கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

408 topics in this forum

  • 22 replies
  • 1,582 views
  • 22 replies
  • 1,723 views
  • 22 replies
  • 2,509 views
  • 22 replies
  • 4,619 views
 1. புரியல்ல

  • 22 replies
  • 2,880 views
  • 22 replies
  • 3,782 views
  • 22 replies
  • 2,425 views
  • 21 replies
  • 1,822 views
  • 21 replies
  • 1,663 views
 2. தண்ணி

  • 21 replies
  • 1,948 views
  • 21 replies
  • 3,669 views
  • 21 replies
  • 1,915 views
  • 21 replies
  • 3,971 views
  • 21 replies
  • 2,652 views
  • 21 replies
  • 2,445 views
  • 20 replies
  • 1,611 views
  • 20 replies
  • 1,521 views
  • 20 replies
  • 1,600 views
  • 20 replies
  • 1,336 views
  • 20 replies
  • 2,897 views
  • 20 replies
  • 2,473 views
  • 20 replies
  • 1,493 views
  • 20 replies
  • 1,634 views
 3. ஒபன் விசா

  • 20 replies
  • 3,348 views
  • 20 replies
  • 1,535 views