கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

388 topics in this forum

  • 276 replies
  • 14,533 views
  • 255 replies
  • 10,888 views
  • 239 replies
  • 10,889 views
  • 210 replies
  • 19,069 views
  • 148 replies
  • 7,523 views
  • 139 replies
  • 12,529 views
  • 134 replies
  • 9,789 views
  • 133 replies
  • 7,308 views
  • 122 replies
  • 6,826 views
  • 115 replies
  • 7,451 views
  • 103 replies
  • 10,762 views
  • 98 replies
  • 28,255 views
  • 97 replies
  • 5,802 views
  • 81 replies
  • 5,357 views
  • 75 replies
  • 6,663 views
  • 67 replies
  • 7,159 views
  • 67 replies
  • 6,867 views
  • 65 replies
  • 11,922 views
  • 64 replies
  • 11,152 views
  • 62 replies
  • 3,571 views
  • 61 replies
  • 4,667 views
  • 60 replies
  • 5,311 views
  • 57 replies
  • 5,039 views
  • 55 replies
  • 9,341 views
  • 47 replies
  • 5,166 views