கவிதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள் | கவிதை மொழியாக்கங்கள்| பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுய கவிதை ஆக்கங்கள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

43 topics in this forum

  • 0 replies
  • 30 views
  • 159 replies
  • 10,071 views
  • 10 replies
  • 550 views
  • 9 replies
  • 1,009 views
  • 0 replies
  • 672 views
  • 0 replies
  • 1,110 views
  • 2 replies
  • 2,287 views
  • 14 replies
  • 5,048 views
  • 0 replies
  • 1,467 views
  • 12 replies
  • 2,000 views
  • 2 replies
  • 1,717 views
  • 3 replies
  • 870 views
  • 2 replies
  • 746 views
  • 0 replies
  • 1,863 views
  • 1 reply
  • 748 views
  • 3 replies
  • 758 views
  • 0 replies
  • 644 views
  • 4 replies
  • 809 views
  • 176 replies
  • 9,381 views
  • 26 replies
  • 3,108 views
  • 0 replies
  • 780 views
  • 1 reply
  • 777 views
  • 10 replies
  • 1,289 views
  • 12 replies
  • 1,657 views
  • 219 replies
  • 12,505 views
Sign in to follow this