• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

397 topics in this forum

  • 27 replies
  • 2,535 views
  • 7 replies
  • 591 views
  • 11 replies
  • 3,856 views
  • 6 replies
  • 597 views
  • 34 replies
  • 3,021 views
  • 35 replies
  • 2,720 views
  • 15 replies
  • 1,513 views
  • 16 replies
  • 1,669 views
  • 22 replies
  • 1,691 views
  • 3 replies
  • 1,524 views
  • 18 replies
  • 1,658 views
  • 31 replies
  • 3,765 views
  • 20 replies
  • 2,359 views
  • 20 replies
  • 2,434 views
  • 27 replies
  • 4,652 views
  • 148 replies
  • 7,698 views
  • 14 replies
  • 3,216 views
  • 20 replies
  • 1,578 views
  • 16 replies
  • 1,524 views
  • 5 replies
  • 632 views
  • 4 replies
  • 636 views
  • 13 replies
  • 833 views
  • 20 replies
  • 1,279 views
  • 9 replies
  • 1,161 views
  • 10 replies
  • 794 views