• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

413 topics in this forum

 1. மரணதேவன் .

  • 12 replies
  • 1,175 views
  • 12 replies
  • 2,896 views
  • 12 replies
  • 2,434 views
  • 12 replies
  • 2,782 views
  • 12 replies
  • 2,397 views
  • 11 replies
  • 988 views
  • 11 replies
  • 3,928 views
  • 11 replies
  • 2,112 views
  • 11 replies
  • 2,319 views
 2. அகதிகள்

  • 11 replies
  • 1,257 views
  • 11 replies
  • 6,173 views
  • 11 replies
  • 1,218 views
  • 11 replies
  • 1,213 views
  • 11 replies
  • 958 views
  • 11 replies
  • 1,677 views
  • 11 replies
  • 1,293 views
  • 11 replies
  • 2,331 views
 3. சந்ததி

  • 11 replies
  • 2,564 views
  • 11 replies
  • 3,016 views
  • 11 replies
  • 2,612 views
  • 11 replies
  • 1,696 views
  • 11 replies
  • 2,175 views
  • 10 replies
  • 2,148 views
  • 10 replies
  • 1,295 views
  • 10 replies
  • 1,143 views