கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

387 topics in this forum

  • 2 replies
  • 2,313 views
  • 9 replies
  • 1,450 views
  • 3 replies
  • 1,843 views
 1. கிறிபத்

  • 17 replies
  • 3,786 views
  • 24 replies
  • 3,490 views
  • 57 replies
  • 5,011 views
  • 2 replies
  • 1,590 views
  • 13 replies
  • 1,790 views
  • 11 replies
  • 2,143 views
  • 4 replies
  • 1,720 views
  • 6 replies
  • 2,193 views
  • 1 reply
  • 1,252 views
  • 4 replies
  • 1,434 views
  • 9 replies
  • 1,716 views
  • 10 replies
  • 1,999 views
  • 18 replies
  • 1,452 views
  • 14 replies
  • 1,486 views
  • 17 replies
  • 1,595 views
 2. புனிதமலர் 1 2

  • 25 replies
  • 2,567 views
  • 1 reply
  • 1,264 views
  • 0 replies
  • 967 views
  • 1 reply
  • 877 views
  • 20 replies
  • 1,380 views
  • 11 replies
  • 1,133 views
  • 5 replies
  • 2,135 views