• advertisement_alt
 • advertisement_alt
 • advertisement_alt

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

397 topics in this forum

  • 22 replies
  • 1,691 views
  • 22 replies
  • 2,459 views
  • 22 replies
  • 4,555 views
 1. புரியல்ல

  • 22 replies
  • 2,789 views
  • 22 replies
  • 3,555 views
  • 21 replies
  • 1,725 views
  • 21 replies
  • 1,609 views
 2. தண்ணி

  • 21 replies
  • 1,911 views
  • 21 replies
  • 3,545 views
  • 21 replies
  • 1,849 views
  • 21 replies
  • 3,766 views
  • 21 replies
  • 2,601 views
  • 21 replies
  • 2,293 views
  • 20 replies
  • 1,583 views
  • 20 replies
  • 1,462 views
  • 20 replies
  • 1,546 views
  • 20 replies
  • 1,282 views
  • 20 replies
  • 2,360 views
  • 20 replies
  • 2,435 views
  • 20 replies
  • 1,435 views
  • 20 replies
  • 1,590 views
 3. ஒபன் விசா

  • 20 replies
  • 3,274 views
  • 20 replies
  • 1,455 views
  • 20 replies
  • 2,476 views
  • 20 replies
  • 2,024 views