கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

388 topics in this forum

  • 5 replies
  • 1,831 views
  • 17 replies
  • 1,574 views
  • 18 replies
  • 1,681 views
  • 36 replies
  • 1,864 views
  • 13 replies
  • 1,443 views
  • 5 replies
  • 813 views
  • 21 replies
  • 2,504 views
  • 29 replies
  • 2,460 views
  • 3 replies
  • 794 views
  • 22 replies
  • 2,168 views
  • 28 replies
  • 5,036 views
  • 37 replies
  • 4,915 views
  • 7 replies
  • 1,846 views
  • 0 replies
  • 1,161 views
  • 10 replies
  • 1,855 views
 1. பிசாசு

  • 1 reply
  • 1,142 views
  • 139 replies
  • 12,515 views
  • 1 reply
  • 1,041 views
  • 15 replies
  • 2,628 views
  • 4 replies
  • 1,775 views
  • 4 replies
  • 1,666 views
  • 6 replies
  • 1,621 views
  • 7 replies
  • 1,436 views
  • 3 replies
  • 1,970 views
  • 4 replies
  • 1,173 views