யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு
  • entries
    3
  • comments
    0
  • views
    22,717

சிங்களமே உனக்கு சொல்கிறேன்

izhaiyon

1,181 views

சிங்களமே உனக்கு சொல்கிறேன்

நீ எங்கள் சொந்தமில்லை

வன்னி முற்றமும் உன் சொந்தமில்லை

விட்டு போய்விடு உன் வீட்டுக்கு

வைப்போம் உன் தலைகனத்திற்கு வேட்டு

குடும்ப அரசியலுக்கு குத்து விளக்கு ஏற்றாதே

சிங்களமே பின்பு உன் குடும்பம் அகதியாகிவிடும்

ராஜபக்ச குடும்பம் தலைதெறிக்க ஓடும்

பொன்சேக பொடியாகிவிடுவான்

கோத்தபாய உன் வீரம் நிலத்தடி சுரங்கத்திலா

பொன்சேகா வீட்டு கோடிபுரத்திலா

மகிந்தவின் வாடகை வீட்டிலா

உன் வீரம் காட்ட வாங்கய்யா பிரபு வன்னிக்கு

தமிழச்சி உனக்கு சீதனமா .. நாயே

எண்ணாதே பேய்த்தனமய்..வெறீ நாயே

தருகிறோம் உனக்கு காலக்கெடு

எண்ணி எண்ணி சாவையெடு0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.