கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

394 topics in this forum

  • 45 replies
  • 1,898 views
  • 7 replies
  • 1,203 views
  • 54 replies
  • 18,739 views
  • 38 replies
  • 4,782 views
  • 2 replies
  • 614 views
  • 12 replies
  • 1,504 views
  • 36 replies
  • 2,873 views
  • 17 replies
  • 3,877 views
  • 256 replies
  • 11,184 views
  • 16 replies
  • 2,225 views
  • 0 replies
  • 1,305 views
  • 16 replies
  • 4,036 views
  • 9 replies
  • 2,616 views
  • 39 replies
  • 4,325 views
  • 0 replies
  • 1,611 views
  • 6 replies
  • 2,744 views
  • 9 replies
  • 2,165 views
  • 7 replies
  • 4,547 views
  • 17 replies
  • 4,391 views
  • 0 replies
  • 1,902 views
  • 14 replies
  • 3,705 views
  • 3 replies
  • 1,882 views
  • 17 replies
  • 3,295 views
  • 25 replies
  • 2,907 views
  • 3 replies
  • 3,844 views