கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 0 replies
  • 712 views
  • 34 replies
  • 3,019 views
 1. சமுகசேவை

  • 16 replies
  • 1,282 views
  • 34 replies
  • 4,634 views
  • 9 replies
  • 1,058 views
  • 23 replies
  • 1,518 views
  • 24 replies
  • 1,765 views
  • 13 replies
  • 1,879 views
  • 7 replies
  • 1,402 views
  • 21 replies
  • 1,534 views
  • 25 replies
  • 1,588 views
  • 8 replies
  • 807 views
  • 5 replies
  • 1,763 views
  • 17 replies
  • 1,512 views
  • 18 replies
  • 1,619 views
  • 36 replies
  • 1,747 views
  • 13 replies
  • 1,382 views
  • 5 replies
  • 778 views
  • 21 replies
  • 2,367 views
  • 29 replies
  • 2,369 views
  • 3 replies
  • 756 views
  • 22 replies
  • 1,966 views
  • 28 replies
  • 4,823 views
  • 37 replies
  • 4,688 views
  • 7 replies
  • 1,718 views