• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

397 topics in this forum

  • 5 replies
  • 1,240 views
  • 11 replies
  • 1,175 views
  • 9 replies
  • 1,066 views
  • 4 replies
  • 636 views
  • 11 replies
  • 5,660 views
  • 6 replies
  • 1,222 views
  • 2 replies
  • 665 views
  • 3 replies
  • 1,211 views
  • 10 replies
  • 1,520 views
  • 22 replies
  • 2,464 views
  • 0 replies
  • 673 views
 1. அகதிகள்

  • 11 replies
  • 1,196 views
  • 3 replies
  • 802 views
  • 28 replies
  • 1,668 views
  • 42 replies
  • 3,431 views
  • 16 replies
  • 1,191 views
  • 5 replies
  • 1,002 views
  • 8 replies
  • 830 views
  • 4 replies
  • 895 views
  • 10 replies
  • 1,305 views
  • 5 replies
  • 862 views
  • 0 replies
  • 741 views
  • 27 replies
  • 1,753 views
  • 8 replies
  • 1,069 views
  • 15 replies
  • 1,021 views