கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 0 replies
  • 1,106 views
  • 10 replies
  • 1,769 views
 1. பிசாசு

  • 1 reply
  • 1,094 views
  • 139 replies
  • 12,007 views
  • 1 reply
  • 987 views
  • 15 replies
  • 2,525 views
  • 4 replies
  • 1,733 views
  • 4 replies
  • 1,586 views
  • 6 replies
  • 1,560 views
  • 7 replies
  • 1,378 views
  • 3 replies
  • 1,864 views
  • 4 replies
  • 1,104 views
  • 19 replies
  • 1,641 views
  • 20 replies
  • 2,332 views
  • 3 replies
  • 1,400 views
  • 16 replies
  • 919 views
  • 46 replies
  • 6,197 views
  • 23 replies
  • 3,403 views
  • 81 replies
  • 5,192 views
  • 26 replies
  • 2,561 views
  • 7 replies
  • 2,165 views
  • 33 replies
  • 2,492 views
  • 1 reply
  • 1,556 views
  • 14 replies
  • 2,461 views
 2. புரியல்ல

  • 22 replies
  • 2,617 views