கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

392 topics in this forum

  • 4 replies
  • 1,787 views
  • 4 replies
  • 1,672 views
  • 6 replies
  • 1,632 views
  • 7 replies
  • 1,446 views
  • 3 replies
  • 1,994 views
  • 4 replies
  • 1,183 views
  • 19 replies
  • 1,812 views
  • 20 replies
  • 2,431 views
  • 3 replies
  • 1,466 views
  • 16 replies
  • 1,015 views
  • 46 replies
  • 6,377 views
  • 23 replies
  • 3,569 views
  • 81 replies
  • 5,378 views
  • 26 replies
  • 2,676 views
  • 7 replies
  • 2,283 views
  • 33 replies
  • 2,627 views
  • 1 reply
  • 1,626 views
  • 14 replies
  • 2,600 views
 1. புரியல்ல

  • 22 replies
  • 2,731 views
  • 23 replies
  • 2,533 views
  • 21 replies
  • 3,638 views
  • 6 replies
  • 1,720 views
  • 7 replies
  • 2,177 views
 2. சந்ததி

  • 11 replies
  • 2,472 views
  • 3 replies
  • 1,420 views