• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

397 topics in this forum

  • 21 replies
  • 3,766 views
  • 6 replies
  • 1,745 views
  • 7 replies
  • 2,241 views
 1. சந்ததி

  • 11 replies
  • 2,498 views
  • 3 replies
  • 1,469 views
 2. நடை

  • 5 replies
  • 1,863 views
  • 67 replies
  • 7,311 views
  • 23 replies
  • 1,888 views
  • 21 replies
  • 1,849 views
  • 28 replies
  • 5,854 views
  • 7 replies
  • 2,035 views
 3. தேடல்

  • 9 replies
  • 1,536 views
  • 2 replies
  • 2,453 views
  • 9 replies
  • 1,490 views
  • 3 replies
  • 1,903 views
 4. கிறிபத்

  • 17 replies
  • 3,936 views
  • 24 replies
  • 3,577 views
  • 57 replies
  • 5,290 views
  • 2 replies
  • 1,641 views
  • 13 replies
  • 1,865 views
  • 11 replies
  • 2,206 views
  • 4 replies
  • 1,787 views
  • 6 replies
  • 2,236 views
  • 1 reply
  • 1,275 views
  • 4 replies
  • 1,480 views