கவிதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள் | கவிதை மொழியாக்கங்கள்| பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுய கவிதை ஆக்கங்கள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

136 topics in this forum

  • 0 replies
  • 53 views
  • 356 replies
  • 23,375 views
  • 1 reply
  • 174 views
  • 2 replies
  • 194 views
  • 1 reply
  • 299 views
  • 4 replies
  • 304 views
  • 0 replies
  • 238 views
  • 0 replies
  • 143 views
  • 0 replies
  • 109 views
  • 0 replies
  • 116 views
  • 0 replies
  • 77 views
  • 4 replies
  • 277 views
  • 0 replies
  • 184 views
  • 0 replies
  • 214 views
  • 9 replies
  • 329 views
  • 0 replies
  • 224 views
  • 0 replies
  • 272 views
  • 2 replies
  • 320 views
  • 2 replies
  • 359 views
  • 2 replies
  • 520 views
  • 4 replies
  • 432 views
  • 11 replies
  • 633 views
  • 5 replies
  • 369 views
  • 4 replies
  • 525 views
  • 0 replies
  • 463 views
Sign in to follow this