• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

397 topics in this forum

  • 36 replies
  • 1,819 views
  • 36 replies
  • 1,990 views
  • 36 replies
  • 4,971 views
  • 35 replies
  • 2,720 views
  • 35 replies
  • 2,315 views
  • 34 replies
  • 3,025 views
  • 34 replies
  • 2,825 views
  • 34 replies
  • 3,275 views
  • 34 replies
  • 5,056 views
  • 33 replies
  • 2,723 views
  • 32 replies
  • 2,330 views
  • 31 replies
  • 3,768 views
  • 31 replies
  • 2,361 views
 1. உதவி. 1 2

  • 31 replies
  • 2,045 views
  • 29 replies
  • 1,543 views
  • 29 replies
  • 1,602 views
  • 29 replies
  • 2,536 views
  • 28 replies
  • 3,385 views
  • 28 replies
  • 1,663 views
  • 28 replies
  • 5,846 views
  • 28 replies
  • 5,233 views
  • 27 replies
  • 4,652 views
  • 27 replies
  • 2,538 views
  • 27 replies
  • 2,157 views
  • 27 replies
  • 2,575 views