கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

392 topics in this forum

 1. புனிதமலர் 1 2

  • 25 replies
  • 2,619 views
  • 1 reply
  • 1,278 views
  • 0 replies
  • 981 views
  • 1 reply
  • 889 views
  • 20 replies
  • 1,394 views
  • 11 replies
  • 1,154 views
  • 5 replies
  • 2,175 views
 2. மரணதேவன் .

  • 12 replies
  • 1,101 views
  • 2 replies
  • 1,510 views
  • 4 replies
  • 2,044 views
  • 15 replies
  • 4,103 views
  • 22 replies
  • 4,502 views
  • 8 replies
  • 2,114 views
 3. ஒபன் விசா

  • 20 replies
  • 3,178 views
 4. நாதன்

  • 10 replies
  • 3,309 views
  • 40 replies
  • 10,210 views
 5. மேலோகம்

  • 9 replies
  • 1,658 views
  • 17 replies
  • 4,434 views
  • 7 replies
  • 1,704 views
  • 8 replies
  • 1,120 views
  • 4 replies
  • 850 views
  • 14 replies
  • 1,220 views
  • 6 replies
  • 1,168 views
  • 13 replies
  • 1,341 views
  • 9 replies
  • 1,324 views