சில புதுப்பித்தல்களுக்காக இன்று ஐரோப்பிய நேரம் 21:00 ல் இருந்து சுமார் அரை மணிநேரத்திற்கு யாழ் தளத்தில் தடங்கல் ஏற்படும்

சுற்றமும் சூழலும்

Sign in to follow this  

சுற்றமும் சூழலும் சூழலியல் | காலநிலை அறிவியல்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

சுற்றமும் சூழலும் பகுதியில்  சூழலியல், வெப்ப தட்பக் காலநிலை ஆய்வுகள் பற்றிய தரமான பதிவுகள், அவசியமான செய்திகள் இணைக்கப்படலாம்.

எனினும் அளவுக்கதிகமாக  பதிவுகள் இணைப்பதையும், பல தலைப்புக்கள் திறப்பதையும் தவிர்க்கவேண்டும்.

72 topics in this forum

  • 0 replies
  • 42 views
 1. சில புதுப்பித்தல்களுக்காக இன்று ஐரோப்பிய நேரம் 21:00 ல் இருந்து சுமார் அரை மணிநேரத்திற்கு யாழ் தளத்தில் தடங்கல் ஏற்படும்
  • 0 replies
  • 27 views
  • 0 replies
  • 70 views
  • 0 replies
  • 39 views
  • 0 replies
  • 33 views
  • 0 replies
  • 70 views
  • 0 replies
  • 84 views
  • 0 replies
  • 106 views
  • 18 replies
  • 756 views
  • 0 replies
  • 90 views
  • 0 replies
  • 195 views
  • 0 replies
  • 252 views
  • 0 replies
  • 96 views
  • 0 replies
  • 81 views
  • 1 reply
  • 183 views
  • 1 reply
  • 122 views
  • 1 reply
  • 90 views
  • 0 replies
  • 125 views
  • 0 replies
  • 71 views
  • 7 replies
  • 335 views
  • 0 replies
  • 168 views
  • 2 replies
  • 193 views
  • 0 replies
  • 98 views
 2. நீர்

  • 0 replies
  • 100 views
  • 0 replies
  • 183 views
Sign in to follow this