கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 5 replies
  • 2,796 views
  • 3 replies
  • 2,082 views
  • 0 replies
  • 1,203 views
  • 19 replies
  • 2,218 views
  • 6 replies
  • 1,109 views
  • 24 replies
  • 2,287 views
  • 22 replies
  • 2,779 views
  • 35 replies
  • 3,881 views
  • 67 replies
  • 6,246 views
  • 12 replies
  • 2,001 views
  • 11 replies
  • 2,008 views
  • 8 replies
  • 1,605 views
  • 12 replies
  • 1,951 views
  • 24 replies
  • 1,955 views
  • 10 replies
  • 1,761 views
  • 11 replies
  • 1,940 views
  • 9 replies
  • 1,387 views
  • 20 replies
  • 1,736 views
  • 14 replies
  • 1,780 views
  • 0 replies
  • 1,211 views
  • 47 replies
  • 3,962 views
 1. லின்சன்

  • 12 replies
  • 1,372 views
  • 0 replies
  • 749 views
  • 13 replies
  • 1,742 views
  • 12 replies
  • 2,442 views