கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

387 topics in this forum

  • 0 replies
  • 647 views
 1. அகதிகள்

  • 11 replies
  • 1,131 views
  • 3 replies
  • 781 views
  • 28 replies
  • 1,632 views
  • 42 replies
  • 3,217 views
  • 16 replies
  • 1,124 views
  • 5 replies
  • 980 views
  • 8 replies
  • 776 views
  • 4 replies
  • 866 views
  • 10 replies
  • 1,225 views
  • 5 replies
  • 831 views
  • 0 replies
  • 728 views
  • 27 replies
  • 1,654 views
  • 8 replies
  • 1,010 views
  • 15 replies
  • 976 views
  • 8 replies
  • 1,198 views
  • 20 replies
  • 1,520 views
  • 15 replies
  • 1,157 views
  • 5 replies
  • 1,196 views
  • 23 replies
  • 1,238 views
 2. உயிர்

  • 9 replies
  • 829 views
  • 14 replies
  • 1,560 views
  • 15 replies
  • 5,102 views
  • 16 replies
  • 1,237 views
  • 20 replies
  • 1,362 views