கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

392 topics in this forum

  • 24 replies
  • 1,828 views
  • 13 replies
  • 1,970 views
  • 7 replies
  • 1,447 views
  • 21 replies
  • 1,654 views
  • 25 replies
  • 1,711 views
  • 8 replies
  • 866 views
  • 5 replies
  • 1,842 views
  • 17 replies
  • 1,579 views
  • 18 replies
  • 1,686 views
  • 36 replies
  • 1,889 views
  • 13 replies
  • 1,453 views
  • 5 replies
  • 817 views
  • 21 replies
  • 2,525 views
  • 29 replies
  • 2,482 views
  • 3 replies
  • 797 views
  • 22 replies
  • 2,190 views
  • 28 replies
  • 5,076 views
  • 37 replies
  • 4,959 views
  • 7 replies
  • 1,862 views
  • 0 replies
  • 1,174 views
  • 10 replies
  • 1,864 views
 1. பிசாசு

  • 1 reply
  • 1,152 views
  • 139 replies
  • 12,607 views
  • 1 reply
  • 1,055 views
  • 15 replies
  • 2,641 views