கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

405 topics in this forum

  • 14 replies
  • 2,175 views
  • 0 replies
  • 1,541 views
  • 47 replies
  • 5,549 views
 1. லின்சன்

  • 12 replies
  • 1,627 views
  • 0 replies
  • 909 views
  • 13 replies
  • 2,237 views
  • 12 replies
  • 2,836 views
  • 0 replies
  • 927 views
  • 34 replies
  • 3,341 views
 2. சமுகசேவை

  • 16 replies
  • 1,490 views
  • 34 replies
  • 5,272 views
  • 9 replies
  • 1,286 views
  • 23 replies
  • 1,736 views
  • 24 replies
  • 1,917 views
  • 13 replies
  • 2,068 views
  • 7 replies
  • 1,512 views
  • 21 replies
  • 1,792 views
  • 25 replies
  • 1,908 views
  • 8 replies
  • 943 views
  • 5 replies
  • 1,913 views
  • 17 replies
  • 1,663 views
  • 18 replies
  • 1,824 views
  • 36 replies
  • 2,112 views
  • 13 replies
  • 1,506 views
  • 5 replies
  • 873 views