யாழ் இணையத்தில் அறிவித்தல் விளம்பரங்களை இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தாயக மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு உதவிடலாம்.
விபரங்களிற்கு

கதைக் களம்

கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை | மொழியாக்க கதை| தொடர்கதை | பயண அனுபவங்கள் | நாடகம்


பதிவாளர் கவனத்திற்கு!

கதைக் களம் பகுதியில் கள உறுப்பினர்களின் சிறுகதை, மொழியாக்க கதை, தொடர்கதை, பயண அனுபவங்கள், நாடகம் சம்பந்தமான பதிவுகள் இணைக்கப்படலாம்.

இப்பகுதியில் யாழ்கள உறுப்பினர்களின் சுயமான சிறுகதைகள்,  மொழியாக்கக் கதைகள், தொடர்கதைகள், பயண அனுபங்கள், நாடகங்கள்  மாத்திரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும். சுய ஆக்கங்களை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கில் இப்பிரிவில் இணைக்கப்படுபவை முகப்பிலும் காண்பிக்கப்படும்.

385 topics in this forum

  • 19 replies
  • 1,696 views
  • 19 replies
  • 1,445 views
  • 19 replies
  • 4,570 views
  • 19 replies
  • 1,757 views
  • 19 replies
  • 4,106 views
  • 18 replies
  • 1,231 views
  • 18 replies
  • 1,040 views
  • 18 replies
  • 1,606 views
  • 18 replies
  • 1,622 views
  • 18 replies
  • 1,657 views
  • 18 replies
  • 1,257 views
  • 18 replies
  • 3,951 views
  • 18 replies
  • 1,435 views
  • 17 replies
  • 1,695 views
  • 17 replies
  • 1,115 views
  • 17 replies
  • 1,673 views
  • 17 replies
  • 1,719 views
  • 17 replies
  • 1,218 views
  • 17 replies
  • 1,453 views
  • 17 replies
  • 1,706 views
  • 17 replies
  • 1,309 views
  • 17 replies
  • 1,560 views
  • 17 replies
  • 895 views
  • 17 replies
  • 1,049 views
  • 17 replies
  • 4,247 views