கவிதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள் | கவிதை மொழியாக்கங்கள்| பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுய கவிதை ஆக்கங்கள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

94 topics in this forum

  • 285 replies
  • 16,945 views
  • 6 replies
  • 599 views
  • 2 replies
  • 429 views
  • 6 replies
  • 583 views
  • 3 replies
  • 640 views
  • 2 replies
  • 856 views
  • 2 replies
  • 283 views
  • 0 replies
  • 437 views
  • 0 replies
  • 417 views
  • 2 replies
  • 278 views
  • 7 replies
  • 784 views
  • 2 replies
  • 217 views
  • 2 replies
  • 249 views
  • 4 replies
  • 276 views
  • 0 replies
  • 355 views
  • 1 reply
  • 218 views
  • 3 replies
  • 585 views
  • 4 replies
  • 658 views
  • 0 replies
  • 212 views
  • 3 replies
  • 244 views
  • 0 replies
  • 255 views
  • 0 replies
  • 146 views
  • 0 replies
  • 202 views
  • 2 replies
  • 454 views
  • 0 replies
  • 459 views
Sign in to follow this