கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

388 topics in this forum

  • 16 replies
  • 1,377 views
  • 9 replies
  • 2,138 views
  • 39 replies
  • 2,727 views
  • 0 replies
  • 914 views
  • 6 replies
  • 2,074 views
  • 9 replies
  • 2,109 views
  • 16 replies
  • 3,601 views
  • 7 replies
  • 4,462 views
  • 17 replies
  • 4,266 views
  • 8 replies
  • 1,839 views
  • 0 replies
  • 1,807 views
  • 14 replies
  • 3,563 views
  • 3 replies
  • 1,801 views
  • 17 replies
  • 3,214 views
  • 25 replies
  • 2,790 views
  • 3 replies
  • 3,795 views
  • 0 replies
  • 2,714 views
  • 19 replies
  • 4,237 views
  • 6 replies
  • 2,448 views
  • 22 replies
  • 3,363 views
  • 35 replies
  • 4,431 views
  • 67 replies
  • 6,868 views
  • 12 replies
  • 2,529 views
  • 11 replies
  • 2,320 views
  • 8 replies
  • 1,851 views