கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

387 topics in this forum

  • 3 replies
  • 552 views
  • 38 replies
  • 2,234 views
  • 17 replies
  • 1,119 views
  • 20 replies
  • 1,409 views
  • 4 replies
  • 2,901 views
 1. வெக்கை

  • 8 replies
  • 1,177 views
  • 15 replies
  • 1,652 views
  • 4 replies
  • 980 views
  • 37 replies
  • 2,546 views
  • 13 replies
  • 759 views
  • 15 replies
  • 1,705 views
  • 7 replies
  • 934 views
  • 17 replies
  • 1,714 views
  • 239 replies
  • 10,820 views
  • 39 replies
  • 3,742 views
  • 133 replies
  • 7,265 views
  • 3 replies
  • 665 views
  • 1 reply
  • 754 views
  • 10 replies
  • 1,995 views
  • 5 replies
  • 1,077 views
  • 43 replies
  • 2,979 views
  • 39 replies
  • 1,699 views
  • 14 replies
  • 995 views
  • 276 replies
  • 14,400 views
  • 26 replies
  • 1,432 views