கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

391 topics in this forum

  • 47 replies
  • 5,203 views
  • 47 replies
  • 2,152 views
  • 46 replies
  • 2,727 views
  • 46 replies
  • 2,150 views
  • 46 replies
  • 6,370 views
  • 43 replies
  • 3,447 views
  • 43 replies
  • 3,010 views
  • 42 replies
  • 2,390 views
  • 42 replies
  • 2,746 views
  • 42 replies
  • 3,284 views
  • 40 replies
  • 2,485 views
  • 40 replies
  • 17,678 views
  • 40 replies
  • 10,171 views
  • 39 replies
  • 2,004 views
  • 39 replies
  • 1,726 views
  • 39 replies
  • 3,764 views
  • 39 replies
  • 2,639 views
  • 39 replies
  • 3,211 views
  • 38 replies
  • 2,252 views
  • 37 replies
  • 2,001 views
  • 37 replies
  • 2,590 views
  • 37 replies
  • 2,572 views
  • 37 replies
  • 4,945 views
  • 36 replies
  • 1,743 views
  • 36 replies
  • 1,884 views