கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 0 replies
  • 1,106 views
  • 10 replies
  • 1,766 views
 1. பிசாசு

  • 1 reply
  • 1,092 views
  • 139 replies
  • 11,989 views
  • 1 reply
  • 985 views
  • 15 replies
  • 2,517 views
  • 4 replies
  • 1,732 views
  • 4 replies
  • 1,584 views
  • 6 replies
  • 1,558 views
  • 7 replies
  • 1,376 views
  • 3 replies
  • 1,859 views
  • 4 replies
  • 1,103 views
  • 19 replies
  • 1,636 views
  • 20 replies
  • 2,330 views
  • 3 replies
  • 1,398 views
  • 16 replies
  • 919 views
  • 46 replies
  • 6,193 views
  • 23 replies
  • 3,396 views
  • 81 replies
  • 5,184 views
  • 26 replies
  • 2,559 views
  • 7 replies
  • 2,162 views
  • 33 replies
  • 2,490 views
  • 1 reply
  • 1,555 views
  • 14 replies
  • 2,458 views
 2. புரியல்ல

  • 22 replies
  • 2,615 views