கவிதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள் | கவிதை மொழியாக்கங்கள்| பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுய கவிதை ஆக்கங்கள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

153 topics in this forum

  • 3 replies
  • 123 views
  • 2 replies
  • 314 views
  • 7 replies
  • 480 views
  • 4 replies
  • 386 views
  • 7 replies
  • 650 views
  • 1 reply
  • 469 views
  • 0 replies
  • 391 views
  • 10 replies
  • 710 views
  • 0 replies
  • 291 views
  • 0 replies
  • 319 views
  • 4 replies
  • 502 views
  • 2 replies
  • 397 views
  • 2 replies
  • 346 views
  • 1 reply
  • 553 views
  • 4 replies
  • 449 views
  • 0 replies
  • 349 views
  • 0 replies
  • 252 views
  • 0 replies
  • 222 views
  • 0 replies
  • 241 views
  • 0 replies
  • 178 views
  • 4 replies
  • 408 views
  • 0 replies
  • 302 views
  • 0 replies
  • 336 views
  • 0 replies
  • 323 views
  • 9 replies
  • 448 views
Sign in to follow this