யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு

"தமிழீழ வைப்பகம்" தொடங்கப் பட்ட நாள்.

Event details

"தமிழீழ வைப்பகம்"  தொடங்கப் பட்ட நாள். 

Bild könnte enthalten: eine oder mehrere Personen, Personen, die sitzen und im Freien

Bild könnte enthalten: 4 Personen, Personen, die stehen

Bild könnte enthalten: 3 Personen, Personen auf einer Bühne und Personen, die stehen

Bild könnte enthalten: eine oder mehrere Personen und im Freien

Bild könnte enthalten: Haus, Himmel und im Freien

Bild könnte enthalten: im Freien

Kein automatischer Alternativtext verfügbar.

Kein automatischer Alternativtext verfügbar.


User Feedback

There are no reviews to display.