கவிதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள் | கவிதை மொழியாக்கங்கள்| பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுய கவிதை ஆக்கங்கள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

42 topics in this forum

  • 157 replies
  • 9,972 views
  • 10 replies
  • 540 views
  • 9 replies
  • 1,006 views
  • 0 replies
  • 664 views
  • 0 replies
  • 1,105 views
  • 2 replies
  • 2,283 views
  • 14 replies
  • 5,041 views
  • 0 replies
  • 1,466 views
  • 12 replies
  • 1,996 views
  • 2 replies
  • 1,714 views
  • 3 replies
  • 869 views
  • 2 replies
  • 745 views
  • 0 replies
  • 1,861 views
  • 1 reply
  • 746 views
  • 3 replies
  • 757 views
  • 0 replies
  • 641 views
  • 4 replies
  • 806 views
  • 176 replies
  • 9,372 views
  • 26 replies
  • 3,101 views
  • 0 replies
  • 778 views
  • 1 reply
  • 775 views
  • 10 replies
  • 1,286 views
  • 12 replies
  • 1,656 views
  • 219 replies
  • 12,489 views
  • 0 replies
  • 776 views
Sign in to follow this