யாழ் 20 அகவை - சுய ஆக்கங்கள்

Sign in to follow this  

சுய ஆக்கங்கள் கவிதை, கதை, அங்கதம், பயண அனுபவம், மொழியாக்கம், பத்திகள், அறிவியல் கட்டுரைகள், அரசியல் ஆய்வுகள் போன்று எந்த வடிவிலும் அமையலாம்.  கலை வெளிப்பாடுகளைக் கொண்ட ஓவியமாகவோ, காணொளியாகவோ கூட இருக்கலாம்.

43 topics in this forum

  • 25 replies
  • 1,220 views
  • 85 replies
  • 6,547 views
  • 44 replies
  • 4,355 views
  • 41 replies
  • 1,867 views
  • 10 replies
  • 1,172 views
  • 26 replies
  • 2,739 views
  • 31 replies
  • 2,205 views
  • 38 replies
  • 3,952 views
  • 10 replies
  • 1,710 views
  • 15 replies
  • 1,359 views
  • 7 replies
  • 1,105 views
  • 29 replies
  • 3,152 views
  • 23 replies
  • 2,059 views
  • 12 replies
  • 1,527 views
  • 31 replies
  • 2,554 views
  • 13 replies
  • 1,554 views
  • 12 replies
  • 1,072 views
  • 18 replies
  • 1,213 views
  • 15 replies
  • 2,039 views
  • 22 replies
  • 1,323 views
  • 18 replies
  • 1,444 views
  • 42 replies
  • 2,146 views
  • 19 replies
  • 1,123 views
  • 19 replies
  • 899 views
  • 20 replies
  • 1,008 views
Sign in to follow this