• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

400 topics in this forum

  • 13 replies
  • 2,183 views
  • 12 replies
  • 2,781 views
  • 0 replies
  • 873 views
  • 34 replies
  • 3,298 views
 1. சமுகசேவை

  • 16 replies
  • 1,437 views
  • 34 replies
  • 5,131 views
  • 9 replies
  • 1,247 views
  • 23 replies
  • 1,703 views
  • 24 replies
  • 1,888 views
  • 13 replies
  • 2,042 views
  • 7 replies
  • 1,492 views
  • 21 replies
  • 1,753 views
  • 25 replies
  • 1,843 views
  • 8 replies
  • 923 views
  • 5 replies
  • 1,893 views
  • 17 replies
  • 1,634 views
  • 18 replies
  • 1,768 views
  • 36 replies
  • 2,026 views
  • 13 replies
  • 1,491 views
  • 5 replies
  • 852 views
  • 21 replies
  • 2,612 views
  • 29 replies
  • 2,562 views
  • 3 replies
  • 818 views
  • 21 replies
  • 2,334 views
  • 28 replies
  • 5,297 views