• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

400 topics in this forum

  • 60 replies
  • 7,735 views
  • 7 replies
  • 2,887 views
  • 1 reply
  • 912 views
  • 20 replies
  • 1,288 views
  • 10 replies
  • 4,193 views
  • 0 replies
  • 402 views
 1. வெக்கை

  • 8 replies
  • 1,212 views
  • 8 replies
  • 921 views
  • 21 replies
  • 1,750 views
  • 3 replies
  • 3,915 views
  • 13 replies
  • 835 views
  • 13 replies
  • 1,876 views
  • 20 replies
  • 1,559 views
  • 3 replies
  • 1,221 views
  • 8 replies
  • 2,465 views
  • 4 replies
  • 1,333 views
  • 4 replies
  • 1,171 views
  • 4 replies
  • 2,944 views
  • 16 replies
  • 2,419 views
  • 5 replies
  • 941 views
  • 14 replies
  • 3,879 views
  • 9 replies
  • 1,365 views
  • 18 replies
  • 1,547 views
  • 21 replies
  • 2,611 views
  • 23 replies
  • 1,900 views