• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

410 topics in this forum

  • 17 replies
  • 4,464 views
  • 256 replies
  • 12,297 views
  • 16 replies
  • 2,585 views
  • 16 replies
  • 4,479 views
  • 9 replies
  • 2,948 views
  • 39 replies
  • 4,918 views
  • 0 replies
  • 1,873 views
  • 6 replies
  • 2,992 views
  • 9 replies
  • 2,425 views
  • 7 replies
  • 4,873 views
  • 17 replies
  • 4,730 views
  • 0 replies
  • 2,163 views
  • 14 replies
  • 4,155 views
  • 3 replies
  • 2,124 views
  • 17 replies
  • 3,626 views
  • 25 replies
  • 3,341 views
  • 3 replies
  • 4,066 views
  • 0 replies
  • 2,873 views
  • 19 replies
  • 4,786 views
  • 6 replies
  • 2,788 views
  • 22 replies
  • 3,798 views
  • 12 replies
  • 2,767 views
  • 11 replies
  • 2,594 views
  • 8 replies
  • 2,022 views
  • 12 replies
  • 2,416 views