• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

410 topics in this forum

  • 5 replies
  • 1,024 views
  • 5 replies
  • 1,274 views
  • 5 replies
  • 1,043 views
  • 5 replies
  • 1,087 views
  • 5 replies
  • 868 views
  • 5 replies
  • 1,934 views
  • 5 replies
  • 2,407 views
 1. நடை

  • 5 replies
  • 1,894 views
  • 5 replies
  • 789 views
  • 5 replies
  • 594 views
  • 4 replies
  • 3,017 views
  • 4 replies
  • 2,979 views
  • 4 replies
  • 1,070 views
  • 4 replies
  • 1,072 views
  • 4 replies
  • 1,199 views
  • 4 replies
  • 619 views
  • 4 replies
  • 584 views
  • 4 replies
  • 1,346 views
  • 4 replies
  • 654 views
  • 4 replies
  • 948 views
  • 4 replies
  • 667 views
  • 4 replies
  • 817 views
  • 4 replies
  • 814 views
  • 4 replies
  • 779 views
  • 4 replies
  • 1,025 views