கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

388 topics in this forum

  • 35 replies
  • 4,430 views
  • 34 replies
  • 2,891 views
  • 34 replies
  • 2,753 views
  • 34 replies
  • 3,151 views
  • 34 replies
  • 4,833 views
  • 33 replies
  • 17,231 views
  • 33 replies
  • 2,610 views
  • 32 replies
  • 2,279 views
  • 31 replies
  • 3,699 views
  • 31 replies
  • 2,261 views
 1. உதவி. 1 2

  • 31 replies
  • 1,998 views
  • 29 replies
  • 1,484 views
  • 29 replies
  • 1,528 views
  • 29 replies
  • 2,463 views
  • 28 replies
  • 3,315 views
  • 28 replies
  • 1,640 views
  • 28 replies
  • 5,465 views
  • 28 replies
  • 5,039 views
  • 27 replies
  • 4,600 views
  • 27 replies
  • 2,439 views
  • 27 replies
  • 2,092 views
  • 27 replies
  • 2,522 views
  • 27 replies
  • 1,441 views
  • 27 replies
  • 1,677 views
  • 27 replies
  • 2,557 views