கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

392 topics in this forum

  • 11 replies
  • 2,105 views
 1. அகதிகள்

  • 11 replies
  • 1,146 views
  • 11 replies
  • 5,439 views
  • 11 replies
  • 1,138 views
  • 11 replies
  • 1,150 views
  • 11 replies
  • 907 views
  • 11 replies
  • 1,509 views
  • 11 replies
  • 1,152 views
  • 11 replies
  • 2,153 views
 2. சந்ததி

  • 11 replies
  • 2,472 views
  • 11 replies
  • 2,363 views
  • 11 replies
  • 2,342 views
  • 10 replies
  • 2,017 views
  • 10 replies
  • 1,210 views
  • 10 replies
  • 1,089 views
  • 10 replies
  • 4,001 views
  • 10 replies
  • 1,478 views
  • 10 replies
  • 765 views
  • 10 replies
  • 1,245 views
  • 10 replies
  • 1,770 views
  • 10 replies
  • 903 views
  • 10 replies
  • 765 views
 3. நாதன்

  • 10 replies
  • 3,306 views
  • 10 replies
  • 2,033 views
  • 10 replies
  • 1,860 views