கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

387 topics in this forum

 1. புரியல்ல

  • 22 replies
  • 2,704 views
  • 22 replies
  • 2,144 views
  • 22 replies
  • 3,318 views
  • 21 replies
  • 1,638 views
  • 21 replies
  • 1,541 views
 2. தண்ணி

  • 21 replies
  • 1,855 views
  • 21 replies
  • 3,392 views
  • 21 replies
  • 1,788 views
  • 21 replies
  • 3,573 views
  • 21 replies
  • 2,459 views
  • 20 replies
  • 1,537 views
  • 20 replies
  • 1,409 views
  • 20 replies
  • 1,457 views
  • 20 replies
  • 1,231 views
  • 20 replies
  • 2,302 views
  • 20 replies
  • 2,399 views
  • 20 replies
  • 1,364 views
  • 20 replies
  • 1,526 views
 3. ஒபன் விசா

  • 20 replies
  • 3,151 views
  • 20 replies
  • 1,380 views
  • 20 replies
  • 2,396 views
  • 20 replies
  • 1,901 views
  • 19 replies
  • 1,578 views
  • 19 replies
  • 2,478 views
  • 19 replies
  • 1,231 views