யாழ் 20 அகவை - சுய ஆக்கங்கள்

Sign in to follow this  

சுய ஆக்கங்கள் கவிதை, கதை, அங்கதம், பயண அனுபவம், மொழியாக்கம், பத்திகள், அறிவியல் கட்டுரைகள், அரசியல் ஆய்வுகள் போன்று எந்த வடிவிலும் அமையலாம்.  கலை வெளிப்பாடுகளைக் கொண்ட ஓவியமாகவோ, காணொளியாகவோ கூட இருக்கலாம்.

43 topics in this forum

  • 85 replies
  • 5,331 views
  • 44 replies
  • 4,080 views
  • 41 replies
  • 1,636 views
  • 10 replies
  • 999 views
  • 26 replies
  • 2,460 views
  • 31 replies
  • 1,912 views
  • 38 replies
  • 3,578 views
  • 10 replies
  • 1,356 views
  • 15 replies
  • 1,213 views
  • 7 replies
  • 1,015 views
  • 29 replies
  • 2,546 views
  • 23 replies
  • 1,852 views
  • 12 replies
  • 1,323 views
  • 31 replies
  • 2,270 views
  • 13 replies
  • 1,421 views
  • 12 replies
  • 988 views
  • 18 replies
  • 1,063 views
  • 15 replies
  • 1,908 views
  • 22 replies
  • 1,169 views
  • 18 replies
  • 1,310 views
  • 42 replies
  • 1,980 views
  • 19 replies
  • 962 views
  • 19 replies
  • 810 views
  • 20 replies
  • 907 views
  • 14 replies
  • 1,291 views
Sign in to follow this