கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

388 topics in this forum

  • 16 replies
  • 1,285 views
  • 9 replies
  • 2,115 views
  • 39 replies
  • 2,695 views
  • 0 replies
  • 895 views
  • 6 replies
  • 2,053 views
  • 9 replies
  • 2,108 views
  • 16 replies
  • 3,584 views
  • 7 replies
  • 4,462 views
  • 17 replies
  • 4,262 views
  • 8 replies
  • 1,839 views
  • 0 replies
  • 1,789 views
  • 14 replies
  • 3,562 views
  • 3 replies
  • 1,798 views
  • 17 replies
  • 3,211 views
  • 25 replies
  • 2,785 views
  • 3 replies
  • 3,792 views
  • 0 replies
  • 2,713 views
  • 19 replies
  • 4,232 views
  • 6 replies
  • 2,443 views
  • 22 replies
  • 3,360 views
  • 35 replies
  • 4,427 views
  • 67 replies
  • 6,867 views
  • 12 replies
  • 2,527 views
  • 11 replies
  • 2,317 views
  • 8 replies
  • 1,846 views