கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

387 topics in this forum

  • 20 replies
  • 2,396 views
  • 3 replies
  • 1,454 views
  • 16 replies
  • 976 views
  • 46 replies
  • 6,320 views
  • 23 replies
  • 3,522 views
  • 81 replies
  • 5,314 views
  • 26 replies
  • 2,641 views
  • 7 replies
  • 2,264 views
  • 33 replies
  • 2,564 views
  • 1 reply
  • 1,610 views
  • 14 replies
  • 2,551 views
 1. புரியல்ல

  • 22 replies
  • 2,702 views
  • 23 replies
  • 2,493 views
  • 21 replies
  • 3,569 views
  • 6 replies
  • 1,706 views
  • 7 replies
  • 2,148 views
 2. சந்ததி

  • 11 replies
  • 2,454 views
  • 3 replies
  • 1,405 views
 3. நடை

  • 5 replies
  • 1,833 views
  • 67 replies
  • 7,107 views
  • 23 replies
  • 1,819 views
  • 21 replies
  • 1,788 views
  • 28 replies
  • 5,401 views
  • 7 replies
  • 1,962 views
 4. தேடல்

  • 9 replies
  • 1,470 views