கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 17 replies
  • 1,680 views
  • 22 replies
  • 2,774 views
  • 9 replies
  • 1,052 views
  • 24 replies
  • 2,282 views
  • 46 replies
  • 2,617 views
  • 7 replies
  • 1,700 views
  • 26 replies
  • 1,940 views
  • 10 replies
  • 1,926 views
  • 40 replies
  • 2,372 views
 1. அகதிகள்

  • 11 replies
  • 1,091 views
  • 15 replies
  • 1,341 views
  • 15 replies
  • 1,647 views
  • 23 replies
  • 2,394 views
  • 13 replies
  • 1,738 views
  • 23 replies
  • 1,491 views
  • 8 replies
  • 1,602 views
  • 12 replies
  • 1,081 views
  • 29 replies
  • 1,417 views
  • 7 replies
  • 1,498 views
  • 0 replies
  • 1,092 views
  • 12 replies
  • 1,100 views
  • 4 replies
  • 528 views
  • 6 replies
  • 1,059 views
  • 122 replies
  • 6,570 views
  • 11 replies
  • 5,066 views