• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

410 topics in this forum

  • 9 replies
  • 2,949 views
  • 9 replies
  • 2,748 views
 1. வெக்கை

  • 8 replies
  • 1,242 views
  • 8 replies
  • 2,484 views
  • 8 replies
  • 1,224 views
  • 8 replies
  • 1,106 views
  • 8 replies
  • 846 views
  • 8 replies
  • 1,278 views
  • 8 replies
  • 1,217 views
  • 8 replies
  • 970 views
  • 8 replies
  • 1,169 views
  • 8 replies
  • 1,035 views
  • 8 replies
  • 1,270 views
  • 8 replies
  • 2,331 views
  • 8 replies
  • 2,022 views
  • 8 replies
  • 1,355 views
  • 7 replies
  • 1,796 views
  • 7 replies
  • 1,067 views
  • 7 replies
  • 868 views
  • 7 replies
  • 615 views
  • 7 replies
  • 816 views
  • 7 replies
  • 1,800 views
  • 7 replies
  • 1,532 views
  • 7 replies
  • 2,097 views
  • 7 replies
  • 2,307 views