கவிதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள் | கவிதை மொழியாக்கங்கள்| பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுய கவிதை ஆக்கங்கள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

40 topics in this forum

  • 91 replies
  • 5,898 views
  • 0 replies
  • 118 views
  • 0 replies
  • 651 views
  • 3 replies
  • 1,412 views
  • 14 replies
  • 3,676 views
  • 0 replies
  • 1,050 views
  • 12 replies
  • 1,712 views
  • 2 replies
  • 1,446 views
  • 3 replies
  • 627 views
  • 2 replies
  • 516 views
  • 0 replies
  • 1,200 views
  • 1 reply
  • 502 views
  • 3 replies
  • 495 views
  • 0 replies
  • 436 views
  • 4 replies
  • 586 views
  • 176 replies
  • 8,820 views
  • 26 replies
  • 2,785 views
  • 0 replies
  • 568 views
  • 1 reply
  • 552 views
  • 10 replies
  • 1,023 views
  • 12 replies
  • 1,423 views
  • 219 replies
  • 11,539 views
  • 0 replies
  • 692 views
  • 0 replies
  • 511 views
  • 0 replies
  • 402 views
Sign in to follow this