்கம் திருப்பி, அமெரிக்க யூத காங்கிரஸ் இஸ்ரேலை பிரித்தெடுக்க பயன்படுத்திய ராஜதந்திரம் ஆகியவற்றை குறிப்பிடலாம். இவை பற்றிய இணைப்புகளை அறிந்தவர்கள் தந்து அவை பற்றி கலந்துரையாடுவது பயனுள்ளதாக இருக்கும். Alzheimer's Disease என ஆங்கிலத்தில் அறியப்படுவதே தமிழில் அறளை பெயர்தல் எனப்படுகிறது. இது குறுகியகால மறதி நோய். 5 நிமிடத்துக்கு முதல் செய்தது நினைவிருக்காது. 10 வருடங்களுக்கு முந்திய விடயங்கள் நல்ல நினைவில் இருக்கும்.

ஆமைக்கறி, உடும்புக்கறி சாப்பிட்டேன்... உங்களுக்கு என்ன பிரச்சினை? - செந்தமிழன் சீமான்

8 hours 2 minutes ago
நாதரே! உங்களுக்கு ஆன்ரி சுந்தரவள்ளியை தெரியுமா? அவவும் இப்படித்தான் நாம் தமிழர்,சீமான் என்ற சொல்லை கேட்டால் போது சாமி ஆட ஆரம்பித்துவிடுவார்.அது போல்தான் இங்கும்.என்ன எழுதுகின்றோம் என்று அவர்களுக்கே புரியவில்லை.அதிலும் அந்த தொப்பி போட்ட உயரமானவர் ஹான்சம் ஆனவர் இருக்கிறாரே சொல்லி வேலையில்லை.

ஆமைக்கறி, உடும்புக்கறி சாப்பிட்டேன்... உங்களுக்கு என்ன பிரச்சினை? - செந்தமிழன் சீமான்

8 hours 2 minutes ago
நாதரே! உங்களுக்கு ஆன்ரி சுந்தரவள்ளியை தெரியுமா? அவவும் இப்படித்தான் நாம் தமிழர்,சீமான் என்ற சொல்லை கேட்டால் போது சாமி ஆட ஆரம்பித்துவிடுவார்.அது போல்தான் இங்கும்.என்ன எழுதுகின்றோம் என்று அவர்களுக்கே புரியவில்லை.அதிலும் அந்த தொப்பி போட்ட உயரமானவர் ஹான்சம் ஆனவர் இருக்கிறாரே சொல்லி வேலையில்லை.