கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

375 topics in this forum

  • 4 replies
  • 1,398 views
  • 9 replies
  • 1,680 views
  • 10 replies
  • 1,911 views
  • 18 replies
  • 1,363 views
  • 14 replies
  • 1,448 views
  • 17 replies
  • 1,513 views
 1. புனிதமலர்

  • 25 replies
  • 2,392 views
  • 1 reply
  • 1,184 views
  • 0 replies
  • 899 views
  • 1 reply
  • 827 views
  • 20 replies
  • 1,313 views
  • 11 replies
  • 1,089 views
  • 5 replies
  • 1,994 views
 2. மரணதேவன் .

  • 12 replies
  • 1,047 views
  • 2 replies
  • 1,440 views
  • 4 replies
  • 1,973 views
  • 15 replies
  • 3,902 views
  • 22 replies
  • 4,273 views
  • 8 replies
  • 1,962 views
 3. ஒபன் விசா

  • 20 replies
  • 3,007 views
 4. நாதன்

  • 10 replies
  • 3,075 views
  • 40 replies
  • 9,786 views
 5. மேலோகம்

  • 9 replies
  • 1,527 views
  • 17 replies
  • 4,008 views
  • 7 replies
  • 1,528 views