• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

397 topics in this forum

  • 60 replies
  • 7,267 views
  • 7 replies
  • 2,830 views
  • 6 replies
  • 1,996 views
  • 12 replies
  • 1,421 views
  • 7 replies
  • 557 views
  • 13 replies
  • 3,569 views
  • 6 replies
  • 1,815 views
  • 55 replies
  • 19,384 views
  • 38 replies
  • 5,039 views
  • 2 replies
  • 2,200 views
  • 36 replies
  • 4,982 views
  • 17 replies
  • 4,141 views
  • 256 replies
  • 11,604 views
  • 16 replies
  • 2,366 views
  • 16 replies
  • 4,191 views
  • 9 replies
  • 2,755 views
  • 39 replies
  • 4,552 views
  • 0 replies
  • 1,709 views
  • 6 replies
  • 2,851 views
  • 9 replies
  • 2,274 views
  • 7 replies
  • 4,672 views
  • 17 replies
  • 4,521 views
  • 0 replies
  • 2,009 views
  • 14 replies
  • 3,886 views
  • 3 replies
  • 2,008 views