Jump to content
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

All Activity

This stream auto-updates

 1. Past hour
 2. இல்லையப்பா, உந்த படமும் ஏறீட்டு. ஆனா படத்தை பார்த்தும் செய்தி விளங்கேல்ல. என்ன நடந்தது ?
 3. சிங்கம் ஏன் காட்டுக்கு ராஜாவாக இருக்குது என்றால் இதனால்தான்......!
 4. ചട്ട എന്നെ എടുത്ത് പോകുക வாணம் வாப்பா, வாணம். ஷேய்க் மாருவல நம்ப ஏலாவா, பேசி கொண்டு ஈக்க போல கைய போடுற பழக்கம் ஒண்டு ஈக்கி அவனுவளுக்கு நகீஸ் புடிச்சவனுவள். இனி ஒட்டக பால்ல போட்ட cappuccino எண்டா குடிச்சி ஈக்கன். ஆனா இறைச்சி தின்னதில்ல. எப்படி ரசையா ஈக்குமா?
 5. கோசான் இத்துப்போன ஜாதி ஆள் வா நீங்கள்... நான் ஈக்கேன் வா.. சேக்மாருவட வூட்டுக்கு கூட்டிபோரன்வா ஒரே கூஜால் வா. வாறிஙகளாவா...ஒட்டக எறச்சியேட சாப்படுவா...ஹபீபீ....
 6. டுபாயில் அதுவும் பர்தாவோட வாறவையள்ர இடுப்பை கிள்ளினால் என்ன ஆகும் என மருதருக்கு வன்னியர் முதலிலேயே சொல்லி விடுவார் எனவே என் இடுப்பு சேப்வ். எதுக்கும் கைகாவலா நாட்டாமை படத்தில விஜயகுமார் கட்டிவரும் பெல்ட் மாரி ஒரு ஒன்றை இடுப்பில் கட்டி வருவதாக உத்தேசம்.
 7. அடக் கடவுளே.... இந்த பதிவை கொண்டு வந்து ஒட்டிப் போட்டு.... படத்தை ஏத்திக் கொண்டிருக்கும் போது.... இன்ரநெற் மக்கர் பணண.... அப்படியே விட்டுட்டு போனுக்கு வந்துட்டேன். இது எப்படி பதிந்தது... எங்க போயிருகிகிறது எண்டு தலையை சொறிந்து கொண்டே பார்க்கிறேன்.. திருப்பி கம்பீயூட்டர் பக்கம் போனா படத்தை போடுறன். சரி... உங்க பிரச்சணை..... தண்ணியா, எந்த தண்ணி........ இதுக்கும் ரென்சனா?
 8. Today
 9. மணமக்களுக்கு இனிய திருமண வாழ்த்துகள். நல்ல விடயம்.. அவர்களை இன்னும் ஊக்கமும் உற்சாகமும் கொடுக்கும் அப்படியானால் நீங்கள் நடுவர் என்று சொல்ல முடியாதே
 10. நான் ராசவன்னியருடன் பேசி கேரள பிள்ளைகள் டுபாயில் கூடும் இடங்களில் நேரத்தை செலவிட்டு கேரளத்துக்கு யாழ்ப்பாண தமிழருக்கு இருந்த உறவு என்ன? என்ற ஆய்வை செய்யலாம் என்று இருக்கிறேன்
 11. கோசான்... நீங்கள், பர்தாவில் வரும் போது... மருதர், உண்மையான பெண் என நினைத்து, "இடுப்பை கிள்ளினால்", சத்தம் போடவும் முடியாமல்.. தர்ம சங்கடமாக போய்விடுமே....
 12. யாழ்களம் ஊடக சந்திப்பதால் இவற்றை தவிர்ப்பதுதான் நன்று எக்ஸ்போவிற்கு வரும் ஏதாவதொரு தொழிநுட்பத்தை தொழித்துறையை தாயகம் நோக்கி நகர்த்துவது எவ்வாறு என்ற ஒரு கருதத்தடலை முன்வைத்து கூடுவதுதான் நல்லம் என்று எண்ணுகிறேன். இதாவது இரண்டு நாளை இலக்கு வைத்து போகலாம் மற்ற நாட்களில் என்ன செய்வது என்பது அவர் அவர் தனிப்பட்ட விடயமாக பார்க்கலாம் அவற்றையும் இங்கே பேசலாம் ... ஒருவருக்கு ஓட்டக சவாரி போக ஆசைப்பட்டால் அதே ஆசை கொண்ட மற்றவர்களும் அவரோடு கூடி அதை முன்னெடுக்கலாம்.
 13. இந்த பொயின்ற்றுக்கு மேட்டுக் குடியா, யாழ்மையவாதியா என்பதெல்லாம் தேவையற்றது! ஆனால் நான் ஏனைய இடங்களில் எழுதியதை வாசித்தால் நான் அதுவா என்பது விளங்கும்! இந்த சீமான் பின்னால் நிற்கிற அதே ஆட்கள் தான் கிழக்குத் தமிழரின் அரசியல் முடிவுகளையும் திட்டிக் கொண்டு திரியீனம் என்பது உங்களுக்கு selective ஆக விளங்காது தான்! இந்தக் கடைசி வரிதான் உங்கள் சமூக அக்கறையின் குறிகாட்டி: நா.த அரசியலினால் தமிழருக்கு விளையப் போகும் பக்க விளைவுகள் பற்றி உங்களுக்கு அக்கறையில்லை என்பது தெளிவு!
 14. இதுக்கு விளக்கம் முன்னமே கொடுத்து விட்டேன். எனதும், உங்களதும் புரிதல் மைல் தொலைவில்..... திராவிடம் செய்த சாதி அரசியலால், தமிழகத்தில் ஒரு தமிழர், தலைவரானால், சாதியத்தினுள் அடக்கப்படும் வன்மம். அதனாலேயே..... தமிழர் அல்லாதோர் தலைவரானார்கள்.... இனியும் ஆகத்துடிக்கிறார்கள். தமிழகத்துக்கு வெளியே இருந்து தலைவர் வரலாம். பிராமணர் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து ஆரம்பித்த கட்சியின் கிளை கட்சி... பிராமண ஜெயலலிதா தலைவராகி.... தமிழகத்தில் ஆட்சி செய்தார். வெளியாராயினும் தமிழன் என்ற வகையில் கொண்டு செல்லப்படுவதால், பிரபாகரன் சாதியத்துக்கு வெளியே நிற்பதால், திராவிடம் சற்று தடுமாறுகிறது. சீமான் தன்னை த
 15. நாதம், யு ஆர் ஓகே? நிகழ்வும் அகழ்வும்ல வந்து அடியும் நுனியும் விளங்காமா ஏதேதோ எழுதுறியள்? அல்லது எனக்குத்தான் விளங்கேல்லையோ?
 16. தாமரைபோல் அழகான கவிதை.......!
 17. மருதர் நோட் திஸ் பொயிண்ட். மருதர், பிளிஸ் நோட் திஸ் பொயிண்ட் ஓல்சோ
 18. இதை நாங்கள் உங்களைப் பார்த்துக் கேட்க்கக் கூடாதோ நாதம்? ஊரில் போராளிகள் புனர்வாழ்வு, கைதிகள் விடுதலை, காணிகள் பறிபோவதைத் தடுத்தல், சிதறிய ஈழத்தமிழ் கட்சிகளை சில விடயங்களிலாவது ஒன்று சேர்த்தல் இப்படி ஒர் நீளப் பட்டியல் இருக்கும் போது ஏன் தமிழ்நாட்டில் ஒருவர் எங்கள் அழிவை வைத்து சி.எம் ஆக வர நீங்களும் இங்கு சிலரும் உழைக்கிறீர்கள்?
 19. தகவலுக்கு நன்றி. ஏலவே ஆட்டோ ஆட்டு என்று ஆட்டுவதால்தான் ஆட்டோ என்ற பெயரே வந்ததாம் இதில் நெருக்கமாய் வேறு உட்கார்ந்தால்- பல காதல் வைரசுகள் உருவாக கூடிய இடம் போல தெரிகிறதே
 20. அத தானே சொல்லுறன்..... தாங்களே வச்சிருக்கிற பேரே , தமிழ் பெயர் இல்லை. அதுக்கு அர்த்தமும் தெரியாது. யாரோ ஒரு யுரியூப்காரர் வைத்திருக்கும் பெயர் ஜேர்மனிகாரர் பேராம். முட்டையில்... ஏதோ பிடுங்குவது எண்டு கேள்விப்பட்டிருக்கிறன்... இது வேலை மினக்கட்ட நாவிதர்.... பூணையை பிடித்து சிரைத்த கதை தான்..... அதை செய்பவர்கள்.... தமது நேரத்தினையும்... அடுத்தவர் நேரத்தினையும் சேர்ந்தே நாசமாக்குகிறார்கள். இதை சொன்னா, நாம் இங்க வரக்கூடாதென்று தானே இப்படி சொல்கிறீர்கள் என்று வேற போட்டு தாக்குவார்கள்.
 21. உலக இராணுவ அரசியல் அறிஞர்கள் கூடி தமிழ் இனம் மட்டும் அல்ல உலகில் உள்ள எல்லா இனமும் எவ்வாறு வாலாவது என்று பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் "பிரயோசனமாக? உங்களுக்கு நக்கலாக இருக்கிறதா? திரியை பூட்டுவதை பின்போட்டு முதலில் உங்களை போன்றவர்களை களத்தில் இருந்து தூக்குவதைத்தான் முதலில் பார்க்க வேண்டும்
 22. தண்ணி போட்டுவிட்டு அங்கு பரிமாறப்படும் அரபிய உணவுகளை சுவைத்துக்கொண்டு மேடையை சுற்றி திண்டுகளில் அமர்ந்துகொண்டு பெல்லி டான்ஸ் பார்த்துக்கொண்டிருக்கையில் சிலர் மப்பு ஏறி மேடையில் ஆடும் பெண்ணோடு அளவோடு தான் ஆடுவதும் உண்டு. இப்பொழுது அப்படி ஆட இயலாது. இது 'சனநாயக' கட் இல்லை..!
 23. கொஞ்சநாளா நானும் கவனிக்கிறன் உடையார் ரொம்ப உள்ள போய் வாசிக்கிறார்???
 24. இது தமிழ்நாட்டில் நடந்த ஒரு குற்றச்செயல். குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படல் வேண்டும். இதே சம்பவம் தமிழ் பெண்ணிற்கு வேறு மாநிலத்தில் நடந்திருந்தால் வழமை போல் தமது இனவெறிப்பு பிரச்சாரத்திற்கு சில அரசியல்வாதிகள் பயன்படுத்தியிருப்பார்கள்.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.