கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

387 topics in this forum

  • 27 replies
  • 1,224 views
  • 3 replies
  • 1,239 views
  • 0 replies
  • 393 views
  • 6 replies
  • 1,354 views
  • 9 replies
  • 2,063 views
  • 16 replies
  • 2,872 views
  • 7 replies
  • 4,399 views
  • 17 replies
  • 4,105 views
  • 8 replies
  • 1,792 views
  • 0 replies
  • 1,334 views
  • 14 replies
  • 3,131 views
  • 3 replies
  • 1,748 views
  • 17 replies
  • 3,156 views
  • 25 replies
  • 2,717 views
  • 3 replies
  • 3,748 views
  • 0 replies
  • 2,676 views
  • 19 replies
  • 4,170 views
  • 6 replies
  • 2,407 views
  • 22 replies
  • 3,313 views
  • 35 replies
  • 4,318 views
  • 67 replies
  • 6,778 views
  • 12 replies
  • 2,501 views
  • 11 replies
  • 2,268 views
  • 8 replies
  • 1,794 views
  • 12 replies
  • 2,135 views