கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

408 topics in this forum

  • 8 replies
  • 1,221 views
  • 27 replies
  • 2,616 views
  • 17 replies
  • 1,863 views
  • 2 replies
  • 976 views
  • 15 replies
  • 1,418 views
  • 0 replies
  • 542 views
  • 3 replies
  • 1,123 views
  • 5 replies
  • 1,040 views
  • 42 replies
  • 2,854 views
  • 4 replies
  • 814 views
  • 210 replies
  • 19,503 views
  • 5 replies
  • 1,272 views
  • 11 replies
  • 1,204 views
  • 9 replies
  • 1,110 views
  • 4 replies
  • 664 views
  • 11 replies
  • 6,092 views
  • 6 replies
  • 1,260 views
  • 2 replies
  • 675 views
  • 3 replies
  • 1,253 views
  • 10 replies
  • 1,584 views
  • 22 replies
  • 2,509 views
  • 0 replies
  • 689 views
 1. அகதிகள்

  • 11 replies
  • 1,244 views
  • 3 replies
  • 820 views
  • 28 replies
  • 1,702 views