கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 23 replies
  • 2,408 views
  • 21 replies
  • 3,392 views
  • 6 replies
  • 1,670 views
  • 7 replies
  • 2,079 views
 1. சந்ததி

  • 11 replies
  • 2,413 views
  • 3 replies
  • 1,366 views
 2. நடை

  • 5 replies
  • 1,786 views
  • 67 replies
  • 6,986 views
  • 23 replies
  • 1,769 views
  • 21 replies
  • 1,752 views
  • 28 replies
  • 4,978 views
  • 7 replies
  • 1,905 views
 3. தேடல்

  • 9 replies
  • 1,416 views
  • 3 replies
  • 2,193 views
  • 9 replies
  • 1,409 views
  • 3 replies
  • 1,784 views
 4. கிறிபத்

  • 17 replies
  • 3,642 views
  • 24 replies
  • 3,428 views
  • 57 replies
  • 4,906 views
  • 2 replies
  • 1,542 views
  • 13 replies
  • 1,690 views
  • 11 replies
  • 2,047 views
  • 4 replies
  • 1,676 views
  • 6 replies
  • 2,142 views
  • 1 reply
  • 1,217 views