கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

406 topics in this forum

  • 20 replies
  • 2,198 views
  • 14 replies
  • 2,176 views
  • 0 replies
  • 1,543 views
  • 47 replies
  • 5,554 views
 1. லின்சன்

  • 12 replies
  • 1,628 views
  • 0 replies
  • 910 views
  • 13 replies
  • 2,239 views
  • 12 replies
  • 2,838 views
  • 0 replies
  • 931 views
  • 34 replies
  • 3,346 views
 2. சமுகசேவை

  • 16 replies
  • 1,490 views
  • 34 replies
  • 5,277 views
  • 9 replies
  • 1,286 views
  • 23 replies
  • 1,737 views
  • 24 replies
  • 1,920 views
  • 13 replies
  • 2,069 views
  • 7 replies
  • 1,513 views
  • 21 replies
  • 1,793 views
  • 25 replies
  • 1,908 views
  • 8 replies
  • 944 views
  • 5 replies
  • 1,914 views
  • 17 replies
  • 1,663 views
  • 18 replies
  • 1,831 views
  • 36 replies
  • 2,116 views
  • 13 replies
  • 1,508 views