கவிதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள் | கவிதை மொழியாக்கங்கள்| பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுய கவிதை ஆக்கங்கள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

41 topics in this forum

  • 129 replies
  • 8,188 views
  • 9 replies
  • 801 views
  • 0 replies
  • 392 views
  • 0 replies
  • 923 views
  • 3 replies
  • 1,855 views
  • 14 replies
  • 4,384 views
  • 0 replies
  • 1,288 views
  • 12 replies
  • 1,881 views
  • 2 replies
  • 1,523 views
  • 3 replies
  • 694 views
  • 2 replies
  • 583 views
  • 0 replies
  • 1,563 views
  • 1 reply
  • 577 views
  • 3 replies
  • 586 views
  • 0 replies
  • 476 views
  • 4 replies
  • 649 views
  • 176 replies
  • 9,066 views
  • 26 replies
  • 2,871 views
  • 0 replies
  • 624 views
  • 1 reply
  • 621 views
  • 10 replies
  • 1,106 views
  • 12 replies
  • 1,495 views
  • 219 replies
  • 11,986 views
  • 0 replies
  • 735 views
  • 0 replies
  • 564 views
Sign in to follow this