கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

406 topics in this forum

  • 14 replies
  • 3,258 views
  • 20 replies
  • 1,604 views
  • 16 replies
  • 1,645 views
  • 5 replies
  • 646 views
  • 4 replies
  • 644 views
  • 13 replies
  • 845 views
  • 20 replies
  • 1,329 views
  • 9 replies
  • 1,187 views
  • 10 replies
  • 813 views
  • 62 replies
  • 4,875 views
  • 14 replies
  • 1,066 views
  • 13 replies
  • 1,568 views
  • 0 replies
  • 410 views
  • 15 replies
  • 974 views
  • 18 replies
  • 1,150 views
  • 3 replies
  • 812 views
  • 7 replies
  • 861 views
  • 10 replies
  • 4,309 views
  • 34 replies
  • 2,878 views
  • 134 replies
  • 10,474 views
  • 4 replies
  • 1,338 views
  • 21 replies
  • 1,654 views
  • 42 replies
  • 2,489 views
  • 5 replies
  • 1,083 views
  • 19 replies
  • 2,768 views