புதிய பதிவுகள்

அவுஸ்திரேலியா நோக்கி கடல்பயணம்- இலங்கையர்களிற்கு என்ன நடந்தது?

3 months 2 weeks ago
அவுஸ்திரேலியா நோக்கி கடல்பயணம்- இலங்கையர்களிற்கு என்ன நடந்தது? அவுஸ்திரேலியாவிற்குள் படகு மூலம் சட்டவிரோதமாக நுழையம் நோக்குடன் பயணித்த 20 இலங்கையர்களை அவுஸ்திரேலியா நாடு கடத்தியுள்ளது. அவுஸ்திரேலிய பிரதிபிரதமர் மைக்கல் மக்கோர்மக் இதனை உறுதி செய்துள்ளார். அவுஸ்திரேலியாவிற்குள் நுழையம் நோக்குடன் பயணித்துக்கொண்டிருந்த படகை கடந்தவாரம் தடுத்துநிறுத்தி அதிலிருந்தவர்களை நாடு கடத்தியுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்து சமுத்திர பகுதியில் குறிப்பிட்ட படகு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதில் குழந்தையொன்று உட்பட 20 பேர் காணப்பட்டனர் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன குறிப்பிட்ட படகுடன் அதிலிருந்தவர்களை கிறிஸ்மஸ்தீவுகளில் தடுத்துவைத்திருந்த அவுஸ்திரேலிய அதிகாரிகள் அவர்களின் புகலிடக்கோரிக்கையை நிராகரித்த பின்னர் அவர்களை வாடகை விமானமொன்றின் மூலம் இலங்கைக்கு அனுப்பிவைத்துள்ளனர் இலங்கையில் குண்டுவெடிப்புகள் இடம்பெற்ற பின்னரே இந்த படகு அங்கிருந்து புறப்பட்டுள்ளது என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன அவுஸ்திரேலியாவிற்குள் நுழைய முயன்றவர்கள் கிறிஸ்மஸ் தீவுகளில் தடுத்து வைக்கப்பட்டமை ஐந்து வருடங்களில் இதுவே முதல்தடவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பாதுகாப்பு காரணங்களிற்காக படகு தொடர்பான மேலதிக தகவல்களை வெளியிடப்போவதில்லை என பிரதி பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார். http://www.virakesari.lk/article/57098

'வன்னி மக்களுக்கு ஜனாதிபதி எதனையும் செய்யவில்லை': கருத்­திட்­ட­ப் ப­ணிப்­பாளர் பத­வி­யி­லி­ருந்து பிரபா இரா­ஜி­னாமா

3 months 2 weeks ago
'வன்னி மக்களுக்கு ஜனாதிபதி எதனையும் செய்யவில்லை': கருத்­திட்­ட­ப் ப­ணிப்­பாளர் பத­வி­யி­லி­ருந்து பிரபா இரா­ஜி­னாமா கடந்த இரண்­டு­ வரு­ட­கா­ல­மாக ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பா­ல சி­றி­சே­னவின் கீழ்வரும் அமைச்சின் ஊடான அபி­வி­ருத்­தி க­ருத்­திட்­ட­ ப­ணிப்­பா­ள­ரா­க க­ட­மை­யாற்­றிய ஜன­நா­ய­க­ மக்கள் காங்­கிரஸ் தலை­வரும் முன்னாள் பிர­தி அ­மைச்­ச­ரு­மா­ன பி­ர­பா­க­ணேசன் தன­து ப­த­வியை இரா­ஜி­னா­மா­ செய்­துள்ளார். இது குறித்து பிரபா கணேசன் ஊட­கங்­க­ளுக்கு கருத்­து­ தெ­ரி­விக்­கையில், நான் கடந்த இரண்­டு­வ­ரு­ட­கா­ல­மாக ஜனா­தி­ப­தியின் வன்­னி­ மா­வட்­ட­ க­ருத்­திட்­ட­ ப­ணிப்­பா­ள­ரா­க­ நி­ய­மிக்­கப்­பட்­டி­ருந்தேன். உண்­மை­யிலே இது ஒரு­ அ­ர­சியல் நிய­ம­ன­மே­யாகும். இந்­த­ ப­த­வியின் ஊடா­க பா­ரி­ய­ அ­ளவில் மக்­க­ளுக்­கா­ன­ சே­வை­யி­னை ஆற்­றக்­கூ­டி­ய­தா­க எவ்­வி­த­மா­ன நி­தி­ ஒ­துக்­கீ­டு­களும் சரி­யா­ன­ மு­றை­யிலே வழங்­கப்­ப­ட­வில்லை. இருப்­பினும் கடந்த ஆண்­டு நான் கொடுத்­த­ ப­ல வே­லைத் திட்­டங்­களில் ஒரு சி­ல வேலைத் திட்­டங்­களே நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டன. இது சம்­பந்­த­மா­க­ க­டந்­த­ ஆண்டு இறு­தியில் இடம்­ பெற்­ற­ ப­ணிப்­பா­ளர்கள் கூட்­டத்தில் என­து­ அ­தி­ருப்­தி­யை தெ­ரி­வித்­த­ பொ­ழுது 2019ஆம் ஆண்­டு­ பா­ரி­ய­ அ­ளவில் நிதி­ ஒ­துக்­கீ­டுகள் செய்­யப்­படும் என்­ற­ உத்­த­ர­வாதம் மேல­தி­க செ­ய­லா­ளரின் ஊடா­க எ­னக்­கு வ­ழங்­கப்­பட்­டது. அதன் அடிப்­ப­டையில் இந்­த­ வ­ரு­ட­ ஆ­ரம்­பத்தில் முல்­லைத்­தீவு, வவு­னியா, மன்னார் மாவட்ட ஒவ்­வொரு பிர­தே­ச­ செ­ய­ல­கங்­களின் ஊடா­ன கி­ராம தலை­வர்­களின் சந்­திப்பை ஏற்­ப­டுத்தி அதன் ஊடாக பல கோ­டி ரூ­பாய்­க­ளுக்­கான வேலைத்­ திட்­டங்­க­ளைப் பெற்றுக் கொண்டேன். குறிப்­பாக வன்­னி மா­வட்­டத்தில் நில­வி­வரும் சிறு­நீ­ர­க­ நோ­யினைக் கட்­டுப்­ப­டுத்­தக்­ கூ­டி­ய சுத்­தி­க­ரிக்­கப்­பட்­ட தண்ணீர் தாங்­கிகள் அமைப்­ப­தற்­கா­ன வே­லைத்­ திட்­டங்­க­ளை உள்­வாங்­கினேன். இவ் வேலைத்­திட்­டங்­களை ஜனா­தி­ப­தியின் செய­ல­கத்­திற்­கு அ­னுப்­பி­யபோது எவ்­வா­றான கவ­னமும் எடுக்­கப்­ப­டா­த­தை நான் அறிந்தேன். இது சம்­பந்­த­மாக ஸ்ரீலங்­கா சு­தந்­தி­ரக் கட்­சியின் செய­லாளர் பாரா­ளு­மன்­ற­ உ­றுப்­பினர் தயா­சி­றி­ த­யா­சே­க­ர­விடம் முறை­யிட்­ட­போ­து­ எ­ன­து­ செ­யல்­பா­டு­களை நிறுத்­த வேண்டும் என ஸ்ரீலங்­கா­ சு­தந்­தி­ர­ கட்­சியின் வன்னி மாவட்­ட­ பா­ரா­ளு­மன்ற உறுப்­பினர் மஸ்தான் முறைப்­பா­டு­ செய்­த­தா­கவும் நான் என­து­ கட்­சி­யான ஜன­நா­ய­ க­மக்கள் காங்­கி­ர­ஸையே வன்­னி­மா­வட்­டத்தில் வளர்த்­தெ­டுப்­ப­தா­கவும் ஜனா­தி­பதி சம்­பந்­த­மான எந்­த­வொரு விட­யத்­தையும் மக்­க­ளிடம் கொண்டு செல்­வ­தில்லை எனவும் குற்றம் சுமத்­தி­ய­தா­க தெ­ரி­வித்தார். அதேபோல் நான் வன்­னி­ மா­வட்­ட­ மக்­களின் தேவைக்­கெ­ன­ கொ­டுத்­த­ அ­னைத்­து­வே­லைத்­ திட்­டங்­களும் இடை நி­றுத்­தப்­பட்­ட­தா­கவும் தெரி­வித்தார். மக்­க­ளிடம் ஜனா­தி­ப­தியைப் பற்­றி­ தெ­ரி­விப்­ப­தற்கு ஜனா­தி­பதி எவ்­வி­த­மான சேவை­யி­னையும் வன்­னி­ மா­வட்­ட மக்­க­ளுக்கு செய்­ய­வில்லை. மாறா­க­ நாட்டின் அர­சியல் குழப்­பங்­க­ளுக்­கே­ கா­ர­ண­மாக இருந்­தி­ருக்­கின்றார். இருப்­பினும் வன்னி மாவட்­ட மக்­களின் சேவை­யினை முன்­னெ­டுப்­ப­தற்­கா­கவே நான் பொறு­மை­யுடன் செயல்­பட்டேன். வன்­னி­ மா­வட்­டத்தில் எனது கட்­சியின் வளர்ச்­சி­யை பார்த்­து­ ப­யந்­து போன தமிழ் வாக்­கு­களைப் பெற்­று­ பா­ரா­ளு­மன்றம் சென்ற மஸ்தான் இதன் ஊடாக வன்­னி­மா­வட்­ட தமிழ் மக்­க­ளுக்­கு நான் செய்­து­ கொண்­டி­ருக்கும் சேவை­யினை இடை­நி­றுத்த முயற்­சிக்­கின்றார். வன்­னி­ மா­வட்­டத்தில் 85 வீத­மா­ன­வர்கள் தமிழ் மக்­களே. நான் எனது சொந்த நிதியின் ஊடா­கவே அதி கூடியமக்கள் தேவைகளை நிறை வேற்றிக் கொடுத்திருக்கின்றேன். ஜனாதிபதியின் பணிப்பாளர் என்ற முறையில் அனைத்து கிராம மட்டங்களில் உள்ள தலைவர்களுடன் தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு இந்த பதவி எனக்கு பிரயோஜனமாக இருந்துள்ளது. எமது கட்சியின் வளர்ச்சியும் வன்னி மாவட்ட மக்கள் எனக்கு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கும் அமோக ஆதரவும் இம் முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கும், அமைச்சர் ஒருவருக்கும் இனி ஒரு போதும் தமிழ் வாக்குகளைப் பெற முடியாது என்று தெரியவந்துள்ளது. அதே போல் இன்று வன்னி மாவட்டத்தில் எந்த மான முள்ள தமிழனும் எதிர்காலத்தில் முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகளுக்கும் வாக்களிக்கப் போவதில்லை என்பதில் திடமாக இருக் கின்றார்கள் என்பதுதெளிவாக உள்ளது என்றார். http://www.virakesari.lk/article/57086

திரு­ம­லையில் சீன முத­லீட்­டுடன் இரும்பு உருக்கு தொழிற்­சாலை?

3 months 2 weeks ago
நீங்கள் இந்தியாவுக்கு வெள்ளையடிப்பது போல் எழுதியிருந்ததற்கே என் பதிலை தந்திருந்தேன். சில நேரங்களில் உண்மை கசக்கும். வடக்கு கிழக்கில் சீனாவை கொண்டுவருவதற்கான முயற்சி சம்பந்தனால் முறியடிக்கப்பட்டதல்ல. அவர் அறிக்கை விடுவதோ, எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதோ ஒரு மாற்றத்தையும் கொண்டு வந்ததில்லை, இனியும் கொண்டு வராது. பல நடவடிக்கைகள் அமெரிக்காவால் முறியடிக்கப்பட்டது. முக்கியமாக அமெரிக்காவுக்கு திருகோணமலை துறைமுகத்தில் தான் கால் பதித்து அங்கு நிலைகொள்ளும் எண்ணமுள்ளது. அதனால் அப்பகுதிகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. அதே போல் இந்தியா தனது சுயநலம் கருதி இன்னொரு பக்கம். ஆனால் எவ்வளவு காலத்திற்கு அவர்களால் தடுக்க முடியும் என்பதை காலம் சொல்லும். பி.கு: வடக்கு கிழக்கில் ஏற்கனவே சீனா சில சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டே வருகிறது. இங்கு நான் குறிப்படுவது காலூன்றும் வகையிலான பெரும் நடவடிக்கைகள் பற்றி.

இலங்­கைக்கான பய­ணத்­த­டையை தளர்த்­தி­யது இந்­தியா

3 months 2 weeks ago
இலங்­கைக்கான பய­ணத்­த­டையை தளர்த்­தி­யது இந்­தியா இலங்­கைக்கு விடுக்­கப்­பட்­டி­ருந்த பயணத் தடையை இந்­தியா தளர்த்­தி­யுள்­ளது. ஏப்ரல் மாதம் 21ஆம் திகதி உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்­தன்று மூன்று தேவா­ல­யங்கள் மற்றும் மூன்று நட்­சத்­திர விடு­தி­களை இலக்கு வைத்து நடத்­தப்­பட்ட தாக்­குதல் சம்­ப­வத்தில் 257 பேர் உயி­ரி­ழந்­தி­ருந்­த­துடன், 500 ற்கும் அதி­க­மானோர் காய­ம­டைந்­தனர். இவ்­வாறு நடத்­தப்­பட்ட தாக்­குதல் சம்­ப­வத்தில் இந்­தி­யர்கள் உள்­ளிட்ட பல வெளி­நாட்­ட­வர்கள் உயி­ரி­ழந்­தி­ருந்­தனர். இதை­ய­டுத்து, இலங்­கைக்கு செல்­வ­தனை மறு அறி­வித்தல் வரை தவிர்த்­துக்­கொள்­ளு­மாறு சர்­வ­தேச நாடுகள் தமது பிர­ஜை­க­ளுக்கு அறி­வு­றுத்தல் விடுத்­தி­ருந்­தன. இந்த நிலையில், ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சே­னவுக்கும், வெளி­நாட்டு தூது­வர்­க­ளுக்கும் இடையில் செவ்­வாய்க்­கி­ழமை விசேட கலந்­து­ரை­யா­ட­லொன்று இடம்­பெற்­றது. இலங்­கையில் 99 வீதம் பாது­காப்பு இயல்பு நிலைக்கு திரும்­பி­யுள்­ளதை தான் உறு­திப்­ப­டுத்­து­வ­தாக ஜனா­தி­பதி இதன்­போது குறிப்­பிட்­டி­ருந்தார். அத்­துடன், அவ­ச­ர­கால சட்­டத்தை தொடர்ந்தும் நீடிக்கும் தேவை இனி­வரும் காலங்­களில் ஏற்­ப­டாது எனவும் ஜனா­தி­பதி தெரி­வித்­தி­ருந்தார். இதே­வேளை, வெளி­நாட்டு தூது­வர்­க­ளுக்கும், பிர­தமர் ரணில் விக்­கிர­ம­சிங்­க­விற்கும் இடையில் அண்­மையில் பேச்­சு­வார்த்­தை­யொன்று இடம்­பெற்­றது. இலங்கையின் பாது­காப்பு உறு­திப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளதால், இலங்கை மீது விதிக்­கப்­பட்­டுள்ள பயணத் தடையை நீக்­கு­மாறு பிர­தமர் இதன்­போது கோரிக்கை விடுத்­தி­ருந்தார். இந்த பின்­ன­ணி­யி­லேயே, இலங்கை மீது விதிக்­கப்­பட்­டி­ருந்த பயணத் தடையை இந்­தியா நேற்­று­முன்­தினம் தளர்த்திக் கொண்­டுள்­ளது. இலங்­கையில் ஊர­டங்கு சட்­டத்தை அமுல்­ப­டுத்தும் நட­வ­டிக்கை கைவி­டப்­பட்­டுள்­ள­தா­கவும், சமூக வலைத்­த­ளங்கள் மீதான தடை தளர்த்­தப்­பட்­டுள்­ள­தா­கவும் இலங்­கைக்­கான இந்­திய உயர்ஸ்­தா­னி­க­ரா­லயம் சுட்­டிக்­காட்­டி­யுள்­ளது. அத்­துடன், பயங்­க­ர­வாதத் தாக்­கு­தலின் பின்னர் மூடப்­பட்­டி­ருந்த அனைத்து பாட­சா­லை­களின் கல்வி நட­வ­டிக்­கைகள் மீள ஆரம்­பிக்­கப்­பட்­டுள்­ளதை உயர்ஸ்­தா­னி­க­ரா­லயம் சுட்­டிக்­காட்­டி­யுள்­ளது. எனினும், இந்­திய பிர­ஜைகள் இலங்­கைக்கு விஜயம் செய்யும் போது, மிகவும் அவ­தா­னத்­துடன் செயற்­ப­டு­மாறும் இலங்­கைக்­கான இந்­திய உயர்ஸ்­தா­னி­க­ரா­லயம் கோரிக்கை விடுத்­துள்­ளது. இலங்­கைக்கு விஜயம் செய்யும் இந்­தியப் பிர­ஜை­க­ளுக்கு ஏதேனும் உத­விகள் தேவைப்­ப­டு­மாயின், அது தொடர்பில் அறிந்­து­கொள்­வ­தற்கும், உத­வி­களை நாடு­வ­தற்கும் தொலை­பேசி இலக்­கங்கள் அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்ளன. இதன்படி, 0094-772234176, 0094-777902082, 0094-112422788 மற்றும் 0094-112422789 ஆகிய இலக்கங்களுடன் தொடர்பினை ஏற்படுத்தி உதவிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என இலங்கைக்கான இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயம் தெரிவித்துள்ளது. இதேவேளை சுவிட்ஸர்லாந்தும் இலங்கைக்கான பயணத்தடையை நீக்கியுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. http://www.virakesari.lk/article/57078

அடக்குமுறைகளைத் தடுப்பதற்கு சர்வதேசத்தின் தலையீடு தேவை - சம்­பந்தன் ஆஸி. தூதுவருக்கு வலியுறுத்தல்

3 months 2 weeks ago
அடக்குமுறைகளைத் தடுப்பதற்கு சர்வதேசத்தின் தலையீடு தேவை - சம்­பந்தன் ஆஸி. தூதுவருக்கு வலியுறுத்தல் இலங்­கையில் உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்தன்று இடம்பெற்ற தாக்­கு­தலின் பின்னர் சிறு­பான்மை இன மக்­களைக் குறி­வைத்து அடக்­கு­மு­றைகள் தொடர்­கின்­றன. அவற்றை உட­ன­டி­யாக சர்­வ­தேச சமூகம் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். அப்­பாவி மக்கள் பாதிக்­கப்­ப­டு­வ­தற்கு இட­ம­ளிக்­கக்­கூ­டாது. அதே­வேளை, தாக்­கு­தலின் பின்­ன­ணியில் இருந்­த­வர்கள் மற்றும் நேர­டி­யாகத் தொடர்­பு­பட்­ட­வர்கள் என அனை­வரும் தண்­டிக்­கப்­பட வேண்டும் என்று தமிழ்த் தேசியக் கூட்­ட­மைப்பின் தலைவர் இரா.சம்­பந்தன் வலி­யு­றுத்­தி­யுள்ளார். இலங்­கைக்­கான அவுஸ்­தி­ரே­லியத் தூது­வ­ராகப் புதி­தாக நிய­மிக்­கப்­பட்­டுள்ள டேவிட் ஹொலி­வுக்கும் தமிழ்த் தேசியக் கூட்­ட­மைப்பின் தலைவர் இரா.சம்­பந்­த­னுக்கும் இடையே நேற்­று­முன்­தினம் சந்­திப்பு நடை­பெற்­றது. இதன்­போதே சம்­பந்தன் இவ்­வாறு தெரி­வித்­துள்ளார். அவர் மேலும் தெரி­வித்­த­தா­வது,இந்தச் சந்­திப்பில் இலங்­கையில் சிறு­பான்மை இன மக்கள் எதிர்­நோக்கும் பிரச்­சி­னைகள், காணி விடு­விப்பு, மீள்­கு­டி­யேற்றம், தமிழ் அர­சியல் கைதிகள் விடு­தலை விவ­காரம், தேசிய இனப்­பி­ரச்­சி­னைக்­கான அர­சியல் தீர்வு, ஐ.நா. தீர்­மா­னத்தின் பரிந்­து­ரைகள் மற்றும் இலங்கை விவ­கா­ரத்தில் அவுஸ்­தி­ரே­லி­யாவின் பங்­க­ளிப்பு தொடர்பில் விரி­வாகப் பேசினோம். கடந்த ஏப்ரல் 21ஆம் திகதி – உயிர்த்த ஞாயி­றன்று இடம்­பெற்ற தாக்­கு­தலின் பின்னர் சிறு­பான்மை இன மக்­களைக் குறி­வைத்து கைதுகள், சோத­னைகள், கெடு­பி­டிகள் மற்றும் வன்­மு­றைகள் தொடர்­கின்­றன. அவ­ச­ர­காலச் சட்­டத்தால் எமது மக்கள் ஒன்றும் செய்ய முடி­யாது அச்­சத்தில் வாழ்­கின்­றனர். எனவே, இந்த அடக்­கு­மு­றை­களை சர்­வ­தேச சமூகம் உடன் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். அப்­பாவி மக்கள் பாதிக்­கப்­ப­டு­வ­தற்கு இட­ம­ளிக்­கக்­கூ­டாது. கிறிஸ்­தவ மக்கள் மற்றும் வெளி­நாட்டுப் பய­ணி­களை இலக்­கு­வைத்து நடத்­தப்­பட்ட இந்த மிலேச்­சத்­த­ன­மான தாக்­கு­தலின் பின்­னணி என்ன என்­பது தொடர்பில் உண்­மைகள் வெளிக்­கொ­ண­ரப்­பட வேண்டும். உண்­மைகள் மறைக்­கப்­ப­டக்­கூ­டாது. தாக்­கு­தலின் பின்­ன­ணியில் இருந்­த­வர்கள் மற்றும் நேர­டி­யாகத் தொடர்­பு­பட்­ட­வர்கள் அனை­வரும் சட்­டத்தின் முன் நிறுத்­தப்­பட வேண்டும். இந்தத் தாக்­கு­தலின் பின்னர் பல இடங்­களில் வன்­முறைச் சம்­ப­வங்கள் இடம்­பெற்­றுள்­ளன. பெரும்­பான்மை இனத்தைச் சேர்ந்­த­வர்கள் இந்த வன்­மு­றை­களில் ஈடு­பட்­டுள்­ளதைக் காணொ­ளிகள் ஊடாகக் காண­மு­டி­கின்­றது. உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்தன்று இடம்பெற்ற தாக்­குதல் மற்றும் அதன் பின்னர் இடம்­பெற்ற வன்­முறைச் சம்­ப­வங்கள் அர­சியல் பின்­ன­ணியில் அரங்­கே­றி­யுள்­ளதா என்ற சந்­தேகம் வலுப்­பெற்­றுள்­ளது. யார் குற்­ற­மி­ழைத்­தி­ருந்­தாலும் அவர்கள் அனை­வரும் கைது­செய்­யப்­பட்டு இன, மத, பதவி வேறு­பா­டின்றி தண்­டிக்­கப்­பட வேண்டும். இதை சர்­வ­தேச சமூ­கமும் வலி­யு­றுத்த வேண்டும் எனவும் அவுஸ்­தி­ரே­லி யாத் தூது­வ­ரிடம் எடுத்­து­ரைத்தேன். வடக்கு, கிழக்கில் படை­யி­னரின் கட்­டுப்­பாட்டில் இருக்கும் மக்­களின் காணிகள் தொடர்­பிலும் பேசினோம். காணிகள் பல விடு­விக்­கப்­பட்­டி­ருந்­தாலும் ஏனைய காணி­களும் விடு­விக்­கப்­பட வேண்டும் எனவும், அப்­போ­துதான் மீள்­கு­டி­யேற்றம் முழுமை பெறும் எனவும் குறிப்­பிட்டேன் என்றார். http://www.virakesari.lk/article/57077

கண்­கா­ணிப்­புகள் பல­வீ­ன­மாக இருப்பின் மீண்டும் என்ன நடக்கும் என்­பதை கூற முடி­யாது - பாது­காப்பு செய­லாளர்

3 months 2 weeks ago
கண்­கா­ணிப்­புகள் பல­வீ­ன­மாக இருப்பின் மீண்டும் என்ன நடக்கும் என்­பதை கூற முடி­யாது - பாது­காப்பு செய­லாளர் (ஆர்.யசி) குறு­கிய காலத்தில் நாட்­டினுள் நடத்­தப்­ப­ட­வி­ருந்த தாக்­குதல் திட்­டங்கள் முறி­ய­டிக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. பதற்­ற­க­ர­மான சூழல் ஒன்று உரு­வா­வது 99 வீதம் கட்­டுப்­பாட்­டிற்குள் கொண்­டு­வ­ரப்­பட்­டுள்­ளது. எனினும் கண்­கா­ணிப்பு பல­வீ­ன­மானால் எதிர்­கா­லத்தில் மீண்டும் சிக்கல் ஏற்­ப­டலாம் என பாது­காப்பு செய­லாளர் சாந்த கோட்­டே­கொட பாரா­ளு­மன்ற தெரி­வுக்­குழு முன்­னி­லையில் சாட்­சி­ய­ம­ளிக்­கையில் தெரி­வித்தார். செவ்­வாய்க்­கி­ழமை குரு­நாகல் பகு­தியில் குழப்­ப­மேற்­ப­டுத்த தேரர்கள் சிலரும் அவர்­க­ளுடன் இணைந்து பலம்­பொ­ருந்­திய நபர்கள் சிலரும் முயற்­சித்­தனர் எனவும் பாது­காப்பு செய­லாளர் சுட்­டிக்­காட்­டினார். உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்­குதல் குறித்து உண்­மை­களை கண்­ட­றிந்து பாரா­ளு­மன்­றத்­திற்கு அறிக்கை சமர்ப்­பிக்க நிய­மிக்­கப்­பட்ட பாரா­ளு­மன்ற விசேட தெரி­வுக்­குழு நேற்று முதல் தட­வை­யாக கூடி­யது. நேற்­றைய தினம் விசா­ர­ணை­க­ளுக்­காக அழைக்­கப்­பட்ட பாது­காப்பு செய­லாளர் சாந்த கோட்­டே­கொ­ட­விடம் தெரி­வுக்­குழு எழுப்­பிய கேள்­வி­க­ளுக்கு பதில் தெரி­விக்­கை­யி­லேயே அவர் இந்த கார­ணி­களை முன்­வைத்தார். அவர் தொடர்ந்து சாட்­சி­ய­ம­ளிக்­கையில், தற்­போது நாட்டில் இடம்­பெற்­றுள்ள பயங்­க­ர­வாத தாக்­கு­தலை அடுத்து அவற்றை இல்­லா­தொ­ழிக்கும் வகையில் நட­வ­டிக்கை எடுக்க வெவ்­வேறு கட்­டங்­களில் வேலைத்­திட்­டங்கள் முன்­னெ­டுக்­கப்­பட்டு வரு­கின்­றன. குறிப்­பாக உட­ன­டி­யாக இவற்றை கையாளும் நட­வ­டிக்­கை­களில் பயங்­க­ர­வாத அச்­சு­றுத்தல் இப்­போது நாட்டில் இல்­லாத வகையில் பாது­காப்பு தரப்பு செயற்­பட்டு வரு­கின்­றது. 24 மணி­நேர தேடுதல் மற்றும் கண்­கா­ணிப்பு நகர்­வுகள் மூல­மாக நாட்­டுக்­கான அச்­சு­றுத்தல் 99 வீதம் இல்லை என்­பது உறு­திப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளது. ஆனால் நீண்­ட­கால கண்­கா­ணிப்பு நகர்­வுகள் அவ­சியம் என்­பதை மறுக்க முடி­யாது. கண்­கா­ணிப்­புகள் பல­வீ­ன­மாக இருப்பின் மீண்டும் எதிர்­கா­லத்தில் என்ன நடக்கும் என்­பதை கூற முடி­யாது. கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டில் இருந்து இந்த அமைப்­புகள் குறித்த தக­வல்கள் தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தா­கவே அறிய முடி­கின்­றது. ஆகவே தகவல் பரி­மாற்­றத்தில் ஏற்­பட்ட பல­வீனம் அல்­லது புல­னாய்வு அதி­கா­ரிகள் இடையில் ஏற்­பட்ட தடங்­கல்கள் கார­ண­மா­கவே சரி­யான தகவல் பரி­மாற்றம் ஒன்று இல்­லாது போயுள்­ளது என்றே நான் நினைக்­கின்றேன். மேலும் இந்த பயங்­க­ர­வாத செயற்­பா­டு­களை விடு­த­லைப்­பு­லி­களின் பயங்­க­ர­வாத செயற்­பா­டுகள் போன்று கருத முடி­யாது. இவர்­க­ளிடம் ஆயு­தங்கள் அதி­க­மாக இல்லை. வெடி­பொ­ருட்கள் இருந்­துள்­ளன. ஆனால் இவர்­களை பொறுத்­த­வரை மன­நிலை தான் இவர்­களின் ஆயுதம் என்றே கருத வேண்டும். பொது­வாக வாக­னங்­களில் வந்து மக்­களை மோதிக் கொல்­வது, அல்­லது கத்­தி­களால் வெட்டும் தாக்­குதல் யுக்­திகள் போன்­ற­வற்றை கையா­ளலாம். எவ்­வாறு இருப்­பினும் நீண்­ட­கால கண்­கா­ணிப்பு இதில் அவ­சியம். இந்த நாட்டில் சிங்­கள, தமிழ், ஆங்­கில மொழிகள் உள்ள நிலையில் அரபு மொழிகள் அவ­சியம் இல்லை என்­பதை எனது தனிப்­பட்ட ஆலோ­ச­னை­யாக பதி­வு­செய்ய முடியும். சில கல்வி முறைகள் இந்த நாட்­டிற்கு அவ­சி­ய­மில்லை. இவ்­வா­றான செயற்­பா­டுகள் தான் குழப்­பங்­களை ஏற்­ப­டுத்­தி­யுள்­ளன. குரு­நாகல் பகு­தியில் நேற்று ( நேற்று முன்­தினம் ) குழப்பம் ஒன்­றினை ஏற்­ப­டுத்த சில திட்­டங்கள் வகுக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. குறிப்­பாக வெளி­மா­வட்­டங்­களில் இருந்து நபர்கள் அங்கு குழப்­பங்­களை ஏற்­ப­டுத்த திட்டம் தீட்­டி­யுள்­ளனர். இதில் தேரர்கள் சிலரும் பலம்­பொ­ருந்­திய நபர்கள் சிலரும் இருந்­துள்­ளனர். எனினும் எமது படை­களை கொண்டு உட­ன­டி­யாக இவற்றை தடுக்க எம்மால் முடிந்துள்ளது.இந்த விடயங்களில் ஊடகங்களின் பங்கு மிகவும் அவசியமாகும். இன்று சமூக ஊடகங்களின் மூலமாக தவறான கருத்துக்கள் பரப்பப்பட்டு அனாவசியமாக குழப்பங்கள் ஏற்படுத்த வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன. அண்மையில் கூட (யு. என் )அடையாளம் பொறித்த எமது வாகனங்கள் பயணித்ததை அமெரிக்க படையினர் இலங்கையில் இருப்பதாக ஊடகங்கள் செய்தி வெ ளியிட்டன. இவை மோசமான செயற்பாடுகள் என்றார். http://www.virakesari.lk/article/57075

ஞான­சார தேரர், கலீல் மௌலவி ஆகியோரை விசாரணைக்கு அழைக்கும் தெரிவுக்குழு

3 months 2 weeks ago
ஞான­சார தேரர், கலீல் மௌலவி ஆகியோரை விசாரணைக்கு அழைக்கும் தெரிவுக்குழு (ஆர்.யசி) பொது­பல சேனா அமைப்பின் செய­லாளர் ஞான­சார தேரர் மற்றும் ,கலீல் மௌலவி உள்­ளிட்ட பாது­காப்பு தரப்­பி­ன­ருக்கு தகவல் தெரிவித்ததாக கூறிய சக­ல­ரையும் விசா­ர­ணைக்கு அழைக்க பாராளு­மன்ற தெரி­வுக்­குழு தீர்­மானித்துள்ளது. அடுத்த விசா­ரணை அமர்­வு­க­ளுக்கு முன்னாள் பொலிஸ்மா அதிபர் பூஜித்த ஜெய­சுந்­தர, பாது­காப்பு செய­லாளர் ஹேம­சிறி பெர்­னாண்டோ குற்­றப்­பு­ல­னாய்வு பிரிவு பிர­தானி ரவி சென­வி­ரத்ன, பயங்­க­ர­வாத தடுப்பு மற்றும் விசா­ரணை பணிப்­பாளர் வருண ஜெய­சுந்­தர ஆகி­யோ­ருக்கும் அழைப்பு விடுக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்­குதல் குறித்து விசா­ரணை நடத்­தவும் அறிக்கை ஒன்­றினை பாரா­ளு­மன்­றத்­திற்கு சமர்ப்­பிக்க நிய­மிக்­கப்­பட்­டுள்ள பாரா­ளு­மன்ற விசேட தெரி­வுக்­குழு நேற்று முதல் தட­வை­யாக கூடி­யது. இதில் பாது­காப்பு செய­லாளர் மற்றும் தேசிய புல­னாய்வு பிர­தானி சிசிர மென்டிஸ் ஆகியோர் விசா­ர­ணைக்­காக அழைக்­கப்­பட்­டி­ருந்­தனர். இதன்­போது புல­னாய்வு பிர­தானி சிசிர மென்­டி­ஸிடம் விசா­ர­ணையை நடத்­திய வேளையில் சிங்­கள மொழி பத்­தி­ரிகை ஒன்றில் பிர­தான செய்­தி­யாக வெளி­யி­டப்­பட்­டி­ருந்த பொது­பல சேனா அமைப்பின் செய­லாளர் ஞான­சார தேரர் கூறிய கருத்­தொன்றை சுட்­டிக்­காட்­டிய உறுப்­பினர் சரத் பொன்­சேகா இவ்­வா­றான கருத்­துக்கள் முன்­வைக்­கப்­ப­டு­வது இப்­போ­துள்ள நிலையில் பாதிப்­பா­ன­தில்­லையா? என வின­வினார். இதற்கு பதில் தெரி­வித்த புல­னாய்வு பிர­தானி சிசிர மென்டிஸ் :- ஆம் இந்த கருத்­துகள் நாட்டில் குழப்­பத்தை ஏற்­ப­டுத்தும் ஒன்­றுதான். இவ்­வாறு கருத்­துக்­களை முன்­வைக்­கக்­கூ­டாது என்றார். இதன்­போது தெரி­வுக்­கு­ழுவில் இருந்த உறுப்­பினர் ரவி கரு­ணா­நா­யக்க:- கலீல் மௌலவி, ஞான­சார தேரர், மற்றும் பலர் சஹரான் குறித்தும் குறித்த அமைப்பு தொடர்­பிலும் தகவல் தெரி­வித்­த­தாக கூறு­கின்­றனர். உண்­மையில் அவ்­வா­றான தகவல் உங்­க­ளுக்கு வழங்கப் பட்­டதா? என கேள்வி எழுப்­பினார். இதற்கு பதில் தெரி­வித்த புல­னாய்வு பிர­தானி சிசிர மென்டிஸ் :- ஊட­கங்­களில் இவ்­வாறு அவர்கள் கூறு­வதை நானும் பார்த்தேன். ஆனால் இவர்கள் எவ­ருமே எனக்கு தகவல் தர­வில்லை. இவர்­களின் எந்த தக­வலும் எனக்கு கிடைக்­க­வில்லை என்றார். இதன்­போது குழு உறுப்­பினர் நலிந்த ஜெய­திஸ்ஸ கூறு­கையில்:- இந்த கருத்­துக்­களை முன்­வைத்த ஞான­சார தேரர், கலீல் மௌலவி மற்றும் இது குறித்து தகவல் கூறி­ய­தாக ஊட­கங்­களில் கூறிய சகல நபர்­க­ளையும் விசா­ர­ணைக்கு அழைக்க வேண்டும் என்றார். இதன்­போது குழு­விற்கு தலைமை தாங்­கிய கலாந்தி ஜெயம்­பதி விக்­ர­ம­ர­தன;- ஆம் இந்த குழு­விற்கு சக­லரும் சாட்­சி­ய­ம­ளிக்க முடியும் என கூறி­யுள்ளோம். பொது­மக்­களும் சாட்­சி­யங்­களை வழங்க முடியும் என்ற அறி­விப்பு விடுக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. எனவே விசா­ர­ணைக்கு நபர்­களை அழைக்­கலாம் என்றார். அதற்­க­மைய ஞான­சார தேரர், கலீல் மௌலவி மற்றும் தகவல் தெரி­வித்­த­தாக கூறிய சகல நபர்­க­ளையும் விசா­ர­ணைக்கு அழைக்க தெரி­வுக்­குகு இணக்கம் தெரி­வித்­தது. மேலும் பாரா­ளு­மன்ற தெரி­வுக்­கு­ழுவின் அடுத்த அமர்வு எதிர்­வரும் 4 ஆம் திகதி பிற்­பகல் 3 மணி தொடக்கம் 9 மணி­வ­ரையில் இடம்­பெ­ற­வுள்­ளது. இந்த விசாரணைக்கு முன்னாள் பொலிஸ்மா அதிபர் பூஜித்த ஜெயசுந்தர, முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் ஹேமசிறி பெர்னாண்டோ குற்றப்புலனாய்வு பிரிவு பிரதானி ரவி செனவிரத்ன, பயங்கரவாத தடுப்பு மற்றும் விசாரணை பணிப்பாளர் வருண ஜெயசுந்தர ஆகியோருக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. http://www.virakesari.lk/article/57071

தலவாக்கலை தீ விபத்தில் 24 தொழிலாளர் குடியிருப்புகள் முற்றாக தீக்கிரை!

3 months 2 weeks ago
தலவாக்கலை தீ விபத்தில் 24 தொழிலாளர் குடியிருப்புகள் முற்றாக தீக்கிரை! தலவாக்கலை – ஒலிரூட் தோட்டத்தில் நேற்றிரவு 10.30 மணியளவில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 24 தொழிலாளர் குடியிருப்புகள் முற்றாக தீக்கிரையாகியுள்ளன. அதுமட்டுமன்றி குறித்த தீ விபத்து காரணமாக லயன் தொகுதியில் அமைந்திருந்த 24 வீடுகள் சேதமடைந்ததுடன் இந்த வீடுகளில் குடியிருந்த 24 குடும்பங்களை சேர்ந்த 100 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் ஆண்கள் 51 பேரும், பெண்கள் 49 பேரும், அடங்குகின்றனர். வீட்டில் இருந்தவா்கள் கூச்சலிட்டதை அடுத்து அயலவர்கள் ஓடி வந்து தீயை அணைக்க முற்பட்ட போதும் தீயை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியவில்லை. அதனையடுத்து தலவாக்கலை பொலிஸார், தலவாக்கலை லிந்துலை நகர சபை தீயணைப்பு படையினர், நுவரெலியா மாநகர சபை தீயணைப்பு படையினர், மற்றும் பொது மக்கள் இணைந்து தீயை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுத்ததுடன், சுமார் 3 மணித்தியாலயங்களுக்கு பிறகு தீ கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது. எனினும் சில வீடுகளில் இருந்த சில பொருட்களை மாத்திரம் அவர்களால் தீக்கு இரையாகாமல் வெளியில் கொண்டு வர முடிந்துள்ளது. சில வீடுகளில் இருந்த பெருமளவிலான வீட்டு உபகரணங்கள், பெறுமதியான ஆவணங்கள், தங்க நகைகள், பாடசாலை மாணவர்களின் சீருடைகள் மற்றும் பாடப் புத்தகங்கள் தீக்கிரையாகியுள்ளன. இந்த தீ விபத்தினால் லயன் தொகுதியில் அமைந்திருந்த 24 வீடுகள் சேதமடைந்ததுடன் இந்த வீடுகளில் குடியிருந்த 24 குடும்பங்களை சேர்ந்த 100 பேர் தற்காலிகமாக ஒலிரூட் தமிழ் வித்தியாலயத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களுக்கான நிவாரண உதவிகளை தோட்ட நிர்வாகமும், தலவாக்கலை லிந்துலை நகர சபை ஊடாகவும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டதற்கான காரணம் இதுவரையும் கண்டறியப்படவில்லை என தெரிவிக்கும் தலவாக்கலை பொலிஸார், நுவரெலியா பொலிஸ் கைரேகை அடையாளப்பிரிவுடன் இணைந்து மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர். http://www.virakesari.lk/article/57064

சிரியாவில் குண்டு வீச்சு:20 க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் பலி

3 months 2 weeks ago
சிரியாவில் குண்டு வீச்சு:20 க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் பலி மத்திய கிழக்கு நாடான சிரியாவில் அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தி வரும் பிரிவினைவாத பயங்கரவாத அமைப்பு மீது நடத்தப்பட்ட குண்டு தாக்குதலில், ஒன்பது குழந்தைகள் உள்பட, 20 க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த குண்டு வீச்சுல், அங்குள்ள வைத்தியசாலை சேதமடைந்துள்ளது. . சிரியாவில் பஷார் அல் அசாத் அரசுக்கு எதிராக, ஹயாத் தாஹிர் அல்ஷாம் என்ற பிரிவினைவாத அமைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறது. கடந்த மாதத்தில் இருந்து இந்த அமைப்பு வலுவாக உள்ள பகுதிகளில் அரசுப் படைகளும் அதற்கு உதவும் ரஷ்ய படைகளும் தாக்குதலை நடத்தி வருகின்றன. விமானம் மூலம் பல்வேறு இடங்களில் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை, 280க்கும் மேற்பட்ட அப்பாவி பொது மக்கள் இந்த தாக்குதல்களில் கொல்லப்பட்டனர். பிரிவினைவாத அமைப்பு வலுவாக உள்ள காப்ர் ஹலாப் பகுதியில், நேற்று முன்தினம், விமானம் மூலம் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. , பீரங்கிகள் மூலமும் குண்டுகள் வீசப்பட்டதோடு. இத்தாக்குதலில், ஒன்பது குழந்தைகள் உள்பட, 20 க்கும் மேற்பட்ட அப்பாவி மக்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். இவ்வாறு நடத்தப்படும் தாக்குதல்களினால் பொதுமக்கள் பலியாகின்றதாக அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் சபை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன. http://www.virakesari.lk/article/57067

மீண்டும் பதவியேற்றார் ஸ்கொட் மோரிசன்

3 months 2 weeks ago
மீண்டும் பதவியேற்றார் ஸ்கொட் மோரிசன் அவுஸ்திரேலியப் பிரதமராக ஸ்கொட் மோரிசன் மீண்டும் இன்று பிரதமராக பதவியேற்றார். அவுஸ்திரேலியாவின் தலைநகர் கான்பராவில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவில், ஆளுநர் ஜெனரல் சர் பீட்டர் காஸ்குரோவ் முன்னிலையில், ஸ்கொட் மோரிசன் மீண்டும் பிரதமராக பதவியேற்றார். அத்துடன் உதவிப் பிரதமராக மைக்கேல் மெக்கார்மேக் (Michael McCormack) க்கும் அமைச்சர்களும் இன்று பதவியேற்றனர். அவுஸ்திரேலியாவில் கடந்த வாரம் நடைபெற்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில், ஆளும் லிபரல் கட்சி தலைமையிலான கூட்டணி வெற்றி பெற்றது. இதையடுத்து லிபரல் கட்சி உறுப்பினர்கள், ஸ்கொட் மோரிசனை மீண்டும் பிரதமராக தெரிவுசெய்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. http://www.virakesari.lk/article/57051

வாழ்வதற்கே இலஞ்சம் கொடுக்கும் மக்கள்

3 months 2 weeks ago
வாழ்வதற்கே இலஞ்சம் கொடுக்கும் மக்கள் வடகொரிய பொதுமக்கள் நாளாந்த வாழ்வை கொண்டு செல்வதற்கு அதிகாரிகளுக்கு இலஞ்சம் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகள் பேரவை விடுத்துள்ள அறிக்கை ஒன்றில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகாரிகள் பொதுமக்களை பல்வேறு வழிகளில் அச்சுறுத்தி லஞ்சம் பெற்று வருகின்றனர். இந்நிலையில் சுயதொழில்களில் ஈடுபடுகின்ற மக்கள் அதிக அளவில் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஆனால் இந்த அறிக்கை வெறுமனே அரசியல் நோக்கில் போலியாக தயாரிக்கப்பட்டது என வடகொரியா அறிவித்துள்ளது. http://www.virakesari.lk/article/57049

உலகளவில் டிரெண்டிங் ஆன வடிவேலு: ‘நேசமணி’க்காக விடிய விடிய பிரார்த்தனை செய்த ரசிகர்கள்!

3 months 2 weeks ago
வடிவேலு சாரால் மட்டுமே இந்த அளவுக்கு ட்ரெண்ட்: #Pray_for_Neasamani ஹேஷ்டேக்கை உருவாக்கியவர் நெகிழ்ச்சி! வடிவேலு சாரால் மட்டுமே இந்த அளவுக்கு ட்ரெண்டாகியுள்ளது என்று #Pray_for_Neasamani ஹேஷ்டேக்கை உருவாக்கிய விக்னேஷ் பிரபாகர் நெகிழ்ந்துள்ளார். நேற்றிரவு (மே 29) #Pray_for_Neasamani, #PrayforNesamani என்ற ஹேஷ்டேக்குகள் சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்ட்டாகி வருகின்றன. ஏன் இந்த ஹேஷ்டேக்? என்று பலரும் ஆராயத் தொடங்க, அதன் பின்னணி என்ன என்பது தெரியவந்துள்ளது. 'Civil Engineering Learners' என்ற ஃபேஸ்புக் பக்கம், சுத்தியல் புகைப்படம் ஒன்றை வெளியிட்டு, 'இதற்கு உங்கள் நாட்டில் என்ன பெயர்?' எனப் பதிவிட்டது. மே 27-ம் தேதி இப்பதிவு வெளியானதும், பலரும் கருத்து தெரிவிக்கத் தொடங்கினர். அதில், விக்னேஷ் பிரபாகர் என்பவர், "இதற்குப் பெயர் சுத்தியல். எதன்மீது இதைக்கொண்டு அடித்தாலும் ‘டங் டங்’ என்று சத்தம் வரும். ஜமீன் வீட்டில் பெயின்டிங் ஒப்பந்தக்காரர் நேசமணி தலைமீது, அவரது சொந்தக்காரர் சுத்தியலைப் போட்டுவிட்டார். இதனால் நேசமணி தலை உடைந்துவிட்டது. பாவம்" என்று கருத்திட்டார். உடனே, "அவர் எப்படியிருக்கிறார்?" என மற்றொருவர் கேட்க, "அவர் இப்போது நலம். அவருடைய அணியினர் உடனடியாக அவர்மீது தண்ணீரை ஊற்றி முதலுதவி கொடுத்துவிட்டனர்" என்று பதிலளித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து அவருக்காகப் பிராத்திப்போம் என்று ஃபேஸ்புக் பக்கத்தின் கருத்துப் பக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்டதுதான் #Pray_for_Neasamani என்ற ஹேஷ்டேக். துபாயில் இருக்கும் விக்னேஷ் பிரபாகரின் பதிலால் மட்டுமே, இந்த ஹேஷ்டேக் உருவாகி ட்ரெண்டாகத் தொடங்கியது. தனது கருத்தால் உருவான இந்த ஹேஷ்டேக் இப்போது வைரலாகி வருவதால், அவரது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகிறது. தொடரும் வாழ்த்தால் திக்குமுக்காடிப்போன விக்னேஷ் பிரபாகர், தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோ பதிவில் விக்னேஷ் பிரபாகர், “அனைவருக்கும் வணக்கம். துபாயிலிருந்து விக்னேஷ் பிரபாகர் பேசுறேன். ஒரே ஒரு கமென்ட்டால் இந்தியளவில் ட்ரெண்டான 'நேசமணி' விக்னேஷ் பிரபாகர். நான் என் கமென்ட்டால் இந்த மாதிரி எல்லாம் ட்ரெண்டாகும் என நினைத்துப் பார்க்கவில்லை. விளையாட்டாகப் போட்ட கமென்ட் அது. அதைப் போடும்போது 10, 15 பேர் லைக் பண்ணுவார்கள் என நினைத்தேன். இந்தளவுக்கு ட்ரெண்டாகும் என நினைத்துப் பார்க்கவில்லை. இந்த கமென்ட்டை நண்பர்கள் குரூப்பில் ஷேர் செய்த தீபனுக்கு நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறேன். நேசமணி என்றால் யாரென்றே தெரியாது என்று கமென்ட் செய்துள்ளவர் என் பள்ளி நண்பர்தான். அவனுக்கு, நேசமணி யார்? என்று தெரியும். ஆனால், கமென்ட்டில் தெரியாத மாதிரி கேட்டான். நானும் அவனுக்கு விளக்கமளித்தேன். மற்றபடி திட்டமிட்டு எதையும் செய்யவில்லை. ப்ளான் பண்ணியிருந்தால் இந்தளவுக்கு ட்ரெண்டாகியிருக்குமா? என்று சொல்ல முடியாது. எதார்த்தமாகப் பண்ணியது இப்படி நடந்துவிட்டது. சத்தியமாக இந்த மாதிரியாகும் என நினைத்துப் பார்க்கவில்லை. என் ஃபேஸ்புக்கில், என்னை டேக் செய்து நிறைய போஸ்ட் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். என் மொபைலே ஹேங்காகிவிட்டது. ரொம்ப நன்றி. டிவியில் எல்லாம் செய்தியாகப் போட்டார்கள் எனக் கேள்விப்பட்டேன். இங்கு டிவி இல்லை. எனக்கு மொபைல், ஃபேஸ்புக்தான் பொழுதுபோக்கு. ஊரிலிருந்து ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்து அனுப்பினர். வாழ்க்கையில் திருப்பம் ஏற்பட்டு இருப்பதாகக் கருதுகிறேன். வடிவேலு சாருக்கு நன்றி. நம் வாழ்க்கையில் எந்தவொரு நிலைமைக்கும், வடிவேலு சாருடைய காட்சி ஒன்று இருக்கும். வெளிநாட்டு ஃபேஸ்புக் பக்கம், அதில் நம் ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்க மாட்டார்கள் என நினைத்தேன். அதில் பலரும் ‘டங் டங்’ என்ற சத்தம் கொண்ட கமென்ட்டைத்தான் விரும்புவார்கள் என நினைத்தேன். நேசமணியை நினைக்கவில்லை. வடிவேலு சாரால் மட்டுமே இந்த அளவுக்கு ட்ரெண்டாகியுள்ளது. எதற்கு இப்படியொரு ட்ரெண்டிங், நாட்டில் எவ்வளவோ பிரச்சினைகள் உள்ளன என்று சொல்வார்கள். போராட வேண்டிய விஷயத்தை விட்டுவிட்டு, இதுக்கு ஏன்? என்று சிலர் மனவருத்தப்படலாம். உங்களுக்காக மறுபடியும் சொல்றேன். இந்தளவுக்கு ட்ரெண்டாகும் என நினைக்கவில்லை. இணையத்தின் வலிமையை ஒருநாளில் தெரிந்து கொண்டேன். ஒரு கமென்ட்டால் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களின் வலிமையைக் காண்பித்துவிட்டீர்கள். நன்றி!” என்று தெரிவித்துள்ளார் விக்னேஷ் பிரபாகர். தமிழ் இந்து
Checked
Tue, 09/17/2019 - 06:01
கருத்துக்களம் - new topics
Subscribe to புதிய பதிவுகள் feed