கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 17 replies
  • 1,606 views
  • 239 replies
  • 10,393 views
  • 39 replies
  • 3,630 views
  • 133 replies
  • 7,077 views
  • 3 replies
  • 643 views
  • 1 reply
  • 695 views
  • 10 replies
  • 1,926 views
  • 5 replies
  • 1,040 views
  • 43 replies
  • 2,852 views
  • 39 replies
  • 1,630 views
  • 14 replies
  • 965 views
  • 276 replies
  • 13,829 views
  • 26 replies
  • 1,358 views
  • 15 replies
  • 775 views
  • 5 replies
  • 877 views
  • 61 replies
  • 4,427 views
  • 12 replies
  • 951 views
  • 31 replies
  • 2,164 views
  • 37 replies
  • 2,484 views
  • 14 replies
  • 1,254 views
  • 39 replies
  • 1,906 views
  • 43 replies
  • 3,311 views
  • 11 replies
  • 782 views
  • 37 replies
  • 1,895 views
  • 60 replies
  • 5,139 views