• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

410 topics in this forum

  • 7 replies
  • 2,379 views
  • 7 replies
  • 1,565 views
  • 7 replies
  • 2,000 views
  • 7 replies
  • 4,874 views
  • 6 replies
  • 622 views
  • 6 replies
  • 1,262 views
  • 6 replies
  • 1,264 views
  • 6 replies
  • 1,132 views
  • 6 replies
  • 1,250 views
  • 6 replies
  • 1,139 views
  • 6 replies
  • 1,284 views
  • 6 replies
  • 2,304 views
  • 6 replies
  • 1,799 views
  • 6 replies
  • 1,774 views
  • 6 replies
  • 2,788 views
  • 6 replies
  • 2,993 views
  • 6 replies
  • 2,021 views
  • 5 replies
  • 992 views
  • 5 replies
  • 1,145 views
  • 5 replies
  • 1,090 views
  • 5 replies
  • 902 views
  • 5 replies
  • 965 views
  • 5 replies
  • 656 views
  • 5 replies
  • 890 views
  • 5 replies
  • 1,254 views