• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

410 topics in this forum

  • 10 replies
  • 1,589 views
  • 10 replies
  • 825 views
  • 10 replies
  • 1,380 views
  • 10 replies
  • 1,863 views
  • 10 replies
  • 963 views
  • 10 replies
  • 811 views
 1. நாதன்

  • 10 replies
  • 3,694 views
  • 10 replies
  • 2,250 views
  • 10 replies
  • 1,982 views
  • 10 replies
  • 2,297 views
  • 9 replies
  • 1,316 views
 2. திலீபன்

  • 9 replies
  • 1,351 views
  • 9 replies
  • 1,526 views
  • 9 replies
  • 1,319 views
  • 9 replies
  • 1,197 views
 3. உயிர்

  • 9 replies
  • 870 views
  • 9 replies
  • 1,114 views
  • 9 replies
  • 1,155 views
  • 9 replies
  • 1,433 views
  • 9 replies
  • 1,424 views
 4. மேலோகம்

  • 9 replies
  • 1,922 views
  • 9 replies
  • 1,797 views
 5. தேடல்

  • 9 replies
  • 1,605 views
  • 9 replies
  • 1,785 views
  • 9 replies
  • 2,427 views