யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு
  • entries
    3
  • comments
    0
  • views
    22,717

விடியல்

Sign in to follow this  
izhaiyon

643 views

விடியல்

வன்னியில் போர்மேகம்

புலத்தில் மக்களின் எழுச்சி .... வீதியில்

தாய் தமிழககத்தில்...அரசியல் சித்து

சிலபேரின் தற்கொடை தவிர

வெறீயின் விளின்பில் தமிழீழம்

புலம் மக்களோ வீதியில் எழுச்சியில்...

சர்வதேசம் பாராமுகம்

விடியல் தூரம் இல்லை

விழித்திரு விடியலுக்காக

இளையோன்

Sign in to follow this  


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.