கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

387 topics in this forum

  • 3 replies
  • 1,403 views
  • 3 replies
  • 1,453 views
  • 3 replies
  • 1,952 views
  • 3 replies
  • 789 views
  • 3 replies
  • 3,745 views
  • 3 replies
  • 1,744 views
  • 3 replies
  • 1,141 views
  • 2 replies
  • 655 views
  • 2 replies
  • 942 views
  • 2 replies
  • 766 views
  • 2 replies
  • 1,489 views
  • 2 replies
  • 1,587 views
  • 2 replies
  • 2,310 views
  • 1 reply
  • 926 views
  • 1 reply
  • 751 views
  • 1 reply
  • 876 views
  • 1 reply
  • 1,264 views
  • 1 reply
  • 1,250 views
  • 1 reply
  • 1,607 views
  • 1 reply
  • 1,034 views
 1. பிசாசு

  • 1 reply
  • 1,137 views
  • 0 replies
  • 586 views
  • 0 replies
  • 389 views
  • 0 replies
  • 463 views
  • 0 replies
  • 583 views