கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 5 replies
  • 3,274 views
  • 3 replies
  • 2,203 views
  • 0 replies
  • 1,514 views
  • 19 replies
  • 2,310 views
  • 6 replies
  • 1,173 views
  • 24 replies
  • 2,340 views
  • 22 replies
  • 2,845 views
  • 35 replies
  • 3,982 views
  • 67 replies
  • 6,393 views
  • 12 replies
  • 2,054 views
  • 11 replies
  • 2,062 views
  • 8 replies
  • 1,659 views
  • 12 replies
  • 1,993 views
  • 24 replies
  • 2,000 views
  • 10 replies
  • 1,910 views
  • 11 replies
  • 2,002 views
  • 9 replies
  • 1,435 views
  • 20 replies
  • 1,792 views
  • 14 replies
  • 1,816 views
  • 0 replies
  • 1,267 views
  • 47 replies
  • 4,582 views
 1. லின்சன்

  • 12 replies
  • 1,413 views
  • 0 replies
  • 783 views
  • 13 replies
  • 1,809 views
  • 12 replies
  • 2,509 views