கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 5 replies
  • 2,127 views
  • 3 replies
  • 1,644 views
  • 0 replies
  • 900 views
  • 19 replies
  • 1,965 views
  • 6 replies
  • 980 views
  • 24 replies
  • 2,211 views
  • 22 replies
  • 2,682 views
  • 35 replies
  • 3,730 views
  • 67 replies
  • 6,038 views
  • 12 replies
  • 1,921 views
  • 11 replies
  • 1,928 views
  • 8 replies
  • 1,540 views
  • 12 replies
  • 1,885 views
  • 24 replies
  • 1,874 views
  • 10 replies
  • 1,688 views
  • 11 replies
  • 1,854 views
  • 9 replies
  • 1,337 views
  • 20 replies
  • 1,675 views
  • 14 replies
  • 1,716 views
  • 0 replies
  • 1,127 views
  • 47 replies
  • 3,838 views
 1. லின்சன்

  • 12 replies
  • 1,334 views
  • 0 replies
  • 696 views
  • 13 replies
  • 1,645 views
  • 12 replies
  • 2,382 views