கவிதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள் | கவிதை மொழியாக்கங்கள்| பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுய கவிதை ஆக்கங்கள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

90 topics in this forum

  • 2 replies
  • 314 views
  • 0 replies
  • 221 views
  • 0 replies
  • 254 views
  • 7 replies
  • 579 views
  • 0 replies
  • 259 views
  • 2 replies
  • 241 views
  • 2 replies
  • 215 views
  • 2 replies
  • 195 views
  • 2 replies
  • 162 views
  • 1 reply
  • 166 views
  • 4 replies
  • 239 views
  • 0 replies
  • 181 views
  • 3 replies
  • 205 views
  • 0 replies
  • 221 views
  • 0 replies
  • 105 views
  • 0 replies
  • 179 views
  • 4 replies
  • 620 views
  • 0 replies
  • 436 views
  • 1 reply
  • 551 views
  • 0 replies
  • 562 views
  • 0 replies
  • 534 views
  • 4 replies
  • 543 views
  • 0 replies
  • 412 views
  • 0 replies
  • 336 views
  • 0 replies
  • 400 views
Sign in to follow this