• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

413 topics in this forum

  • 4 replies
  • 819 views
  • 4 replies
  • 785 views
  • 4 replies
  • 1,033 views
  • 4 replies
  • 2,129 views
  • 4 replies
  • 1,527 views
  • 4 replies
  • 1,849 views
  • 4 replies
  • 1,778 views
  • 4 replies
  • 1,270 views
  • 4 replies
  • 2,070 views
  • 4 replies
  • 1,188 views
  • 3 replies
  • 713 views
  • 3 replies
  • 615 views
  • 3 replies
  • 825 views
  • 3 replies
  • 1,552 views
  • 3 replies
  • 1,490 views
  • 3 replies
  • 824 views
  • 3 replies
  • 1,274 views
  • 3 replies
  • 1,138 views
  • 3 replies
  • 796 views
  • 3 replies
  • 681 views
  • 3 replies
  • 706 views
  • 3 replies
  • 1,959 views
  • 3 replies
  • 1,780 views
  • 3 replies
  • 1,571 views
  • 3 replies
  • 2,238 views