கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

387 topics in this forum

  • 47 replies
  • 2,125 views
  • 46 replies
  • 2,698 views
  • 46 replies
  • 2,101 views
  • 46 replies
  • 6,325 views
  • 43 replies
  • 3,385 views
  • 43 replies
  • 2,977 views
  • 42 replies
  • 2,373 views
  • 42 replies
  • 2,712 views
  • 42 replies
  • 3,225 views
  • 40 replies
  • 2,465 views
  • 40 replies
  • 10,048 views
  • 39 replies
  • 1,971 views
  • 39 replies
  • 1,699 views
  • 39 replies
  • 3,740 views
  • 39 replies
  • 2,619 views
  • 38 replies
  • 2,232 views
  • 37 replies
  • 1,975 views
  • 37 replies
  • 2,575 views
  • 37 replies
  • 2,546 views
  • 37 replies
  • 4,871 views
  • 36 replies
  • 1,723 views
  • 36 replies
  • 1,843 views
  • 35 replies
  • 2,625 views
  • 35 replies
  • 2,229 views
  • 35 replies
  • 4,318 views