கவிதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள் | கவிதை மொழியாக்கங்கள்| பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுய கவிதை ஆக்கங்கள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

104 topics in this forum

  • 299 replies
  • 18,842 views
  • 0 replies
  • 220 views
  • 6 replies
  • 448 views
  • 0 replies
  • 474 views
  • 2 replies
  • 536 views
  • 0 replies
  • 492 views
  • 13 replies
  • 483 views
  • 2 replies
  • 363 views
  • 1 reply
  • 389 views
  • 8 replies
  • 452 views
  • 4 replies
  • 539 views
  • 6 replies
  • 1,070 views
  • 2 replies
  • 898 views
  • 6 replies
  • 1,050 views
  • 3 replies
  • 1,109 views
  • 2 replies
  • 1,043 views
  • 2 replies
  • 324 views
  • 0 replies
  • 499 views
  • 0 replies
  • 458 views
  • 2 replies
  • 352 views
  • 7 replies
  • 861 views
  • 2 replies
  • 284 views
  • 2 replies
  • 294 views
  • 4 replies
  • 323 views
  • 0 replies
  • 389 views
Sign in to follow this