கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 4 replies
  • 1,393 views
  • 9 replies
  • 1,675 views
  • 10 replies
  • 1,896 views
  • 18 replies
  • 1,354 views
  • 14 replies
  • 1,441 views
  • 17 replies
  • 1,498 views
 1. புனிதமலர்

  • 25 replies
  • 2,364 views
  • 1 reply
  • 1,169 views
  • 0 replies
  • 883 views
  • 1 reply
  • 813 views
  • 20 replies
  • 1,300 views
  • 11 replies
  • 1,083 views
  • 5 replies
  • 1,975 views
 2. மரணதேவன் .

  • 12 replies
  • 1,024 views
  • 2 replies
  • 1,427 views
  • 4 replies
  • 1,959 views
  • 15 replies
  • 3,869 views
  • 22 replies
  • 4,246 views
  • 8 replies
  • 1,944 views
 3. ஒபன் விசா

  • 20 replies
  • 2,958 views
 4. நாதன்

  • 10 replies
  • 3,042 views
  • 40 replies
  • 9,702 views
 5. மேலோகம்

  • 9 replies
  • 1,510 views
  • 17 replies
  • 3,954 views
  • 7 replies
  • 1,502 views