Aggregator

குதிரையை வண்டிக்கு பின்னால் பூட்டிய தமிழ் அரசியலும் குதிரை வண்டிக்கு முன்னால் பூட்டிய சிங்கள அரசியலும் - மு. திருநாவுக்கரசு

1 year 3 months ago
தமிழர் தரப்பு, அதாவது இலங்கையில் வாழும் அனைத்துத் தமிழர்களும் ஒன்றுசேர்ந்து அரசியலை எந்தவகையில் கொண்டுபோவது என முடிவெடுத்தால் மேற்கூறப்பட்டவிடையம் நிரந்தரமானதுமில்லை. நாம் கலக்கமடையக்கூடிய விடையமும் இல்லை. இன்னும் மூன்று வருடங்களில் சிறீலங்காவின் அடுத்த அதிபர் தேர்தலும் அதற்கடுத்து பாராளுமன்றத்தேர்தலும் வந்துவிடும் இவை நீண்ட காலம் இல்லை. இன்றே அவர்கள் வேலைத்திட்டங்களை ஆரம்பித்தால் நான் குறிப்பிடும் இலக்கை அடையலாம். இலங்கைத்தீவில் கடந்தகாலங்களில் தமிழர்கெதிராக நடந்த வன்முறைகள் அனைத்தும் இனப்படுகொலையே அதன் மூலாதாரமான இனச்சுத்திகரிப்பே அவை அனைத்தும் நடந்தது சர்வதேச விதிமுறைகளை மீறிய போர்க்குற்றத்தினூடாகவே எனத் தமிழர் தரப்பு ஒரு பக்கத்திலும் இல்லை அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை என எம்மில் எவராவது சாதிப்பார்களாகவிருந்தால் அதைப் பொதுவெளியில் நேர்மையாகக் கூறி தற்போதைய டக்ளஸ் அங்கயன் விஜயகலா வகையறாக்களுடன் இன்னுமொருதரப்பாக நின்று எகிர்வரும் தேர்தலை ச் சந்தித்தால் நாம் சரியான பாதையில் பயணம் செய்ய ஆரம்பித்துள்ளோம் எனும் அறுகுறி தென்படும். அதைத்தவிர அனைத்துத் தமிழ்தேசியம் பேசும் கட்சிகளும் எதிர்வரும் சிறீலங்காவின் அதிபர் தேர்தலில் பொது வேட்பாளரை அறிவித்து அத்தேர்தலை தமிழர்கான சர்வஜன வாக்கெடுப்பாக மாற்றினால் சர்வதேசத்துக்கு எமது செய்தியச் சுலபமாகக் கூறி அடுத்த கட்டத்துக்கான பயணத்தைத் தொடங்கலாம். இது கொக்குத் தலையில் வெண்ணை வைத்து கொக்கைப் பிடிக்கும் வேலை. ஆனால் முயன்றுபார்க்கலாம்.

குதிரையை வண்டிக்கு பின்னால் பூட்டிய தமிழ் அரசியலும் குதிரை வண்டிக்கு முன்னால் பூட்டிய சிங்கள அரசியலும் - மு. திருநாவுக்கரசு

1 year 3 months ago
தமிழர் தரப்பு, அதாவது இலங்கையில் வாழும் அனைத்துத் தமிழர்களும் ஒன்றுசேர்ந்து அரசியலை எந்தவகையில் கொண்டுபோவது என முடிவெடுத்தால் மேற்கூறப்பட்டவிடையம் நிரந்தரமானதுமில்லை. நாம் கலக்கமடையக்கூடிய விடையமும் இல்லை. இன்னும் மூன்று வருடங்களில் சிறீலங்காவின் அடுத்த அதிபர் தேர்தலும் அதற்கடுத்து பாராளுமன்றத்தேர்தலும் வந்துவிடும் இவை நீண்ட காலம் இல்லை. இன்றே அவர்கள் வேலைத்திட்டங்களை ஆரம்பித்தால் நான் குறிப்பிடும் இலக்கை அடையலாம். இலங்கைத்தீவில் கடந்தகாலங்களில் தமிழர்கெதிராக நடந்த வன்முறைகள் அனைத்தும் இனப்படுகொலையே அதன் மூலாதாரமான இனச்சுத்திகரிப்பே அவை அனைத்தும் நடந்தது சர்வதேச விதிமுறைகளை மீறிய போர்க்குற்றத்தினூடாகவே எனத் தமிழர் தரப்பு ஒரு பக்கத்திலும் இல்லை அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை என எம்மில் எவராவது சாதிப்பார்களாகவிருந்தால் அதைப் பொதுவெளியில் நேர்மையாகக் கூறி தற்போதைய டக்ளஸ் அங்கயன் விஜயகலா வகையறாக்களுடன் இன்னுமொருதரப்பாக நின்று எகிர்வரும் தேர்தலை ச் சந்தித்தால் நாம் சரியான பாதையில் பயணம் செய்ய ஆரம்பித்துள்ளோம் எனும் அறுகுறி தென்படும். அதைத்தவிர அனைத்துத் தமிழ்தேசியம் பேசும் கட்சிகளும் எதிர்வரும் சிறீலங்காவின் அதிபர் தேர்தலில் பொது வேட்பாளரை அறிவித்து அத்தேர்தலை தமிழர்கான சர்வஜன வாக்கெடுப்பாக மாற்றினால் சர்வதேசத்துக்கு எமது செய்தியச் சுலபமாகக் கூறி அடுத்த கட்டத்துக்கான பயணத்தைத் தொடங்கலாம். இது கொக்குத் தலையில் வெண்ணை வைத்து கொக்கைப் பிடிக்கும் வேலை. ஆனால் முயன்றுபார்க்கலாம்.

அனைவரது ஒத்துழைப்பையும் எதிர்பார்க்கிறேன்- யாழ். பல்கலை புதிய துணைவேந்தர்

1 year 3 months ago
ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் இந்திராகாந்தி அவர்களது இறப்புக்குப் பின்னதாக இந்தியப் பிரதமராக இருந்தபோது அமெரிக்காவிலிருந்து இந்தியா திரும்பிய ஒரு தொலைத்தொடர்பு நிபுணரான சாம் பிட்டோரா வர்களை இந்தியாவின் தொலைபேசித்துறைய நவீனப்படுத்த அதிகாரம் மிக்க பதவியில் அமர்த்தினார் அவ்வேளையில் அவரை விமர்சனம் செய்த எதிர்க்கட்சிகளுக்கு அவர் கூறிய பதில் "நானும் இளைஞனே எனக்கும் இந்தியாவைப்பற்றிய கனவிருக்கு" என அவர் கூறியது இரவலாகினும். புலம்பெயர்ந்து தமது இளமைப்பொழுதினில் வேறொரு இடத்தில் வாழும் எமது மனதில் எப்போது நாம் எமது தாய்நாடு விட்டேகினோமோ அதே இளைஞன் எனும் மனநிலையிலேயே வாழ்கிறோம். நாம் கனவுகளுடனேயே இறுதிவரை வாழ்ந்து கலைந்துவிடுவோம் இவ்வுலகைவிட்டு. மன்னிக்கவும் சகோதரி நில்மினி. உங்கள் மனம் புண்பட்டிருந்தால். எனக்குத் தெரியும் நீங்கள் வாழும் நாட்டில் உங்கள் கண்கலால் கானும் அனைத்து நல்லவைகளும் நவீனங்களும் எமது தாய் நாட்டிற்குக் கொண்டுசென்றால் எப்படி இருக்கும் என புலம்பெயர்ந்துவாழும் அனேகர் நினப்பதுபோல் நீங்களும் நினைப்பீர்கள் என.

அனைவரது ஒத்துழைப்பையும் எதிர்பார்க்கிறேன்- யாழ். பல்கலை புதிய துணைவேந்தர்

1 year 3 months ago
ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் இந்திராகாந்தி அவர்களது இறப்புக்குப் பின்னதாக இந்தியப் பிரதமராக இருந்தபோது அமெரிக்காவிலிருந்து இந்தியா திரும்பிய ஒரு தொலைத்தொடர்பு நிபுணரான சாம் பிட்டோரா வர்களை இந்தியாவின் தொலைபேசித்துறைய நவீனப்படுத்த அதிகாரம் மிக்க பதவியில் அமர்த்தினார் அவ்வேளையில் அவரை விமர்சனம் செய்த எதிர்க்கட்சிகளுக்கு அவர் கூறிய பதில் "நானும் இளைஞனே எனக்கும் இந்தியாவைப்பற்றிய கனவிருக்கு" என அவர் கூறியது இரவலாகினும். புலம்பெயர்ந்து தமது இளமைப்பொழுதினில் வேறொரு இடத்தில் வாழும் எமது மனதில் எப்போது நாம் எமது தாய்நாடு விட்டேகினோமோ அதே இளைஞன் எனும் மனநிலையிலேயே வாழ்கிறோம். நாம் கனவுகளுடனேயே இறுதிவரை வாழ்ந்து கலைந்துவிடுவோம் இவ்வுலகைவிட்டு. மன்னிக்கவும் சகோதரி நில்மினி. உங்கள் மனம் புண்பட்டிருந்தால். எனக்குத் தெரியும் நீங்கள் வாழும் நாட்டில் உங்கள் கண்கலால் கானும் அனைத்து நல்லவைகளும் நவீனங்களும் எமது தாய் நாட்டிற்குக் கொண்டுசென்றால் எப்படி இருக்கும் என புலம்பெயர்ந்துவாழும் அனேகர் நினப்பதுபோல் நீங்களும் நினைப்பீர்கள் என.

பாலியல் சுதந்திரம் தரும் நிர்வாண விடுதி கொரோனா மையமாக மாறியது - பிரான்சில் சோகம்

1 year 3 months ago
கிரிஸ் போக்மேன் கேப் டி ஏக்டே, தெற்கு பிரான்ஸ் கடந்த சில நாட்களாக பிரான்சில் அதிக அளவிலான கொரோனா வைரஸ் தொற்று எண்ணிக்கை பதிவாகியுள்ளது. சமீபத்தில் ஒரே நாளில் 7000 பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டது. குறிப்பாக அந்நாட்டின் தென் பகுதியான ஹெரால்ட் மற்றும் கேப் டி ஏக்டேவில் அதிகளவில் கொரோனா தொற்று பதிவாகி உள்ளது. இந்த இரண்டுமே ஐரோப்பாவின் மிகப்பெரிய இயற்கை உல்லாசப் போக்கிடமாகும். இயற்கையுடன் ஒன்றி இன்பத்தை அனுபவிக்கும் நோக்கில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இங்கு வருவது வழக்கம். ஆனால், தற்போது இது அதிகளவில் கொரோனா பரவும் இடமாக மாறி வருகிறது. இப்பகுதிகளில் எல்லையில் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் நடமாடும் கொரோனா பரிசோதனை மையத்தை அமைத்திருக்கிறார்கள். அங்கு வரும் சுமார் 800 பேரில் 30 சதவீதம் பேருக்கு கொரோனா இருப்பது பரிசோதனையில் தெரிய வந்தது. 'இங்கு ஏன் வருகிறோம் என்று தெரியும்' "வில்லேஜ் நேச்சரிஸ்ட்" என்று அழைக்கப்படும் இந்த ரிசார்ட், பாலியல் உறவுக்கான கிளப்கள், சானா எனப்படும் வெப்பம் காய்வதற்கான இடங்கள் மற்றும் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான நைட் கிளப்புகள் சூழ இருக்கிறது. வெட்டவெளியில் மரம் செடிகளின் நடுவே பாலுறவு கொள்வோரும் உண்டு. ஆனால், அங்கு வரும் அனைவரும் பாலுறவு கொள்ள மட்டுமே வருபவர்கள் என்றோ, எல்லோருமே இணைகளை மாற்றிக் கொள்பவர்களோ இல்லை. பலர் அந்த அமைதியான ஊரக சூழலில் தங்கி ரசிக்கவும் அங்கு செல்வதும் உண்டு. ஆனால், கேப் டி ஏக்டேவுக்கு வருபவர்கள் பெரும்பாலும் வருவது வேறு ஒரு காரணத்திற்காக. "அனைவரும் இங்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் இணைந்து நெருக்கமான தொடர்புடனே இருப்பார்கள். அதுவும் நிர்வாணமாக" என அங்கு வந்த தம்பதியினர் பிபிசியிடம் தெரிவித்தனர். இவர்கள் அதாவது பாலியல் இணைகளை பரிமாற்றிக் கொள்பவர்கள். "நாங்கள் ஏன் இங்கு இருக்கிறோம் என்று நம் அனைவருக்கும் தெரியும். குடும்பத்துடன் செல்ல இந்த கடற்கரை ஓரங்களில் செக்ஸ் கிளப்கள் இல்லாத பல இடங்கள் இருக்கின்றன" என்று அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். மிதமான கோடைக் காலத்தில் இந்த கிராமத்துக்கு ஒரு நாளில் 45,000 பேர் வருவது உண்டு. பெரும்பாலானவர்கள் பேபிலான், க்யூபிட் அல்லது ஈடன் போன்ற தங்குமிடங்களில் வாடகைக்கு அறைகள் எடுத்து தங்குவார்கள். சிலர் வார இறுதியில் அல்லது ஒரே ஒரு நாளுக்கு மட்டும் வந்து செல்வார்கள். ஆனால், இதெல்லாம் கோவிட் 19 பெருந்தொற்று ஏற்படுவதற்கு முன்பு. கொரோனா பரவல் ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில், அந்த கிராமத்தின் ஹோட்டல் ஒன்றில் இரண்டு ஊழியர்களுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதியானது. அந்த ஹோட்டலின் மாடியில் பார்ட்டி நடந்ததாகவும், சமூக இடைவெளி விதிகள் பின்பற்றப்படவில்லை என்றும் பின்னர் அந்த ஹோட்டல் உரிமையாளர் ஒப்புக்கொண்டார். "இங்கு தாக்கம் இரு மடங்கு இருக்கிறது" என்கிறார் "வில்லேஜ் நேச்சரிஸ்ட்" ரிசார்ட்டின் மேலாளர் டேவிட் மசெல்லா. படக்குறிப்பு, டேவிட் மசெல்லா "இங்கு வருகை தரும் 40 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வெளிநாட்டவர்கள். பெரும்பாலும் நெதர்லாந்து, ஜெர்மனியில் இருந்தும், அதை தொடர்ந்து இத்தாலி மற்றும் பிரிட்டனில் இருந்தும் இங்கு அதிகம் பேர் வருவார்கள்." "கொரோனா பெருந்தொற்றால் எப்போதும் வரும் வெளிநாட்டவர்கள் இந்த ஆண்டு வரவில்லை. இங்கேயும் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டது. அது தவிர்க்க முடியாததாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால், இந்த கிராமத்தில் மட்டுமே 10,000 கேம்ப் இடங்கள் (வெட்ட வெளியில் கேம்ப் அமைத்து அதில் தங்கிக் கொள்வது), 15,000 படுக்கைகள் உள்ளன. அருகில் இருக்கும் நகரத்தை விட இங்கு மக்கள் தொகை அடர்த்தி ஏழு மடங்கு அதிகம்" என்று அவர் கூறுகிறார். உள்ளூர் அதிகாரிகள் என்ன செய்தனர்? கேப் டி ஏக்டேவில் இருக்கும் நடமாடும் பரிசோதனை மையத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டும் கொரோனா பாதிப்பு விகிதம், அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளைவிட நான்கு மடங்கு அதிகம் என பிரெஞ்சு அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். ஆனால், யாருக்கும் உடனடியாக மருத்துவமனையில் சேர்த்து சிகிச்சை அளிக்கை வேண்டிய நிலை இல்லை என்றும் மருத்துவப் பணியாளர்கள் கூறுகின்றனர். ஏக்டேவின் மற்ற பகுதிகளில் முக கவசம் அணிவது, சமூக இடைவெளி போன்றவை கட்டாயம்தான். ஆனால், இந்த கிராமத்துக்கு அதுபோன்ற எந்த விதிகளும் ஒத்துவராது. நான் அங்கு இரண்டு இணையர்களை சந்தித்தேன். அவர்கள் ஆண்டு முழுவதும் அந்த கிராமத்தில்தான் வாழ்கிறார்கள். தங்கள் 40களில் இருக்கும் ஜிரோம் மற்றும் நடேகே இருவரும் பாலியல் இணைகளை பரிமாற்றிக் கொள்ளும் கிளப் ஒன்றில் சந்தித்து, சில ஆண்டுகளுக்கு முன் இங்கு குடிபெயர்ந்தார்கள். "ஒரே இரவில் இந்த இடம் இப்படி மாறிவிட்டது. நாம் அனைவரும் பல ஆபத்துகளை சந்தித்து இருக்கிறோம். ஆனால், இந்த ஊரடங்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தது. எங்கள் நலனும் முக்கியமாகப்பட்டது" என்று நடேகே தெரிவித்தார். கொரோனா வைரஸின் மையமாக மாறிய விடுதி ஆலன் மற்றும் அவரது மனைவி என் எதிரே எந்த உடையும் இல்லாமல் நிர்வாணமாக வந்து அமர்ந்தார்கள். இருவருக்குமே 60 வயதுக்கு மேல் இருக்கும். "எங்கள் வயதிற்கு நாங்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்கிறோம். எங்கே செல்கிறோம். யாருடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்கிறோம் என்றெல்லாம் எச்சரிக்கையுடன் பார்க்கிறோம். இளைஞர்கள்தான் துணிந்து அதிக இடர்களை எடுக்கிறார்கள். அது இங்கு மட்டுமல்ல. நாட்டில் எங்கெல்லாம் இளைஞர்கள் அதிகம் கூடுகிறார்களோ, அங்கு தொற்று அதிகமாக இருக்கிறது" தொற்று பரவல் தொடங்கியதுமே, அப்பகுதியின் மூத்த பிரதிநிதி உடனடியாக கிளப்புகள் மற்றும் பார்களை தற்காலிகமாக மூட உத்தரவிட்டார். அதில் ஒன்று வைக்கி கடற்கரை விடுதி. "நான் 22 பணியாளர்களை பணி நீக்கம் செய்துவிட்டேன். இந்த ஆண்டு அவ்வளவுதான். எங்கள் கிளப், நீச்சல் குள விருந்துகளுக்குப் பெயர் போனது. அதற்கு அதிகாரிகள் தடை விதித்துள்ளனர்" என்கிறார் அதன் இயக்குநர் கரீம் இஸர்டெல். இங்கு இருக்கும் மற்றொரு பிரபலமான இடம் லெ கிளாமர் நைட் கிளப். நிர்வாண நடக்கும் நடக்கும் இந்த இடத்தில் சுமார் 1000 பேர் கூடி மகிழ்வார்கள். ஆனால், கடந்த மார்ச் மாதம் இதனை மூட உத்தரவிடப்பட்டது. படக்குறிப்பு, கரீம் இஸர்டெல் 'யாரும் மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கும் நிலையில் இல்லை' விதவிதமான செக்ஸி ஆடைகள் விற்கும் கடையை அங்கு 30 ஆண்டுகளாக நடத்தி வருகிறார் பிலிப்பி பேரூ. "உள்ளூர் பொருளாதாரத்தில் எங்கள் வியாபாரத்திற்கு முக்கிய பங்கு உண்டு. 800 பணியாளர்களில் 300 பேர் இங்கு வேலையிழந்துள்ளனர். என் வியாபாரம் 80 சதவீதம் முடங்கிவிட்டது. இப்படி பாதிக்கப்பட்டது நான் மட்டுமல்ல. ஆண்டின் இந்த பருவத்தில் வழக்கமாக இங்கு 25,000 பேர் இருப்பார்கள். தற்போது இங்கு வெறும் 5000 பேர்தான் இருக்கிறார்கள். யாரும் மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கும் நிலையில் இல்லை" என்கிறார் அவர். படக்குறிப்பு, பிலிப்பி பேரூ ஆனால், அந்த நோக்கத்தில் அங்கு இருக்கும் பலருக்கு, தங்கள் பாலியல் வாழ்க்கை முடங்கிப்போயுள்ளது என்பது போல இல்லை. பலரும் அங்கு நிர்வாணமாக சுற்றுவதாக என்னிடம் சொன்னார்கள். கடற்கரையில், பெண்கள் கழுத்தில் வெறும் சங்கிலி மட்டும் அணிந்து நிர்வாணமாக இருப்பதை பார்க்க முடிந்தது. ஆண்களும் அப்படியே வலம் வந்தார்கள். மாலையில் பலரும் சிறு உடைகள் அணிந்து, கடற்கைரையில் இருக்கும் திறந்த வெளி பார்கள் மற்றும் உணவகங்களுக்கு செல்கிறார்கள். சுற்றுலா செல்ல திட்டமிடுபவர்கள், இந்த கிராமத்திற்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அதிகாரிகள் வலியுறுத்துகின்றனர். கிராமத்தில் இருந்து தங்கள் ஊர்களுக்கு திரும்பவர்கள், அங்கு தொற்றை பரப்பாமல் இருக்க, பரிசோதனை செய்து கொள்ளும்படியும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. கிரிஸ் போக்மேன் பிரான்சின் தென் மேற்கு பகுதியில் உள்ள எழுத்தாளர்.https://www.bbc.com/tamil/global-54013069

பாலியல் சுதந்திரம் தரும் நிர்வாண விடுதி கொரோனா மையமாக மாறியது - பிரான்சில் சோகம்

1 year 3 months ago
கிரிஸ் போக்மேன் கேப் டி ஏக்டே, தெற்கு பிரான்ஸ் கடந்த சில நாட்களாக பிரான்சில் அதிக அளவிலான கொரோனா வைரஸ் தொற்று எண்ணிக்கை பதிவாகியுள்ளது. சமீபத்தில் ஒரே நாளில் 7000 பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டது. குறிப்பாக அந்நாட்டின் தென் பகுதியான ஹெரால்ட் மற்றும் கேப் டி ஏக்டேவில் அதிகளவில் கொரோனா தொற்று பதிவாகி உள்ளது. இந்த இரண்டுமே ஐரோப்பாவின் மிகப்பெரிய இயற்கை உல்லாசப் போக்கிடமாகும். இயற்கையுடன் ஒன்றி இன்பத்தை அனுபவிக்கும் நோக்கில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இங்கு வருவது வழக்கம். ஆனால், தற்போது இது அதிகளவில் கொரோனா பரவும் இடமாக மாறி வருகிறது. இப்பகுதிகளில் எல்லையில் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் நடமாடும் கொரோனா பரிசோதனை மையத்தை அமைத்திருக்கிறார்கள். அங்கு வரும் சுமார் 800 பேரில் 30 சதவீதம் பேருக்கு கொரோனா இருப்பது பரிசோதனையில் தெரிய வந்தது. 'இங்கு ஏன் வருகிறோம் என்று தெரியும்' "வில்லேஜ் நேச்சரிஸ்ட்" என்று அழைக்கப்படும் இந்த ரிசார்ட், பாலியல் உறவுக்கான கிளப்கள், சானா எனப்படும் வெப்பம் காய்வதற்கான இடங்கள் மற்றும் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான நைட் கிளப்புகள் சூழ இருக்கிறது. வெட்டவெளியில் மரம் செடிகளின் நடுவே பாலுறவு கொள்வோரும் உண்டு. ஆனால், அங்கு வரும் அனைவரும் பாலுறவு கொள்ள மட்டுமே வருபவர்கள் என்றோ, எல்லோருமே இணைகளை மாற்றிக் கொள்பவர்களோ இல்லை. பலர் அந்த அமைதியான ஊரக சூழலில் தங்கி ரசிக்கவும் அங்கு செல்வதும் உண்டு. ஆனால், கேப் டி ஏக்டேவுக்கு வருபவர்கள் பெரும்பாலும் வருவது வேறு ஒரு காரணத்திற்காக. "அனைவரும் இங்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் இணைந்து நெருக்கமான தொடர்புடனே இருப்பார்கள். அதுவும் நிர்வாணமாக" என அங்கு வந்த தம்பதியினர் பிபிசியிடம் தெரிவித்தனர். இவர்கள் அதாவது பாலியல் இணைகளை பரிமாற்றிக் கொள்பவர்கள். "நாங்கள் ஏன் இங்கு இருக்கிறோம் என்று நம் அனைவருக்கும் தெரியும். குடும்பத்துடன் செல்ல இந்த கடற்கரை ஓரங்களில் செக்ஸ் கிளப்கள் இல்லாத பல இடங்கள் இருக்கின்றன" என்று அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். மிதமான கோடைக் காலத்தில் இந்த கிராமத்துக்கு ஒரு நாளில் 45,000 பேர் வருவது உண்டு. பெரும்பாலானவர்கள் பேபிலான், க்யூபிட் அல்லது ஈடன் போன்ற தங்குமிடங்களில் வாடகைக்கு அறைகள் எடுத்து தங்குவார்கள். சிலர் வார இறுதியில் அல்லது ஒரே ஒரு நாளுக்கு மட்டும் வந்து செல்வார்கள். ஆனால், இதெல்லாம் கோவிட் 19 பெருந்தொற்று ஏற்படுவதற்கு முன்பு. கொரோனா பரவல் ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில், அந்த கிராமத்தின் ஹோட்டல் ஒன்றில் இரண்டு ஊழியர்களுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதியானது. அந்த ஹோட்டலின் மாடியில் பார்ட்டி நடந்ததாகவும், சமூக இடைவெளி விதிகள் பின்பற்றப்படவில்லை என்றும் பின்னர் அந்த ஹோட்டல் உரிமையாளர் ஒப்புக்கொண்டார். "இங்கு தாக்கம் இரு மடங்கு இருக்கிறது" என்கிறார் "வில்லேஜ் நேச்சரிஸ்ட்" ரிசார்ட்டின் மேலாளர் டேவிட் மசெல்லா. படக்குறிப்பு, டேவிட் மசெல்லா "இங்கு வருகை தரும் 40 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வெளிநாட்டவர்கள். பெரும்பாலும் நெதர்லாந்து, ஜெர்மனியில் இருந்தும், அதை தொடர்ந்து இத்தாலி மற்றும் பிரிட்டனில் இருந்தும் இங்கு அதிகம் பேர் வருவார்கள்." "கொரோனா பெருந்தொற்றால் எப்போதும் வரும் வெளிநாட்டவர்கள் இந்த ஆண்டு வரவில்லை. இங்கேயும் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டது. அது தவிர்க்க முடியாததாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால், இந்த கிராமத்தில் மட்டுமே 10,000 கேம்ப் இடங்கள் (வெட்ட வெளியில் கேம்ப் அமைத்து அதில் தங்கிக் கொள்வது), 15,000 படுக்கைகள் உள்ளன. அருகில் இருக்கும் நகரத்தை விட இங்கு மக்கள் தொகை அடர்த்தி ஏழு மடங்கு அதிகம்" என்று அவர் கூறுகிறார். உள்ளூர் அதிகாரிகள் என்ன செய்தனர்? கேப் டி ஏக்டேவில் இருக்கும் நடமாடும் பரிசோதனை மையத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டும் கொரோனா பாதிப்பு விகிதம், அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளைவிட நான்கு மடங்கு அதிகம் என பிரெஞ்சு அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். ஆனால், யாருக்கும் உடனடியாக மருத்துவமனையில் சேர்த்து சிகிச்சை அளிக்கை வேண்டிய நிலை இல்லை என்றும் மருத்துவப் பணியாளர்கள் கூறுகின்றனர். ஏக்டேவின் மற்ற பகுதிகளில் முக கவசம் அணிவது, சமூக இடைவெளி போன்றவை கட்டாயம்தான். ஆனால், இந்த கிராமத்துக்கு அதுபோன்ற எந்த விதிகளும் ஒத்துவராது. நான் அங்கு இரண்டு இணையர்களை சந்தித்தேன். அவர்கள் ஆண்டு முழுவதும் அந்த கிராமத்தில்தான் வாழ்கிறார்கள். தங்கள் 40களில் இருக்கும் ஜிரோம் மற்றும் நடேகே இருவரும் பாலியல் இணைகளை பரிமாற்றிக் கொள்ளும் கிளப் ஒன்றில் சந்தித்து, சில ஆண்டுகளுக்கு முன் இங்கு குடிபெயர்ந்தார்கள். "ஒரே இரவில் இந்த இடம் இப்படி மாறிவிட்டது. நாம் அனைவரும் பல ஆபத்துகளை சந்தித்து இருக்கிறோம். ஆனால், இந்த ஊரடங்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தது. எங்கள் நலனும் முக்கியமாகப்பட்டது" என்று நடேகே தெரிவித்தார். கொரோனா வைரஸின் மையமாக மாறிய விடுதி ஆலன் மற்றும் அவரது மனைவி என் எதிரே எந்த உடையும் இல்லாமல் நிர்வாணமாக வந்து அமர்ந்தார்கள். இருவருக்குமே 60 வயதுக்கு மேல் இருக்கும். "எங்கள் வயதிற்கு நாங்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்கிறோம். எங்கே செல்கிறோம். யாருடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்கிறோம் என்றெல்லாம் எச்சரிக்கையுடன் பார்க்கிறோம். இளைஞர்கள்தான் துணிந்து அதிக இடர்களை எடுக்கிறார்கள். அது இங்கு மட்டுமல்ல. நாட்டில் எங்கெல்லாம் இளைஞர்கள் அதிகம் கூடுகிறார்களோ, அங்கு தொற்று அதிகமாக இருக்கிறது" தொற்று பரவல் தொடங்கியதுமே, அப்பகுதியின் மூத்த பிரதிநிதி உடனடியாக கிளப்புகள் மற்றும் பார்களை தற்காலிகமாக மூட உத்தரவிட்டார். அதில் ஒன்று வைக்கி கடற்கரை விடுதி. "நான் 22 பணியாளர்களை பணி நீக்கம் செய்துவிட்டேன். இந்த ஆண்டு அவ்வளவுதான். எங்கள் கிளப், நீச்சல் குள விருந்துகளுக்குப் பெயர் போனது. அதற்கு அதிகாரிகள் தடை விதித்துள்ளனர்" என்கிறார் அதன் இயக்குநர் கரீம் இஸர்டெல். இங்கு இருக்கும் மற்றொரு பிரபலமான இடம் லெ கிளாமர் நைட் கிளப். நிர்வாண நடக்கும் நடக்கும் இந்த இடத்தில் சுமார் 1000 பேர் கூடி மகிழ்வார்கள். ஆனால், கடந்த மார்ச் மாதம் இதனை மூட உத்தரவிடப்பட்டது. படக்குறிப்பு, கரீம் இஸர்டெல் 'யாரும் மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கும் நிலையில் இல்லை' விதவிதமான செக்ஸி ஆடைகள் விற்கும் கடையை அங்கு 30 ஆண்டுகளாக நடத்தி வருகிறார் பிலிப்பி பேரூ. "உள்ளூர் பொருளாதாரத்தில் எங்கள் வியாபாரத்திற்கு முக்கிய பங்கு உண்டு. 800 பணியாளர்களில் 300 பேர் இங்கு வேலையிழந்துள்ளனர். என் வியாபாரம் 80 சதவீதம் முடங்கிவிட்டது. இப்படி பாதிக்கப்பட்டது நான் மட்டுமல்ல. ஆண்டின் இந்த பருவத்தில் வழக்கமாக இங்கு 25,000 பேர் இருப்பார்கள். தற்போது இங்கு வெறும் 5000 பேர்தான் இருக்கிறார்கள். யாரும் மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கும் நிலையில் இல்லை" என்கிறார் அவர். படக்குறிப்பு, பிலிப்பி பேரூ ஆனால், அந்த நோக்கத்தில் அங்கு இருக்கும் பலருக்கு, தங்கள் பாலியல் வாழ்க்கை முடங்கிப்போயுள்ளது என்பது போல இல்லை. பலரும் அங்கு நிர்வாணமாக சுற்றுவதாக என்னிடம் சொன்னார்கள். கடற்கரையில், பெண்கள் கழுத்தில் வெறும் சங்கிலி மட்டும் அணிந்து நிர்வாணமாக இருப்பதை பார்க்க முடிந்தது. ஆண்களும் அப்படியே வலம் வந்தார்கள். மாலையில் பலரும் சிறு உடைகள் அணிந்து, கடற்கைரையில் இருக்கும் திறந்த வெளி பார்கள் மற்றும் உணவகங்களுக்கு செல்கிறார்கள். சுற்றுலா செல்ல திட்டமிடுபவர்கள், இந்த கிராமத்திற்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அதிகாரிகள் வலியுறுத்துகின்றனர். கிராமத்தில் இருந்து தங்கள் ஊர்களுக்கு திரும்பவர்கள், அங்கு தொற்றை பரப்பாமல் இருக்க, பரிசோதனை செய்து கொள்ளும்படியும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. கிரிஸ் போக்மேன் பிரான்சின் தென் மேற்கு பகுதியில் உள்ள எழுத்தாளர்.https://www.bbc.com/tamil/global-54013069

கடனுக்கு பாலியல் சேவை: "முதலில் அனுபவியுங்கள், பிறகு பணம் கொடுங்கள்" - எங்கு தெரியுமா?

1 year 3 months ago
'கடனுக்குப் பாலியல் சேவை' என்பது இதுவரை கேள்விப்படாத ஒன்று. ஆனால் கொரோனா வைரஸ் மலேசியாவில் இதை சாத்தியமாக்கி உள்ளது. கொரோனா விவகாரத்தால் பெரும்பாலானோர் வருமானத்தையும் ஊதியத்தையும் இழந்து தவிக்கின்றனர். இதைப் புரிந்துகொண்டு மலேசியாவில் இயங்கி வந்த சட்டவிரோத பாலியல் கும்பல் ஒன்று வெளியிட்ட நூதன மற்றும் கவர்ச்சிகர அறிவிப்பு, வாடிக்கையாளர்களை பரவசப்படுத்தியிருக்கிறது. "முதலில் எங்கள் சேவையை அனுபவியுங்கள்... கட்டணத்தைப் பிறகு செலுத்துங்கள்," என்பது தான் அந்த அறிவிப்பு. வெளிநாட்டவர்களை குறிவைத்து இந்த அறிவிப்பை ரகசியமாக பரப்பிய அந்தக் கும்பலைச் சேர்ந்தவர்கள் தற்போது கைதாகி உள்ளனர். அண்மையில் மலேசியாவின் ஜோகூர் மாநிலத்தில் இந்தக் கும்பல் இயங்கி வருவது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து நடத்தப்பட்ட அதிரடி சோதனை நடவடிக்கையின் போது வியட்னாம், இந்தோனீசியா, தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த 21 பெண்கள் கைதாகினர். மேலும் இந்தக் கும்பலை இயக்கி வந்த 12 ஆடவர்களும், உள்ளூர் பெண்மணி ஒருவரும் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் போதே வாடிக்கையாளர்களைக் கவர இந்தக் கும்பல் தீட்டிய கவர்ச்சிகரமான திட்டம் குறித்து தெரிய வந்தது. இந்தக் கும்பல் ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும் செயல்பட்டுள்ளது என்றும், வாடிக்கையாளர்களிடம் அவர்கள் விரும்பும் பாலியல் சேவைக்கு ஏற்ப 200 முதல் 650 மலேசிய ரிங்கிட் வரை (இந்திய மதிப்பில் ரூ.3,500 முதல் ரூ.11,000) கட்டணமாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் மலேசிய காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. கொரோனா ஊரடங்கின் போது வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் குறைந்தபட்சம் 75 விழுக்காடு ஊதியத்தையேனும் பெற்றிருப்பார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே தான் அவர்களைக் குறிவைத்து பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடும் கும்பல் கவர்ச்சி அறிவிப்புகளை பரப்பியதாக கருதப்படுகிறது. "கையில் பணம் இல்லையே என்று வருந்த வேண்டாம். முதலில் எங்கள் சேவை... பிறகு எங்களுக்கான கட்டணம்" என்ற அறிவிப்பு வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் மத்தியில் அதிகம் பரப்பப்பட்டது. கடன் அடிப்படையில் கட்டணத்தைச் செலுத்தலாம் என்பதால் வாடிக்கையாளர்கள் ஆர்வத்துடன் வருவார்கள் என்று அக்கும்பல் கருதியிருக்கக் கூடும் என்றும், அவர்களை மீண்டும் வரவைப்பதற்கான ஒரு யுக்தி இது என்றும் கூறப்படுகிறது. வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுடன் எப்போதும் தொடர்பில் இருப்பதற்கு வசதியாக கையடக்க நோட்புக் (Notebook) கருவிகளையும் இந்தக் கும்பல் அளித்துள்ளது. இதன் மூலம் அவர்களால் தங்களுக்குப் பிடித்த பெண்ணையும் பாலியல் சேவையையும் தேர்வு செய்ய முடியும். மேலும் அதற்கான கட்டணத்தை பின்னாட்களில் செலுத்துவதற்கு விபச்சார கும்பல் முன்வைக்கும் வழிமுறைகளில் ஒன்றையும் தேர்வு செய்யலாம். இவை எல்லாம் போக, WeChat, Michat, WhatsApp உட்பட சமூக வலைத்தளங்களில் அழகிகளின் கவர்ச்சிப் படங்கள், காணொளிகள் ஆகியவற்றை வெளியிட்டும் வாடிக்கையாளர்களை ஈர்த்துள்ளது இக்கும்பல்.https://www.bbc.com/tamil/global-54026425

கடனுக்கு பாலியல் சேவை: "முதலில் அனுபவியுங்கள், பிறகு பணம் கொடுங்கள்" - எங்கு தெரியுமா?

1 year 3 months ago
'கடனுக்குப் பாலியல் சேவை' என்பது இதுவரை கேள்விப்படாத ஒன்று. ஆனால் கொரோனா வைரஸ் மலேசியாவில் இதை சாத்தியமாக்கி உள்ளது. கொரோனா விவகாரத்தால் பெரும்பாலானோர் வருமானத்தையும் ஊதியத்தையும் இழந்து தவிக்கின்றனர். இதைப் புரிந்துகொண்டு மலேசியாவில் இயங்கி வந்த சட்டவிரோத பாலியல் கும்பல் ஒன்று வெளியிட்ட நூதன மற்றும் கவர்ச்சிகர அறிவிப்பு, வாடிக்கையாளர்களை பரவசப்படுத்தியிருக்கிறது. "முதலில் எங்கள் சேவையை அனுபவியுங்கள்... கட்டணத்தைப் பிறகு செலுத்துங்கள்," என்பது தான் அந்த அறிவிப்பு. வெளிநாட்டவர்களை குறிவைத்து இந்த அறிவிப்பை ரகசியமாக பரப்பிய அந்தக் கும்பலைச் சேர்ந்தவர்கள் தற்போது கைதாகி உள்ளனர். அண்மையில் மலேசியாவின் ஜோகூர் மாநிலத்தில் இந்தக் கும்பல் இயங்கி வருவது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து நடத்தப்பட்ட அதிரடி சோதனை நடவடிக்கையின் போது வியட்னாம், இந்தோனீசியா, தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த 21 பெண்கள் கைதாகினர். மேலும் இந்தக் கும்பலை இயக்கி வந்த 12 ஆடவர்களும், உள்ளூர் பெண்மணி ஒருவரும் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் போதே வாடிக்கையாளர்களைக் கவர இந்தக் கும்பல் தீட்டிய கவர்ச்சிகரமான திட்டம் குறித்து தெரிய வந்தது. இந்தக் கும்பல் ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும் செயல்பட்டுள்ளது என்றும், வாடிக்கையாளர்களிடம் அவர்கள் விரும்பும் பாலியல் சேவைக்கு ஏற்ப 200 முதல் 650 மலேசிய ரிங்கிட் வரை (இந்திய மதிப்பில் ரூ.3,500 முதல் ரூ.11,000) கட்டணமாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் மலேசிய காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. கொரோனா ஊரடங்கின் போது வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் குறைந்தபட்சம் 75 விழுக்காடு ஊதியத்தையேனும் பெற்றிருப்பார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே தான் அவர்களைக் குறிவைத்து பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடும் கும்பல் கவர்ச்சி அறிவிப்புகளை பரப்பியதாக கருதப்படுகிறது. "கையில் பணம் இல்லையே என்று வருந்த வேண்டாம். முதலில் எங்கள் சேவை... பிறகு எங்களுக்கான கட்டணம்" என்ற அறிவிப்பு வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் மத்தியில் அதிகம் பரப்பப்பட்டது. கடன் அடிப்படையில் கட்டணத்தைச் செலுத்தலாம் என்பதால் வாடிக்கையாளர்கள் ஆர்வத்துடன் வருவார்கள் என்று அக்கும்பல் கருதியிருக்கக் கூடும் என்றும், அவர்களை மீண்டும் வரவைப்பதற்கான ஒரு யுக்தி இது என்றும் கூறப்படுகிறது. வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுடன் எப்போதும் தொடர்பில் இருப்பதற்கு வசதியாக கையடக்க நோட்புக் (Notebook) கருவிகளையும் இந்தக் கும்பல் அளித்துள்ளது. இதன் மூலம் அவர்களால் தங்களுக்குப் பிடித்த பெண்ணையும் பாலியல் சேவையையும் தேர்வு செய்ய முடியும். மேலும் அதற்கான கட்டணத்தை பின்னாட்களில் செலுத்துவதற்கு விபச்சார கும்பல் முன்வைக்கும் வழிமுறைகளில் ஒன்றையும் தேர்வு செய்யலாம். இவை எல்லாம் போக, WeChat, Michat, WhatsApp உட்பட சமூக வலைத்தளங்களில் அழகிகளின் கவர்ச்சிப் படங்கள், காணொளிகள் ஆகியவற்றை வெளியிட்டும் வாடிக்கையாளர்களை ஈர்த்துள்ளது இக்கும்பல்.https://www.bbc.com/tamil/global-54026425

வயலுக்குள் செல்ல முயன்ற விவசாயிகளை அடித்து துரத்திய பிக்கு.!.

1 year 3 months ago
என்ன சிறித்தம்பி விசயம் தெரியாமல் கதைக்கிறியள். சிறிலங்காவிலை ரவுடிகள் தான் பிக்குகளாய் இருக்கினம் எண்டு தெரியாதோ..😂