கவிதைக் களம்

Sign in to follow this  

கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள் | கவிதை மொழியாக்கங்கள்| பாடல் வரிகள்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கவிதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் கவிதைகள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுய கவிதை ஆக்கங்கள், கவிதை மொழியாக்கங்கள், பாடல் வரிகள் மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

153 topics in this forum

  • 0 replies
  • 239 views
  • 0 replies
  • 358 views
  • 0 replies
  • 120 views
  • 0 replies
  • 120 views
  • 0 replies
  • 151 views
  • 2 replies
  • 243 views
  • 4 replies
  • 481 views
  • 2 replies
  • 401 views
  • 2 replies
  • 344 views
  • 11 replies
  • 698 views
  • 2 replies
  • 539 views
  • 4 replies
  • 581 views
  • 8 replies
  • 583 views
  • 8 replies
  • 409 views
  • 0 replies
  • 485 views
  • 0 replies
  • 637 views
 1. பிரிவு

  • 0 replies
  • 809 views
  • 4 replies
  • 1,041 views
  • 1 reply
  • 843 views
  • 3 replies
  • 924 views
  • 3 replies
  • 760 views
  • 0 replies
  • 245 views
  • 2 replies
  • 290 views
  • 0 replies
  • 588 views
  • 6 replies
  • 1,325 views
Sign in to follow this