அறிவியல் தொழில்நுட்பம்

அறிவியல் | ஆய்வுகள் | விண்வெளி | தொழில்நுட்பத் தகவல்கள் | ஆலோசனைகள் | உதவிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

அறிவியல் தொழில்நுட்பம் பகுதியில் அறிவியல், விண்வெளி ஆய்வுகள், வேகமாக மாறிவரும் தொழில் நுட்பங்கள் பற்றிய தரமான பதிவுகள்,  அவசியமான செய்திகள், ஆலோசனைகள், உதவிகோரல்கள் இணைக்கப்படலாம்.

எனினும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில் நுட்பம், கணிணி, திறன் கருவிகள் தொழில் நுட்பம் போன்றவை பொருத்தமான பகுதிகளில் இணைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

அத்துடன் அளவுக்கதிகமாக  பதிவுகள் இணைப்பதையும், பல தலைப்புக்கள் திறப்பதையும் தவிர்க்கவேண்டும்.

2,497 topics in this forum

  • 419 replies
  • 59,997 views
  • 364 replies
  • 437,520 views
  • 350 replies
  • 70,096 views
  • 162 replies
  • 72,579 views
  • 106 replies
  • 10,218 views
  • 80 replies
  • 108,611 views
  • 70 replies
  • 17,155 views
  • 67 replies
  • 11,791 views
  • 67 replies
  • 26,589 views
  • 46 replies
  • 6,476 views
  • 44 replies
  • 9,963 views
  • 43 replies
  • 6,434 views
  • 43 replies
  • 4,130 views
  • 38 replies
  • 7,051 views
  • 38 replies
  • 9,365 views
  • 36 replies
  • 12,278 views
  • 34 replies
  • 2,059 views
 1. Nissan Leaf v eGolf

  • 34 replies
  • 1,659 views
  • 32 replies
  • 5,608 views
  • 32 replies
  • 3,529 views
  • 32 replies
  • 1,518 views
  • 31 replies
  • 3,182 views
  • 31 replies
  • 1,869 views
  • 30 replies
  • 2,541 views
  • 29 replies
  • 13,082 views