கவிதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள் | கவிதை மொழியாக்கங்கள்| பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுய கவிதை ஆக்கங்கள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

40 topics in this forum

  • 0 replies
  • 380 views
  • 4 replies
  • 627 views
  • 233 replies
  • 18,138 views
  • 12 replies
  • 1,011 views
  • 228 replies
  • 20,404 views
  • 1 reply
  • 438 views
  • 0 replies
  • 647 views
  • 4 replies
  • 492 views
  • 1 reply
  • 444 views
  • 0 replies
  • 430 views
  • 5 replies
  • 713 views
  • 5 replies
  • 988 views
  • 2 replies
  • 618 views
  • 32 replies
  • 3,486 views
  • 12 replies
  • 1,598 views
Sign in to follow this