கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

406 topics in this forum

  • 5 replies
  • 873 views
  • 21 replies
  • 2,635 views
  • 29 replies
  • 2,621 views
  • 3 replies
  • 832 views
  • 21 replies
  • 2,413 views
  • 28 replies
  • 5,404 views
  • 37 replies
  • 5,336 views
  • 7 replies
  • 1,967 views
  • 0 replies
  • 1,240 views
  • 10 replies
  • 1,952 views
 1. பிசாசு

  • 1 reply
  • 1,220 views
  • 139 replies
  • 13,647 views
  • 1 reply
  • 1,136 views
  • 15 replies
  • 2,723 views
  • 4 replies
  • 2,018 views
  • 4 replies
  • 1,752 views
  • 6 replies
  • 1,754 views
  • 7 replies
  • 1,541 views
  • 3 replies
  • 2,178 views
  • 4 replies
  • 1,243 views
  • 19 replies
  • 1,978 views
  • 20 replies
  • 2,536 views
  • 3 replies
  • 1,547 views
  • 16 replies
  • 1,094 views
  • 46 replies
  • 6,621 views