கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 5 replies
  • 2,782 views
  • 3 replies
  • 2,077 views
  • 0 replies
  • 1,196 views
  • 19 replies
  • 2,208 views
  • 6 replies
  • 1,106 views
  • 24 replies
  • 2,283 views
  • 22 replies
  • 2,775 views
  • 35 replies
  • 3,875 views
  • 67 replies
  • 6,238 views
  • 12 replies
  • 1,998 views
  • 11 replies
  • 2,005 views
  • 8 replies
  • 1,602 views
  • 12 replies
  • 1,947 views
  • 24 replies
  • 1,952 views
  • 10 replies
  • 1,757 views
  • 11 replies
  • 1,936 views
  • 9 replies
  • 1,383 views
  • 20 replies
  • 1,732 views
  • 14 replies
  • 1,777 views
  • 0 replies
  • 1,207 views
  • 47 replies
  • 3,956 views
 1. லின்சன்

  • 12 replies
  • 1,369 views
  • 0 replies
  • 746 views
  • 13 replies
  • 1,738 views
  • 12 replies
  • 2,439 views