• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

413 topics in this forum

  • 37 replies
  • 5,405 views
  • 36 replies
  • 1,899 views
  • 36 replies
  • 2,185 views
  • 36 replies
  • 5,671 views
  • 35 replies
  • 2,812 views
  • 35 replies
  • 2,411 views
  • 34 replies
  • 3,111 views
  • 34 replies
  • 2,912 views
  • 34 replies
  • 3,397 views
  • 34 replies
  • 5,375 views
  • 33 replies
  • 2,861 views
  • 32 replies
  • 2,397 views
  • 31 replies
  • 3,836 views
  • 31 replies
  • 2,451 views
 1. உதவி. 1 2

  • 31 replies
  • 2,107 views
  • 29 replies
  • 1,605 views
  • 29 replies
  • 1,688 views
  • 29 replies
  • 2,682 views
  • 29 replies
  • 2,242 views
  • 28 replies
  • 3,449 views
  • 28 replies
  • 1,712 views
  • 28 replies
  • 6,393 views
  • 28 replies
  • 5,475 views
  • 27 replies
  • 4,716 views
  • 27 replies
  • 2,635 views