கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

406 topics in this forum

  • 24 replies
  • 3,670 views
  • 57 replies
  • 5,508 views
  • 2 replies
  • 1,683 views
  • 13 replies
  • 1,898 views
  • 11 replies
  • 2,302 views
  • 4 replies
  • 1,825 views
  • 6 replies
  • 2,286 views
  • 1 reply
  • 1,293 views
  • 4 replies
  • 1,510 views
  • 9 replies
  • 1,784 views
  • 10 replies
  • 2,221 views
  • 18 replies
  • 1,590 views
  • 14 replies
  • 1,625 views
  • 17 replies
  • 1,724 views
 1. புனிதமலர் 1 2

  • 25 replies
  • 2,892 views
  • 1 reply
  • 1,330 views
  • 0 replies
  • 1,041 views
  • 1 reply
  • 935 views
  • 20 replies
  • 1,514 views
  • 11 replies
  • 1,265 views
  • 5 replies
  • 2,371 views
 2. மரணதேவன் .

  • 12 replies
  • 1,160 views
  • 2 replies
  • 1,579 views
  • 4 replies
  • 2,107 views
  • 15 replies
  • 4,315 views