கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

387 topics in this forum

  • 24 replies
  • 2,131 views
  • 10 replies
  • 2,033 views
  • 11 replies
  • 2,253 views
  • 9 replies
  • 1,520 views
  • 20 replies
  • 1,899 views
  • 14 replies
  • 1,959 views
  • 0 replies
  • 1,390 views
  • 47 replies
  • 5,113 views
 1. லின்சன்

  • 12 replies
  • 1,496 views
  • 0 replies
  • 847 views
  • 13 replies
  • 2,000 views
  • 12 replies
  • 2,588 views
  • 0 replies
  • 757 views
  • 34 replies
  • 3,129 views
 2. சமுகசேவை

  • 16 replies
  • 1,356 views
  • 34 replies
  • 4,801 views
  • 9 replies
  • 1,119 views
  • 23 replies
  • 1,580 views
  • 24 replies
  • 1,805 views
  • 13 replies
  • 1,944 views
  • 7 replies
  • 1,433 views
  • 21 replies
  • 1,637 views
  • 25 replies
  • 1,674 views
  • 8 replies
  • 844 views
  • 5 replies
  • 1,819 views