• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

410 topics in this forum

  • 60 replies
  • 8,458 views
  • 7 replies
  • 3,088 views
  • 13 replies
  • 423 views
  • 5 replies
  • 761 views
  • 0 replies
  • 249 views
  • 1 reply
  • 805 views
  • 5 replies
  • 570 views
  • 23 replies
  • 1,823 views
  • 0 replies
  • 900 views
  • 22 replies
  • 2,449 views
  • 3 replies
  • 1,087 views
  • 11 replies
  • 2,128 views
  • 68 replies
  • 8,056 views
  • 8 replies
  • 1,350 views
  • 11 replies
  • 1,660 views
  • 9 replies
  • 2,747 views
  • 14 replies
  • 1,727 views
  • 14 replies
  • 4,050 views
  • 2 replies
  • 1,299 views
  • 12 replies
  • 2,367 views
  • 6 replies
  • 2,020 views
  • 55 replies
  • 20,215 views
  • 38 replies
  • 5,617 views
  • 2 replies
  • 2,750 views
  • 36 replies
  • 5,596 views