கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

406 topics in this forum

  • 12 replies
  • 2,366 views
  • 12 replies
  • 2,739 views
  • 12 replies
  • 2,287 views
  • 11 replies
  • 952 views
  • 11 replies
  • 3,912 views
  • 11 replies
  • 2,097 views
  • 11 replies
  • 2,264 views
 1. அகதிகள்

  • 11 replies
  • 1,230 views
  • 11 replies
  • 5,999 views
  • 11 replies
  • 1,198 views
  • 11 replies
  • 1,188 views
  • 11 replies
  • 939 views
  • 11 replies
  • 1,646 views
  • 11 replies
  • 1,265 views
  • 11 replies
  • 2,302 views
 2. சந்ததி

  • 11 replies
  • 2,530 views
  • 11 replies
  • 2,906 views
  • 11 replies
  • 2,539 views
  • 11 replies
  • 1,572 views
  • 11 replies
  • 1,502 views
  • 10 replies
  • 2,123 views
  • 10 replies
  • 1,266 views
  • 10 replies
  • 1,125 views
  • 10 replies
  • 4,303 views
  • 10 replies
  • 1,574 views