சில புதுப்பித்தல்களுக்காக இன்று ஐரோப்பிய நேரம் 21:00 ல் இருந்து சுமார் அரை மணிநேரத்திற்கு யாழ் தளத்தில் தடங்கல் ஏற்படும்

யாழ் 20 அகவை - சுய ஆக்கங்கள்

Sign in to follow this  

சுய ஆக்கங்கள் கவிதை, கதை, அங்கதம், பயண அனுபவம், மொழியாக்கம், பத்திகள், அறிவியல் கட்டுரைகள், அரசியல் ஆய்வுகள் போன்று எந்த வடிவிலும் அமையலாம்.  கலை வெளிப்பாடுகளைக் கொண்ட ஓவியமாகவோ, காணொளியாகவோ கூட இருக்கலாம்.

43 topics in this forum

  • 85 replies
  • 5,587 views
 1. சில புதுப்பித்தல்களுக்காக இன்று ஐரோப்பிய நேரம் 21:00 ல் இருந்து சுமார் அரை மணிநேரத்திற்கு யாழ் தளத்தில் தடங்கல் ஏற்படும்
  • 44 replies
  • 4,103 views
  • 41 replies
  • 1,670 views
  • 10 replies
  • 1,010 views
  • 26 replies
  • 2,497 views
  • 31 replies
  • 1,952 views
  • 38 replies
  • 3,622 views
  • 10 replies
  • 1,393 views
  • 15 replies
  • 1,236 views
  • 7 replies
  • 1,029 views
  • 29 replies
  • 2,633 views
  • 23 replies
  • 1,870 views
  • 12 replies
  • 1,353 views
  • 31 replies
  • 2,288 views
  • 13 replies
  • 1,443 views
  • 12 replies
  • 999 views
  • 18 replies
  • 1,085 views
  • 15 replies
  • 1,928 views
  • 22 replies
  • 1,185 views
  • 18 replies
  • 1,335 views
  • 42 replies
  • 2,013 views
  • 19 replies
  • 987 views
  • 19 replies
  • 819 views
  • 20 replies
  • 920 views
  • 14 replies
  • 1,322 views
Sign in to follow this