கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

387 topics in this forum

 1. மரணதேவன் .

  • 12 replies
  • 1,077 views
  • 2 replies
  • 1,493 views
  • 4 replies
  • 2,026 views
  • 15 replies
  • 4,039 views
  • 22 replies
  • 4,485 views
  • 8 replies
  • 2,066 views
 2. ஒபன் விசா

  • 20 replies
  • 3,150 views
 3. நாதன்

  • 10 replies
  • 3,249 views
  • 40 replies
  • 10,048 views
 4. மேலோகம்

  • 9 replies
  • 1,615 views
  • 17 replies
  • 4,306 views
  • 7 replies
  • 1,681 views
  • 8 replies
  • 1,087 views
  • 4 replies
  • 816 views
  • 14 replies
  • 1,187 views
  • 6 replies
  • 1,140 views
  • 13 replies
  • 1,322 views
  • 9 replies
  • 1,297 views
  • 3 replies
  • 611 views
  • 18 replies
  • 3,970 views
  • 11 replies
  • 1,489 views
  • 6 replies
  • 1,041 views
  • 18 replies
  • 1,277 views
  • 11 replies
  • 898 views
  • 17 replies
  • 1,061 views