கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

387 topics in this forum

  • 17 replies
  • 1,571 views
  • 18 replies
  • 1,672 views
  • 36 replies
  • 1,836 views
  • 13 replies
  • 1,430 views
  • 5 replies
  • 810 views
  • 21 replies
  • 2,458 views
  • 29 replies
  • 2,430 views
  • 3 replies
  • 789 views
  • 22 replies
  • 2,135 views
  • 28 replies
  • 5,001 views
  • 37 replies
  • 4,848 views
  • 7 replies
  • 1,833 views
  • 0 replies
  • 1,149 views
  • 10 replies
  • 1,839 views
 1. பிசாசு

  • 1 reply
  • 1,137 views
  • 139 replies
  • 12,427 views
  • 1 reply
  • 1,033 views
  • 15 replies
  • 2,602 views
  • 4 replies
  • 1,765 views
  • 4 replies
  • 1,660 views
  • 6 replies
  • 1,614 views
  • 7 replies
  • 1,422 views
  • 3 replies
  • 1,952 views
  • 4 replies
  • 1,164 views
  • 19 replies
  • 1,767 views