கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

387 topics in this forum

  • 276 replies
  • 14,400 views
  • 255 replies
  • 10,786 views
  • 239 replies
  • 10,820 views
  • 210 replies
  • 19,026 views
  • 148 replies
  • 7,469 views
  • 139 replies
  • 12,445 views
  • 134 replies
  • 9,741 views
  • 133 replies
  • 7,265 views
  • 122 replies
  • 6,776 views
  • 115 replies
  • 7,385 views
  • 103 replies
  • 10,689 views
  • 98 replies
  • 28,151 views
  • 97 replies
  • 5,755 views
  • 81 replies
  • 5,318 views
  • 75 replies
  • 6,601 views
  • 67 replies
  • 7,111 views
  • 67 replies
  • 6,787 views
  • 65 replies
  • 11,884 views
  • 64 replies
  • 11,123 views
  • 62 replies
  • 3,532 views
  • 61 replies
  • 4,628 views
  • 60 replies
  • 5,277 views
  • 57 replies
  • 5,011 views
  • 55 replies
  • 9,306 views
  • 47 replies
  • 5,116 views