யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு

கவிதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள் | கவிதை மொழியாக்கங்கள்| பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுய கவிதை ஆக்கங்கள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

71 topics in this forum

  • 233 replies
  • 20,329 views
  • 233 replies
  • 13,591 views
  • 228 replies
  • 21,748 views
  • 219 replies
  • 13,012 views
  • 176 replies
  • 9,721 views
  • 32 replies
  • 3,608 views
  • 26 replies
  • 3,245 views
  • 19 replies
  • 3,150 views
  • 14 replies
  • 5,187 views
  • 12 replies
  • 1,805 views
  • 12 replies
  • 1,162 views
  • 12 replies
  • 1,736 views
  • 12 replies
  • 2,132 views
  • 11 replies
  • 800 views
  • 10 replies
  • 1,362 views
  • 7 replies
  • 1,035 views
  • 6 replies
  • 1,471 views
  • 5 replies
  • 774 views
  • 5 replies
  • 1,223 views
  • 5 replies
  • 628 views
  • 4 replies
  • 578 views
  • 4 replies
  • 725 views
  • 4 replies
  • 870 views
  • 4 replies
  • 492 views
  • 4 replies
  • 189 views
Sign in to follow this