கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

392 topics in this forum

  • 22 replies
  • 3,399 views
  • 35 replies
  • 4,503 views
  • 67 replies
  • 6,954 views
  • 12 replies
  • 2,546 views
  • 11 replies
  • 2,343 views
  • 8 replies
  • 1,867 views
  • 12 replies
  • 2,196 views
  • 24 replies
  • 2,163 views
  • 10 replies
  • 2,076 views
  • 11 replies
  • 2,365 views
  • 9 replies
  • 1,553 views
  • 20 replies
  • 1,945 views
  • 14 replies
  • 2,004 views
  • 0 replies
  • 1,400 views
  • 47 replies
  • 5,215 views
 1. லின்சன்

  • 12 replies
  • 1,519 views
  • 0 replies
  • 858 views
  • 13 replies
  • 2,053 views
  • 12 replies
  • 2,640 views
  • 0 replies
  • 784 views
  • 34 replies
  • 3,164 views
 2. சமுகசேவை

  • 16 replies
  • 1,371 views
  • 34 replies
  • 4,862 views
  • 9 replies
  • 1,166 views
  • 23 replies
  • 1,609 views